• Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia. Súhlasíte? A viete, ako sa dnes cítia učitelia? Učiteľ bez detí je ako kvet bez vody.
   • Zápis do prvého ročníka

   • sa bude konať od 15.-30.apríla (bez detí). Bližšie informácie budú zverejnené neskôr.
   • Milí žiaci, na našich spoločných stretnutiach som vo väčšine tried povedala jednu dôležitú vec: pokiaľ máme nejaké trápenie, nejaký problém, existujú rôzne možnosti pomoci a jednou z nich je aj osloviť školského psychológa.
   • hlavný štátny radca odboru bezpečnosti a krízového riadenia pani Ing. Jana Staračková kontaktovala aj našu školu cez oddelenie školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline s prosbou, aby sme nasledovné informácie štandardných postupov šírili medzi čo najväčší počet ľudí.
    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

      Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia. Súhlasíte? A viete, ako sa dnes cítia učitelia? Učiteľ bez detí je ako kvet bez vody. Pokiaľ existuje učiteľ, ktorého si ako človeka vážite, dajte mu to dnes, pri príležitosti Dňa učiteľov, najavo. Virtuálny kvietok, smajlík, úprimná správa... to všetko bude ako symbolická kvapka živej vody - kvapka uznania, ktorá ho povzbudí a utvrdí v tom, že to čo robí, robí správne. Spoznaj aj ty čarovnú silu vďačnosti, ktorá dokáže rozžiariť dušu.

     • Pridajte sa k výzve - Sme s vami

      Dnes sa pani učiteľky z 1. stupňa rozhodli zadať deťom netradičnú úlohu a pripojiť sa k výzve – Sme s Vami. Jej cieľom je učiť deti radosti, zodpovednosti, porozumeniu, vďačnosti, trpezlivosti. 

      Výzva spočíva vo vytvorení (nakreslením, namaľovaním, vystrihnutím, spravením koláže...) jedného veľkého červeného srdiečka a následnom nalepení na viditeľné miesto - na okno, na dvere domu - na vyjadrenie vďačnosti našim zdravotníckym pracovníkom, hasičom, policajtom, pracovníkom v obchodoch a všetkým, ktorí v týchto ťažkých časoch ostávajú v práci. Srdce bude zároveň symbolizovať aj myšlienku na našich starých rodičov a chorých, ktorí zase musia ostať doma.

      Máme príležitosť ukázať podporu a zodpovednosť voči našim životom i ľudom okolo nás. Aj keď my sme doma, oni vynakladajú veľké úsilie na záchranu každého života a pomoc tým, že sa vystavujú nebezpečenstvu pre všeobecné dobro nás ostatných. Patrí im veľká vďaka! Poďme spolu vyjadriť spolupatričnosť a ukážme všetkým, že nám na nich záleží, že sme s nimi!

      Dajme si všetci srdce do okna, nech je naša vďačnosť viditeľná. Vystrihnime, vyfarbime, nalepme a zdieľajme s ostatnými. Šírme myšlienku ďalej, nech máme plné okná srdiečok. Pošlite svojim pani učiteľkám fotky, ako sa Vám darilo a niektoré zverejníme aj na našej stránke školy. Budeme radi, ak sa pripoja aj žiaci 2. stupňa, aj celá komunita Hájika :)

    • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci školy,
     • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci školy,

      neposielajte do štátnej kasy všetky dane. O použití aspoň malej časti z nich, máte právo rozhodnúť vy sami. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte 2 % zo zaplatenej dane, budeme radi, ak ich venujete práve nám. Podporte naše OZ Hájik deťom (IČO: 37911139), pracujúce pri ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina a pomôžte nám tak zdokonaľovať prostredie, v ktorom sa aj Vaše deti pripravujú na svoj profesionálny život. Pomôžte nám pomáhať. Ďakujeme Vám!

    • Infografiky COVID-19
     • Infografiky COVID-19

      hlavný štátny radca odboru bezpečnosti a krízového riadenia pani Ing. Jana Staračková kontaktovala aj našu školu cez oddelenie školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline s prosbou, aby sme nasledovné informácie štandardných postupov šírili medzi čo najväčší počet ľudí. Veríme, že ste všetci v poriadku a dôsledné dodržiavanie odporúčaní nám pomôže odvrátiť najhoršie.Veľa síl do nasledovných dní.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Okresná výtvarná súťaž - Fašiangy
   • ŠMO v basketbale
   • Školský ples 2020
   • Školský turnaj v hádzanej
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Fašiangová Veselica
   • Valentínska pošta
   • Lyžiarsky výcvik 2020
   • Knižný kolotoč
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 11760665
  • Pozrite tiež