• BBC Micro:bit už aj na našej škole

      Vďaka grantovej výzve Enter Telekom a Nadácii Pontis sme pre našich žiakov získali novú cool pomôcku na vyučovanie informatiky. Naši šikovní ôsmaci naprogramovali 20 Micro:bitov a zostavili z nich zábavné projekty. Svoje produkty prezentovali piatakom, ktorí si s radosťou vyskúšali napríklad krokomer, hru Horúci drôt, zahrali si na gitare, ale aj na ovocnom klavíri, či pozreli semafor alebo svetelnú tabuľu. Viac sa dozviete v pripravovanej mini-reportáži z prezentácie.

     • Žilina - Európske hlavné mesto kultúry 2026

      Európske hlavné mesto kultúry je titul udeľovaný komisiou a Európskym parlamentom jednému alebo dvom európskym mestám. Tie majú následne po celý rok možnosť predstaviť Európe ich kultúrny život a jeho rozvoj. Naša škola sa rozhodla podporiť naše mesto uchádzajúce sa o titul v roku 2026 svojimi žiackymi prácami "Okno príležitostí", ktoré chceme otvoriť dokorán.

      Mohli sme výtvarne vyzdvihnúť vybudované športoviská, oceňovanú zeleň, kultúrne prostredie..., no naši druhostupniari sa rozhodli poukázať na zlepšovanie života v medziľudských vzťahoch našej komunity - podporovaním oblasti vzájomnej pomoci, poznávania sa, rešpektu, úcty, otvorenosti... vďaka spoločným zážitkom z tvorivej činnosti, ktoré sú cenným stmeľujúcim zdrojom pre nás všetkých. 

     • Reťaz z vlajok - podpora kandidatúry Žiliny

      Naše krásne mesto Žilina kandiduje na titul Európske hlavne mesto kultúry v roku 2026. Na podporu tejto kandidatúry vznikla pekná akcia, a to vytvorenie látkovej reťaze z vlajok, na ktoré deti napíšu svoje priania. Aj naši žiaci 1.stupňa sa s chuťou pustili do tejto práce a vznikla tak reťaz s originálnymi nápadmi pre mesto Žilina. Viac si môžete pozrieť vo fotogalérii.

     • Mor ho! v živých obrazoch

      Žiaci 8.A triedy spracovali úryvok básne Sama Chalupku Mor ho! do živých obrazov, ktorými priblížili jednotlivé verše. Popracovali tak na svojom výraze prednesu, prácu s pauzou a dôrazom ako dramatizačným prvkom, odhalili význam slov (pomedzie, luna, šiatre, stolec, surmity, šíky, voje...), vyskúšali si nemé divadlo, prácu s priestorom na javisku... Báseň sa tak neučili len spamäti a mechanicky, ale aj s prežitým porozumením obsahu, s tvorivým prístupom k jeho transformácii a nakoniec aj so zážitkom náročnosti tvorby divadelnej formy.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 800112
  • Pozrite tiež

  • Mapa