• V zmysle VZN mesta Žilina č. 12/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina sa v roku 2021 zápis detí uskutoční v dňoch 7. – 9. apríla 2021 v čase od 14,00 hodiny do 18,00 hodiny.
   • Nie všetky deti majú rovnaký záujem o učenie a plnenie povinností do školy. Ako rodičia ale môžete urobiť viacero krokov, ktoré pomôžu motivovať vaše dieťa k učeniu. Bližšie v článku portálu eduworld od Marcely Kozejovej Palkechovej.
     • Zápis do prvého ročníka v apríli 2021

      V zmysle VZN  mesta Žilina č. 12/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina  sa v roku 2021 zápis detí uskutoční v dňoch 7. – 9. apríla 2021 v čase od 14,00 hodiny do 18,00 hodiny.

      Bližšie podrobnosti oznámime v priebehu marca. Tešíme sa na Vás!

     • Online beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

      2. marca 2021  sa žiaci 2.B zúčastnili online besedy so spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorú organizovala Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove. Deti sa dozvedeli množstvo informácií o pani spisovateľke, o jej dielach, námetoch kníh, o jej zvieratkách. Tiež položili pani spisovateľke otázky, na ktoré im odpovedala. Beseda sa im veľmi páčila a už sa tešia na jej knihy, ktoré si prečítajú.

     • Čítanie s primátorom

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítanie s primátorom.

      Dištančné vzdelávanie sme si s deťmi z 2.A - Rybičkami obohatili čitateľským projektom, ktorý vyvrcholil už v triede - v laviciach :-). Privítali sme veľmi milú a vzácnu návštevu - pána primátora Petra Fiabáneho. Sme veľmi radi, že aj v tak náročnom období si na nás našiel čas.

      Cez online prostredie sme sa preniesli do jeho domácej knižnice, ktorá je naozaj obdivuhodná. Pán primátor porozprával deťom o svojom vzťahu k čítaniu, obľúbených knižkách a prečítal príbeh od žilinskej spisovateľky. Deti mali možnosť sa opýtať niekoľko otázok, ktoré ich zaujímali a ukázali knižky, ktoré práve čítajú.

      Čitateľský projekt v triede prebieha aj naďalej, o ďalších aktivitách sa dozviete už čoskoro :-).

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 14068057
  • Pozrite tiež