• Žiaci z 3.A, 3.C a 4.A spolu s pani učiteľkami prežili pekné chvíle na Vianočných trhoch. Spomalili čas a ponorili sa do sveta svetielok a vône Vianoc.
   • V týchto dňoch od 12. - 14.12. sa vo vestibule školy uskutočňujú vianočné trhy, na ktorých si môžu deti i dospelí kupovať nádherné výrobky. Tieto výrobky vytvorili rodičia s deťmi za pomoci pani vychovávateliek a pani učiteliek na tvorivých dielňach. Ohlas rodičov je veľmi pozitívny, čo nás všetkých teší.
   • Do galérie Vianočná besiedka 4. ročníka boli pridané fotografie.

    V utorok 11.12. zorganizovali žiaci 4.ročníka nádhernú vianočnú besiedku pre svojich rodičov. Veľká vďaka patrí nielen deťom, ale aj pedagogickým pracovníkom (p.uč. Ozimý, Hlavajčíkovej, Šarlákovej, p.vych. Vavríkovej, p.asis. Juhásovej), ktoré ich pripravovali.
   • V stredu 5. 12. pricestovala do Žiliny vzácna návšteva z našej partnerskej školy z Plzne. Ešte v ten večer vystúpili aj s našimi žiakmi z 1.stupňa na Mariánskom námestí, kde zaspievali krásne české i slovenské koledy a pridali k tomu aj hovorené slovo. Na druhý deň ich v škole privítal aj náš Mikuláš s čertom a rozdal im darčeky.
    • Mestské vianočné trhy
     • Mestské vianočné trhy

      Do galérie Mestské vianočné trhy boli pridané fotografie.

      Žiaci z 3.A, 3.C a 4.A spolu s pani učiteľkami prežili pekné chvíle na Vianočných trhoch. Spomalili čas a ponorili sa do sveta svetielok a vône Vianoc.

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

      Do galérie Vianočné trhy boli pridané fotografie.

      V týchto dňoch od 12. - 14.12. sa vo vestibule školy uskutočňujú vianočné trhy, na ktorých si môžu deti i dospelí kupovať nádherné výrobky. Tieto výrobky vytvorili rodičia s deťmi za pomoci pani vychovávateliek a pani učiteliek na tvorivých dielňach. Ohlas rodičov je veľmi pozitívny, čo nás všetkých teší.

    • Vianočná besiedka 4. ročníka
     • Vianočná besiedka 4. ročníka

      Do galérie Vianočná besiedka 4. ročníka boli pridané fotografie.

      V utorok 11.12. zorganizovali žiaci 4.ročníka nádhernú vianočnú besiedku pre svojich rodičov. Veľká vďaka patrí nielen deťom, ale aj pedagogickým pracovníkom (p.uč. Ozimý, Hlavajčíkovej, Šarlákovej, p.vych. Vavríkovej,  p.asis. Juhásovej), ktoré ich pripravovali.

    • Mikulášska pošta
     • Mikulášska pošta

      Do galérie Mikulášska pošta boli pridané fotografie.

      Mikulášovi tento rok pomáhala s poštou celá armáda anjelov a čertíkov. Spoločne privítali všetkých žiakov a zozbierali listy i balíčky. Potom ako na skutočnej pošte všetko rozdelili podľa "adresy" a mikulášske prekvapenie mohlo putovať nielen medzi žiakov, ale i do pedagogického zboru. Ďakujeme!

     • Návšteva z Plzne

      Do galérie Návšteva z Plzne boli pridané fotografie.

      V stredu 5.12. pricestovala do Žiliny vzácna návšteva, 15 dievčat s pani riaditeľkou a pani zástupkyňou z našej partnerskej školy z Plzne. Ešte v ten večer vystúpili aj s našimi žiakmi z 1.stupňa na Mariánskom námestí, kde zaspievali krásne české i slovenské koledy a pridali k tomu aj hovorené slovo. Na druhý deň, 6.decembra, ich v škole privítal aj náš Mikuláš s čertom a rozdal im darčeky. Potom ich už čakali zaujímavé aktivity a okolo obeda už cestovali domov. České holky boli z návštevy Žiliny nadšené a tešia sa, ako aj my, na ďalšie stretnutie.

    • Mikuláš 2018
     • Mikuláš 2018

      Do galérie Mikuláš 2018 boli pridané fotografie.

      Nevieme, čím to je, ale deti na našej škole milujú nielen Mikuláša, ale aj čerta. Aj tohto roku, 6. decembra, výskali od radosti, keď sa tieto dve postavičky objavili v triedach. Seriózny Mikuláš i pojašený čert rozžiarili nielen detské očká, ale aj tie dospelé. Tým, ktorí boli dobrí aspoň väčšinu roka, priniesli aj niečo sladké.

    • Spanie v škole
     • Spanie v škole

      Do galérie Spanie v škole boli pridané fotografie.

      V decembri už tradične poriada športovo-turistický krúžok obľúbenú akciu Spanie v škole. Tento rok sa k nim pridala aj trieda p.učiteľa Šimka. Najskôr si vyrobili pekné svietniky, zašantili si pri hrách a porozdávali si darčeky. O tom, že decká zaspali dosť neskoro, asi nikto nepochybuje, ale raz za čas to nevadí.

    • Vianočný koncert
     • Vianočný koncert

      Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

      V piatok 7.12. sa žiaci 1. stupňa zúčastnili úžasného vianočného koncertu v prevedení osvedčeného dua Jaro Gažo a Radko Pažej. O tom, že atmosféra bola naozaj krásna, svedčia aj fotky z tejto akcie.

  • Piatok 14. 12. 2018
  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Mestské vianočné trhy
   • Vianočné trhy
   • Vianočná besiedka 4. ročníka
   • Mikulášska pošta
   • Návšteva z Plzne
   • Mikuláš 2018
   • Spanie v škole
   • Vianočný koncert
   • Olympiáda ANJ
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 9332482
  • Pozrite tiež