• Zahájenie dištančného vzdelávania od 26.10.2020

      Na základe uznesenia vlády prechádza od pondelka 26. októbra 2020 druhý stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie, prvý stupeň pokračuje v prezenčnej forme.

      Pre žiakov prvého stupňa bude vstup do školy umožnený v čase 7.00 - 7.40.

      Vyučovanie žiakov prvého stupňa začína o 7.45 a bude prebiehať podľa platného rozvrhu pre danú triedu. /Rozvrh z organizačných dôvodov budeme aktualizovať najneskôr v nedeľu poobede, prosíme rodičov o sledovanie informácií v portáli Edupage, kde budú o všetkých zmenách informovaní formou správy ako i novinkou na webe školy/. 

      Školská jedáleň je v prevádzke pre žiakov prvého stupňa, ostatní žiaci sú automaticky odhlásení.

      Školský klub bude v prevádzke do 16.00 h.

      Žiaci druhého stupňa /5.-9. ročnik/ v pondelok 26.10.2020 nastupujú na dištančné vzdelávanie /pokyny TU/, so začiatkom elearningového vyučovania o 9,00 h podľa dištančného rozvrhu.

       

      Nezabúdajme, že sami sme len drobne kvapky, ako sem tam skákajúce žabky.
      Len spolu a s veľkým elánom staneme sa oceánom....

       

      PaedDr. Janka Kamenská Halečková
      riaditeľka školy

       

     • Pripomienka

      Dovoľujeme si zákonným zástupcom pripomenúť povinnosť hlásiť triednej učiteľke:

      1. podozrenie na ochorenie COVID dieťaťa, resp. zákonného zástupcu

      2. ochorenie COVID dieťaťa, resp. zákonného zástupcu

      Zároveň pripomíname: Pri každom  návrate do školy po prerušení dochádzky v trvaní 3 dni a viac, vrátane víkendu,  je potrebné vypísať tlačivo o bezinfekčnosti.

     • Organizačné pokyny od 12.10.2020

      Škola bude od pondelka 12. októbra 2020 fungovať v rovnakom režime ako doteraz (v zmysle manuálu MŠVVaŠ SR s názvom Semafor), teda naďalej v prezenčnej forme.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nariaďuje povinnosť nosiť rúška žiakom na 1. aj 2. stupni základných škôl počas celého dňa v interiéri aj exteriéri. Prosíme preto rodičov o zabezpečenie dostatočného počtu rúšok, minimálne dvoch, aby si ich dieťa mohlo počas dňa v prípade potreby vymieňať. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok na celej škole sa daná skutočnosť hlási na Políciu.

      Krúžková činnosť sa z nariadenia ministerstva ruší.

      Bližšie k organizácii vyučovania v dokumente Organizácia prevádzky.

     • DŠZ - rekapitulácia

      V tomto školskom roku si Deň duševného zdravia pripomenieme netradične - nesúťažne. V rámci solidarity k významu tohto dňa sa zapoja všetky triedy. Malou galériou fotografií si zaspomínajme na minulé školské roky, v ktorých sa triednym kolektívom podarilo spoločne vytvoriť lepšiu farebnú atmosféru v mene súdržnosti a vzájomnej podpory.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • DŠZ - rekapitulácia
   • Začíname s informatikou
   • Daj si čas v RTVS
   • Začiatok školského roka 2020/2021
   • Riaditeľské pochvaly 2019/2020
   • Rozlúčka deviatakov
   • Okresná výtvarná súťaž - Fašiangy
   • ŠMO v basketbale
   • Školský ples 2020
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 12947480
  • Pozrite tiež