• 13.06.2018 pripravili pani vychovávateľky v našom ŠKD Srdiečko zábavno-náučné popoludnie pod názvom Veselá tržnica, kde si deti nielen zašportovali a zabavili sa, ale taktiež si zdokonalili svoju finančnú gramotnosť. Za športové výhry totiž mohli "nakupovať".
   • V pondelok 18. júna 2018 organizujeme už 7. ročník finále medziškolskej súťaže Projektový deň 2018 - súťaže samostatných celoročných projektov žiakov 8. ročníka. Postupová listina našich najlepších a program podujatia TU.
   • Podrobný manuál nastavenia rodičovského konta v našej internetovej žiackej knižke Edupage. Z dôvodu vzájomnej informovanosti žiadame rodičov, aby v IŽK elektronicky podpisovali známky jednotlivých predmetov.
   • Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 8/2018 s účinnosťou od 01.06.2018 mesačný príspevok za dieťa navštevujúce ŠKD je 10 €, za každé ďalšie dieťa v rodine 5 €. Bližšie informácie TU.
    • Finále Projektového dňa 2018
     • Finále Projektového dňa 2018

      V pondelok 18. júna 2018 organizujeme už 7. ročník finále medziškolskej súťaže Projektový deň 2018 - súťaže samostatných celoročných projektov žiakov 8. ročníka. Postupová listina našich najlepších a program podujatia TU.

    • Veselá tržnica
     • Veselá tržnica

      Do galérie Veselá tržnica boli pridané fotografie. 13.06.2018 pripravili pani vychovávateľky v našom ŠKD Srdiečko zábavno-náučné popoludnie pod názvom Veselá tržnica, kde si deti nielen zašportovali a zabavili sa, ale taktiež si zdokonalili svoju finančnú gramotnosť. Za športové výhry totiž mohli "nakupovať".

    • Zoznamy žiakov 9. ročníka
     • Zoznamy žiakov 9. ročníka

      Do 20. júna 2018 sú k dispozícii k nahliadnutiu aktuálne zoznamy žiakov spojených tried 9.A a 9.B v budúcom školskom roku 2018/2019. Bližšie TU.

    • Medzníky II. svetovej vojny
     • Medzníky II. svetovej vojny

      Naši deviataci v zložení Ch. Ryant, T. Jurčo, E. Gavlák, M. Lukáč a J. Baško sa zúčastnili v rámci okresu Žilina historicko-vedomostnej súťaže "Medzníky II.svetovej vojny". Po veľmi statočnom boji a súperení sa im v ťažkej konkurencii napokon podarilo získať veľmi pekné 3. miesto. K úspešnej reprezentácii našej školy, ale aj k vedomostiam z II.svetovej vojny a SNP im samozrejme blahoželáme a želáme veľa zdaru v ďalšom štúdiu na strednej škole. Na záver si dovolíme odcitovať slová klasika: "Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť". Ďakujeme chlapci :)

    • Vyhodnotenie zbierky Modrý gombík
     • Vyhodnotenie zbierky Modrý gombík

      Program Unicefu  Modrý gombík dopadol na našej škole veľmi dobre. Podarilo sa nám vyzbierať suma 100 EUR, ktorá bola poukázaná na konto Unicefu. Sme radi, že sme pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú a to sú deti z vojnových oblastí na východe Ukrajiny. Poďakovanie patrí aj našim dobrovoľníčkam: Valentínke Stoilovej, Naďke Papánovej a Aďke Kaličákovej.  Na záver si dovolíme odcitovať jedno staré príslovie "Kto zachráni jeden život, ten zachráni celý svet." Ešte raz ďakujeme.

    • Spoločný výlet pre rodičov - splav rieky Oravy
     • Spoločný výlet pre rodičov - splav rieky Oravy

      Pozývame Vás na tradičný  spoločný výlet  pre rodičov, žiakov a pedagógov našej školy - Splav na raftových člnoch najkrajšieho úseku rieky Oravy, ktorý bude konaný 16. júna 2018. Bližšie informácie o trase splavu, časovom harmonograme či cene výletu TU.Tešíme sa na Vás!

    • Návšteva SNR
     • Návšteva SNR

      Do galérie Návšteva SNR boli pridané fotografie.

      V stredu, 16.mája 2018, zorganizovalo mesto Žilina pre vybraných žiakov škôl zaujímavú exkurziu do Národnej rady Slovenskej republiky. Z našej školy sa návštevy parlamentu zúčastnilo 9 žiačok z rôznych ročníkov spolu s pani učiteľkou Boguskou. Podrobne o návšteve vo fotoalbume.

    • Adoptuj kravičku
     • Adoptuj kravičku

      Žiaci 5.B si už kravičku adoptovali, pridáte sa tiež? Adoptuj kravičku je jedným z projektov propagačnej a informačnej kampane Slovenská mliečna rodina, ktorý z prostriedkov Mliečneho fondu realizujú Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Slovenský mliekarenský zväz. Cieľom je podpora spotreby slovenských mliečnych produktov a tiež snaha vypestovať u detí formou hry správne stravovacie návyky a pozitívny vzťah ku zvieratám.

  • Pondelok 18. 6. 2018
  • Fotogaléria

   • Veselá tržnica
   • Návšteva SNR
   • Exkurzia Stanišovská jaskyňa
   • Exkurzia Demänovská jaskyňa 3.ročník
   • Čistenie jazierka 2018
   • Dravci
   • MO v malom futbale dievčat ZŚ
   • Cesty za poznaním minulosti
   • Deň Zeme
   • Letný tábor

   • Od 8. do 14. júla 2018 organizujeme tradičný letný tábor v Kunerade. Pekný začiatok leta pre všetky deti! Bližšie informácie ako i možnosť stiahnutia prihlášky TU.

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 8508720
  • Pozrite tiež