• Anketa o Flexi stravovaní
     • Anketa o Flexi stravovaní

      Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás osloviť s anketou súvisiacou s implementáciou najnovších zásad Flexistravovania. Tieto zásady možno realizovať v prípade súhlasu zriaďovateľa Mesta Žilina a schválenia mestského zastupiteľstva. Z tohoto dôvodu boli všetky mestské školy požiadané a spoluprácu pri distribúcii informácií ako i získania názoru rodičov formou ankety. Bližšie v správach  a anketách rodičov v Edupagi /IŽK/, alebo tu na hlavnej stránke v pravom bočnom menu, kde uvádzame i anketu.

    • MO v bedmintone
     • MO v bedmintone

      12.11.2019 sa konali MO v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali Lenka Grűllingová a Šárka Sádecká z 9.A a skončili na krásnom 3. mieste. Srdečne gratulujeme 🙂

     • Školské kolo Olympiády zo SJL

      Ôsmaci a deviataci, ktorým slovenčina celkom ide, sa 23. októbra stretli v školskom kole olympiády zo SJL. Svoje sily si zmeralo 20 účastníkov.

      Riešili vedomostný test, ktorý bol pre niektorých veru tvrdým orieškom. Po jeho skončení čakala ďalšia časť súťaže – transformácia textu, v skratke vysvetlené – jeden typ textu vedieť zmeniť na iný typ textu, napr. náučný text na správu z novín, úryvok povesti napríklad na plagát a podobne. Túto úlohu niektorí súťažiaci zvládli bravúrne a s prehľadom, hoci to bola pomerne náročná úloha. No a tí, ktorí nazbierali dostatočný počet bodov, sa stretli v treťom kole – ústnej prezentácii na danú tému. Išlo viac – menej o schopnosť improvizovať a vedieť sa správne, zrozumiteľne a logicky vyjadrovať.  Najlepšie tieto úlohy zvládla Simonka Kvasnicová z 9.B, ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom kole olympiády a my jej budeme držať palce!

      Ostatným oceneným súťažiacim blahoželáme, všetkým ďakujeme za účasť a veríme, že aj takýmto spôsobom nadobudli ďalšie schopnosti a zručnosti, ktoré môžu využiť.

     • Imatrikulácie

      Do galérie Imatrikulácie boli pridané fotografie.

      Stalo sa už v škole na  Hájiku dobrým zvykom,
      že každý rok deviataci vítajú malých prváčikov.
      Pripravia si pre nich program plný veselia
      a pri športových hrách každého z nich posmelia.

      Spolu sa zabávajú malí, veľkí
      a nechýbajú ani ich pani učiteľky a vychovávateľky.
      Pozerajú na to príbuzní, kamaráti aj rodičia
      a deti vtedy ani veľa nekričia.

      Po paráde, keď sa všetko utíši a urovná,
      prichádza pani riaditeľka – kráľovná.
      Pozdraví, pohladí každého prváka
      a pasuje ho na riadneho žiaka.

     • Poďakovanie spoločnosti Siemens

      Radi by sme touto cestou poďakovali spoločnosti SIEMENS za to, že nám pomohla vybudovať našu učebňu, ktorú využívame na hodinách techniky. Dostali sme technické pomôcky – logický modul LOGO za špeciálne ceny, aby sme sa mohli naučiť pracovať s týmto systémom. Môžeme ho využívať  na technicky zameraných predmetoch, ako sú hodiny fyziky a informatiky.

      Aj prostredie, v ktorom sa učíme, má vplyv na našu prácu, preto vieme oceniť aj  3D tapetu, ktorá je súčasťou vybavenia a spríjemňuje prostredie učebne.

      Ktovie, možno z nás raz budú počítačoví experti, architekti alebo iní odborníci a budeme sa venovať navrhovaniu inteligentných domov alebo priemyselných strojov, ktoré využívajú tento systém. Aj vďaka tejto pomoci firmy SIEMENS môžeme povedať, že škola nás učí niečo, čo môžeme použiť v našom ďalšom praktickom živote. Ako tieto poznatky využijeme, to je ale len na nás.

      Ďakujeme.

                              Žiaci ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina

     • Halloween 2019

      Do galérie Halloween 2019 boli pridané fotografie.

      Deti milujú dobrodružstvo a prekonávanie prekážok či vlastného strachu. A keď k tomu prirátame strašidelné masky a aj krásu vyrezávaných a osvetlených tekvíc, prídeme na dôvod, prečo sa tak tešia na Halloween. U nás sa táto akcia uskutočnila 28.10. Deti z 1.stupňa najskôr na tvorivých dielňach tvorili rôzne tematické výrobky, potom prešli strašidelnou uličkou a na záver si zatancovali na diskotéke. Keďže za pomoci rodičov vyrobili aj nádherné vyrezávané tekvice, ich kreativita bola odmenená zaujímavými darčekmi. Touto cestou chceme poďakovať aj poslancom za časť Hájik, ktorí nám prispeli na odmeny nádhernými šarkanmi. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľkám, vychovávateľkám a asistentkám, ktoré túto úspešnú akciu na Hájiku pripravili.

     • Čítanie so starými rodičmi

      Dňa 21.10. 2019  nás poctili svojou návštevou starí rodičia, a rodičia žiakov 1.B triedy na akcii s názvom Čítanie so starými rodičmi. Na úvod si pre nich deti pripravili krátky program a malý darček. Starí rodičia i rodičia nám potom prečítali zo svojich knižiek z detstva, porozprávali, ako to bolo, keď chodili do školy oni. Tiež nám prečítali z knižiek, ktoré čítajú svojim vnúčatám. Prváci, keďže ešte nevedia čítať, nám aspoň prerozprávali svoju obľúbenú rozprávku. Posedenie sme si spríjemnili teplým čajom, kávičkou i koláčikom. Akcia sa všetkým páčila a už teraz sa tešíme na ďalšiu o rok. 

    • Exkurzia planetárium
     • Exkurzia planetárium

      Do galérie Exkurzia planetárium boli pridané fotografie. Dňa 23.10. 2019 si krásnu exkurziu užili žiaci štvrtého ročníka. Navštívili mincovňu v Kremnici a planetárium v Žiari nad Hronom.

  • Anketa o Flexi stravovaní

   Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás osloviť s anketou súvisiacou s implementáciou najnovších zásad Flexistravovania, vypracovaných rezortom školstva (bližšie po kliknutí na obrázok nad nadpisom). Tieto zásady možno realizovať v prípade súhlasu zriaďovateľa Mesta Žilina a schválenia mestského zastupiteľstva. Z tohoto dôvodu boli všetky mestské školy požiadané a spoluprácu pri distribúcii informácií ako i získania názoru rodičov formou ankety.

   Prosíme teda o vyplnenie nasledovnej ankety všetkých rodičov školy, aby mesto mohlo konať na základe relevantných údajov. Doplňujúce informácie:

   • minimálna predpokladaná suma za obed v prípade schválenia Flexistravovania je pre žiakov prvého stupňa v plnej výške 1,56€, s dotáciou 0,36€; pre žiakov druhého stupňa v plnej výške 1,66€ a s dotáciou 0,46€
   • v zmysle Flexistravovania dochádza aj k zmene zásad zostavovania jedálnych lístkov, kde časová štruktúra počas 5 stravovacích dní obsahuje: 1x hlavné mäsové jedlo, 2x hlavné polomäsité jedlá, 2x bezmäsité jedlá /zeleninové, múčne/. Pre úplnosť uvádzame aj súčasnú časovú štruktúru jedálneho lístka: 2x hlavné mäsové jedlo, 1x polomäsité jedlo, 2x bezmäsité jedlo / zeleninové, múčne/

    

   Hlas bude akceptovaný len po prihlásení s rodičovským kontom!
   Ďakujeme za spoluprácu

  • Flexistravovanie

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Imatrikulácie
   • Halloween 2019
   • Čítanie so starými rodičmi
   • Exkurzia planetárium
   • Krúžok - Máme radi prírodu
   • Testovanie pohybových zručností prváčikov
   • Deň duševného zdravia
   • Malí záhradkári
   • Divadelné predstavenie v ŠKD
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 11226074
  • Pozrite tiež