• Zajkovia z 1.C sa vydali hľadať ukrytý pirátsky poklad. Zobrali k sebe aj stroskotaného piráta Marca Godu zo štvrtého ročníka, s ktorým sa vydali na dobrodružnú cestu. Spoločne čelili rôznym úlohám a riešili hádanky.
   • Dňa 27. apríla 2022 sa u nás konala beseda pri príležitosti Apríla – mesiaca lesov pre 3. a 4. ročník. Naším hosťom bol pán poľovník MVDr. Peter Majtán, ktorý nám rozprával o lese, lesných zvieratách aj to, prečo sú poľovníci oblečení v zelenom...
     • Športové triedy

      v školskom roku 2022/2023 otvárame po prvýkrát na našej škole športové triedy so zameraním na hádzanú chlapci a dievčatá a basketbal dievčat. Prihlásiť je možné žiakov, ktorí v školskom roku 2021/2022 ukončia 4.ročník ZŠ.

     • 1.C na výprave za pirátskym pokladom

      Zajkovia z 1.C sa vydali hľadať ukrytý pirátsky poklad. Zobrali k sebe aj stroskotaného piráta Marca Godu zo štvrtého ročníka, s ktorým sa vydali na dobrodružnú cestu. Spoločne čelili rôznym úlohám a riešili hádanky. 

     • Tajomstvá našich lesov

      Dňa 27. apríla 2022 sa u nás konala beseda pri príležitosti Apríla – mesiaca lesov pre 3. a 4. ročník. Naším hosťom bol pán poľovník MVDr. Peter Majtán, ktorý nám rozprával o lese, lesných zvieratách aj to, prečo sú poľovníci oblečení v zelenom. Ako sa starajú o zvieratká počas celého roka a hlavne cez zimu.

      Naučili sme sa napr. ako zistiť vek muflóna, alebo že strážcom lesa je sojka, ktorá svojím škriekaním ohlási všetkým zvieratkám nebezpečenstvo. Ukázal nám rôzne vábničky, kly z diviaka, parožie zo srnca, jeleňa i muflóna, kožu z líšky, kuny aj jazveca. Na záver nám porozprával rôzne zážitky, ktoré sa mu stali v lese.  Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná, všetkým deťom sa veľmi páčila.

                                                 Natália Cyprichová, Terézia Veličová
                                                 žiačky 3.B triedy

     • Prijímačky do športovej triedy

      4. mája 2022 na našej škole prebehli prijímacie skúšky do športovej triedy v 5. ročníku. Zúčastnili sa ich šikovní žiaci štvrtého ročníka našej aj iných škôl. Športová trieda bude zameraná na hádzanú chlapcov a dievčat a basketbal dievčat. Našim malým športovcom sa darilo a skúšky úspešne zvládli. Tešíme sa v septembri!

     • Malý futbal

      Vo štvrtok 28. apríla 2022 sa chlapci zúčastnili Okresného kola v malom futbale. Konkurencia bola veľká a chlapci bojovali statočne 🙂

     • Stolný tenis

      Po uvoľnení opatrení sa naši žiaci opäť zúčastňujú rôznych športových súťaží. 25.4.2022 sa konalo Okresné kolo žiakov a žiačok v stolnom tenise. Dievčatá obsadili 3. a chlapci 4. miesto. 🙂

     • Deň narcisov 2022

      Podporujeme zbierku Ligy proti rakovine Deň narcisov 2022!  Aj tento rok v našej škole stretnete dobrovoľníkov, ktorí Vám radi odovzdajú narcis na znak podpory a spolupatričnosti s ľuďmi chorými na rakovinu.

      Viac informácií prečo a ako podporiť zbierku Ligy proti rakovine nájdete na Deň narcisov (dennarcisov.sk)

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1652425
  • Pozrite tiež