• Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, príjme do pracovného pomeru :
    • učiteľa/ učiteľku pre 2.stupeň ZŠ s aprobáciou HUV + iný predmet
    • upratovačku do školskej telocvične
   • S účinnosťou od 1.8.2021 je ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ. Naďalej však zostáva možnosť požiadať o dotáciu na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdze alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
   • Záver školského roka 2020/21

   • Ďakujeme všetkým zamestnancom, rodičom i žiakom za zvládnutie tohto náročného školského roka. Prajeme pekné leto na načerpanie nových síl.
     • Pozor zmena v poskytovaní dotácií na stravu

      S účinnosťou od 1.8.2021 je ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ.  Naďalej však zostáva možnosť požiadať o dotáciu na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdze alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

      Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      Každý rodič, ktorý si požiada o dotáciu na stravu pre svoje dieťa musí najneskôr do 4.8.2021 predložiť na ekonomické oddelenie ZŠ:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Bližšie informácie Vám poskytneme na telef. č. 041/5078614 v pracovné dni v čase od 7:00 – 14:00 hod.

      2021_zmena_dotacie_na_stravu.pdf

     • Milí naši absolventi...

      do ďalšieho života Vám všetci želáme mnoho úspechov, spokojnosti a úsmevov na tvári, otvorenie všetkých dverí príležitostí a vykročenie vždy "pravou" nohou kedykoľvek, keď sa bude treba rozhodnúť. 

      Pamätajte, že dvere našej školy budú pre Vás vždy otvorené, vždy zvedavé, ako sa vám darí...

      Ročenky našich absolventov

      Videozáznam z rozlúčky

     • Čitateľský projekt

      V 2.A sme počas školského roka 2020/21 úspešne ukončili polrok trvajúci čitateľský projekt, v rámci ktorého k nám online zavítali viacerí zaujímaví hostia ako napr. Braňo Jobus, Gabriela Futová, Spievanka či Miro Jaroš a mnoho ďalších.

      Boli to krásne chvíle plné zážitkov, nových vedomostí a radosti. Absolvovali sme aj online návštevu viacerých kníhkupectiev a dozvedeli sa niečo o ceste knižky až na poličku v kníhkupectve. V máji sme si v triede zriadili čitateľský kútik, kde trávime tiché chvíle s knižkami.

      ĎAKUJEME za podporu kníhkupectvu MARTINUS, o.z. Hájik deťom, rodičom z 2.A za pomoc s nákupom poličiek a za darček v podobe veselých vankúšikov 101 drogerie. Aj vďaka Vám sa môžeme kedykoľvek v triede preniesť do sveta fantázie prostredníctvom kníh.  

      Odkaz od našich druhákov pre Vás všetkých - ČÍTAJTE 🙂! (Pretože keď čítame, všetko sa mení, Neil Gaiman)

      Ďakujeme za krásny čítajúci polrok pre našich žiakov, ako aj podnetnú pedagogickú inšpiráciu inovatívneho prístupu pani učiteľke Mgr. Daniele Ozimý ❤️👌👍

     • Policajná návšteva

      Žiaci 1. a 2.ročníka mali na konci školského roka 2020/21 možnosť si pozrieť časť práce policajtov a ich policajné auto. Vyskúšali si putá, dopravnú paličku, terčíky aj tester na alkohol 🙂, ale aj sedenie za volantom, či spustenie policajnej húkačky. Pre našich najmenších žiakov to bol veľký zážitok.

      Za ochotu a trpezlivosť ďakujeme oteckovi Nelky Šipulovej z 2.A spolu s kolegom.

     • Komixové "minútky"

      Čítate radi? Máte radi v knihách ilustrácie? Tak potom určite poznáte aj komix. Je to literárny žáner, ktorý v sebe spája text a obrázky. Piataci z tried 5.A a 5.C vytvorili krátke autorské komixy, z ktorých vznikli tieto dve dielka: Kniha komixov 5.A a Obrázkové nápady z 5.C.

      Vyzerá to jednoducho, ale podať príbeh s pointou na takom malom priestore si zaslúži minimálne pochvalu. Veď posúďte sami.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 522591
  • Pozrite tiež

  • Mapa