• Zmena v koncoročnom hodnotení žiakov
     • Zmena v koncoročnom hodnotení žiakov

      Na základe odporúčania pedagogickej rady z 29. apríla 2020 riaditeľka školy vydala metodický pokyn o zmene spôsobu hodnotenia za 2. polrok školského roka 2019/2020. Zároveň upravuje aj ostatné podmienky priebežného hodnotenia s platnosťou pre všetkých žiakov školy.

      Zmena koncoročného hodnotenia

    • Inkluzívna linka
     • Inkluzívna linka

      Ako inkluzívna škola vnímame potreby žiakov, rodičov a učiteľov aj v tomto období. Rozhodli sme sa preto zriadiť inkluzívnu linku, na ktorej budú členovia inkluzívneho tímu k dispozícii pre všetkých, ktorí to potrebujú.

      Inkluzívny tím tvorí skupina odborných a pedagogických zamestnancov, ktorá poskytuje odborný servis v oblasti špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociálnej pedagogiky. Inkluzívny tím veľmi úzko spolupracuje s asistentkami učiteľa a samozrejme aj s učiteľmi. Bližšie informácie TU.

     • Zmena v rozvrhu dištančného vzdelávania

      Na základe Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva výskumu a športu 28. apríla 2020, došlo k zmene v rozvrhu - indikatívnej /predpokladanej/ záťaže žiakov /aktuálne už načítaný v systéme/.

      Indikatívna /predpokladaná/ záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania; čas, strávený samoštúdiom).

      V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej /predpokladanej/ týždennej záťaže žiakov:

      Ročník   Rozsah hodín výučby

      1. – 3.      5 – 8 h/týždenne

      4. – 5.      8 – 10 h/týždenne

      6. – 7.      10 – 15 h/týždenne

      8. – 9.      12 – 15 h/týždenne

      POZOR! Podľa usmernenia do indikatívnej /predpokladanej/ záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí /výchovy/. Aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča organizovať tak, aby boli súčasťou denného programu žiakov nad rámec času indikatívnej týždennej vzdelávacej záťaže.

       

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Okresná výtvarná súťaž - Fašiangy
   • ŠMO v basketbale
   • Školský ples 2020
   • Školský turnaj v hádzanej
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Fašiangová Veselica
   • Valentínska pošta
   • Lyžiarsky výcvik 2020
   • Knižný kolotoč
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 12434526
  • Pozrite tiež