• V týchto dňoch od 12. - 14.12. sa vo vestibule školy uskutočňujú vianočné trhy, na ktorých si môžu deti i dospelí kupovať nádherné výrobky. Tieto výrobky vytvorili rodičia s deťmi za pomoci pani vychovávateliek a pani učiteliek na tvorivých dielňach. Ohlas rodičov je veľmi pozitívny, čo nás všetkých teší.
   • Do galérie Vianočná besiedka 4. ročníka boli pridané fotografie.

    V utorok 11.12. zorganizovali žiaci 4.ročníka nádhernú vianočnú besiedku pre svojich rodičov. Veľká vďaka patrí nielen deťom, ale aj pedagogickým pracovníkom (p.uč. Ozimý, Hlavajčíkovej, Šarlákovej, p.vych. Vavríkovej, p.asis. Juhásovej), ktoré ich pripravovali.
   • Mikulášovi tento rok pomáhala s poštou celá armáda anjelov a čertíkov. Spoločne privítali všetkých žiakov a zozbierali listy i balíčky. Potom ako na skutočnej pošte všetko rozdelili podľa "adresy" a mikulášske prekvapenie mohlo putovať nielen medzi žiakov, ale i do pedagogického zboru. Ďakujeme!
   • V stredu 5. 12. pricestovala do Žiliny vzácna návšteva z našej partnerskej školy z Plzne. Ešte v ten večer vystúpili aj s našimi žiakmi z 1.stupňa na Mariánskom námestí, kde zaspievali krásne české i slovenské koledy a pridali k tomu aj hovorené slovo. Na druhý deň ich v škole privítal aj náš Mikuláš s čertom a rozdal im darčeky.
   • Nevieme, čím to je, ale deti na našej škole milujú nielen Mikuláša, ale aj čerta. Aj tohto roku, 6. decembra, výskali od radosti, keď sa tieto dve postavičky objavili v triedach. Seriózny Mikuláš i pojašený čert rozžiarili nielen detské očká, ale aj tie dospelé. Tým, ktorí boli dobrí aspoň väčšinu roka, priniesli aj niečo sladké.
   • V decembri už tradične poriada športovo-turistický krúžok obľúbenú akciu Spanie v škole. Tento rok sa k nim pridala aj trieda p.učiteľa Šimka. Najskôr si vyrobili pekné svietniky, zašantili si pri hrách a porozdávali si darčeky. O tom, že decká zaspali dosť neskoro, asi nikto nepochybuje, ale raz za čas to nevadí.
   • V piatok 7.12. sa žiaci 1. stupňa zúčastnili úžasného vianočného koncertu v prevedení osvedčeného dua Jaro Gažo a Radko Pažej. O tom, že atmosféra bola naozaj krásna, svedčia aj fotky z tejto akcie.
   • Naša škola sa vďaka Žiackemu parlamentu zapojila do projektu Vianočná pošta pre seniorov, čím sme sa stali súčasťou Detského činu roka 2018 v kategórii Dobrý nápad. Čo je cieľom tohto projektu? Prečítajte si článok jeho autorky a inciátorky PaedDr. Ľubice Noščákovej O čare Vianočnej pošty.
    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

      Do galérie Vianočné trhy boli pridané fotografie.

      V týchto dňoch od 12. - 14.12. sa vo vestibule školy uskutočňujú vianočné trhy, na ktorých si môžu deti i dospelí kupovať nádherné výrobky. Tieto výrobky vytvorili rodičia s deťmi za pomoci pani vychovávateliek a pani učiteliek na tvorivých dielňach. Ohlas rodičov je veľmi pozitívny, čo nás všetkých teší.

    • Vianočná besiedka 4. ročníka
     • Vianočná besiedka 4. ročníka

      Do galérie Vianočná besiedka 4. ročníka boli pridané fotografie.

      V utorok 11.12. zorganizovali žiaci 4.ročníka nádhernú vianočnú besiedku pre svojich rodičov. Veľká vďaka patrí nielen deťom, ale aj pedagogickým pracovníkom (p.uč. Ozimý, Hlavajčíkovej, Šarlákovej, p.vych. Vavríkovej,  p.asis. Juhásovej), ktoré ich pripravovali.

    • Mikulášska pošta
     • Mikulášska pošta

      Do galérie Mikulášska pošta boli pridané fotografie.

      Mikulášovi tento rok pomáhala s poštou celá armáda anjelov a čertíkov. Spoločne privítali všetkých žiakov a zozbierali listy i balíčky. Potom ako na skutočnej pošte všetko rozdelili podľa "adresy" a mikulášske prekvapenie mohlo putovať nielen medzi žiakov, ale i do pedagogického zboru. Ďakujeme!

     • Návšteva z Plzne

      Do galérie Návšteva z Plzne boli pridané fotografie.

      V stredu 5.12. pricestovala do Žiliny vzácna návšteva, 15 dievčat s pani riaditeľkou a pani zástupkyňou z našej partnerskej školy z Plzne. Ešte v ten večer vystúpili aj s našimi žiakmi z 1.stupňa na Mariánskom námestí, kde zaspievali krásne české i slovenské koledy a pridali k tomu aj hovorené slovo. Na druhý deň, 6.decembra, ich v škole privítal aj náš Mikuláš s čertom a rozdal im darčeky. Potom ich už čakali zaujímavé aktivity a okolo obeda už cestovali domov. České holky boli z návštevy Žiliny nadšené a tešia sa, ako aj my, na ďalšie stretnutie.

    • Mikuláš 2018
     • Mikuláš 2018

      Do galérie Mikuláš 2018 boli pridané fotografie.

      Nevieme, čím to je, ale deti na našej škole milujú nielen Mikuláša, ale aj čerta. Aj tohto roku, 6. decembra, výskali od radosti, keď sa tieto dve postavičky objavili v triedach. Seriózny Mikuláš i pojašený čert rozžiarili nielen detské očká, ale aj tie dospelé. Tým, ktorí boli dobrí aspoň väčšinu roka, priniesli aj niečo sladké.

    • Spanie v škole
     • Spanie v škole

      Do galérie Spanie v škole boli pridané fotografie.

      V decembri už tradične poriada športovo-turistický krúžok obľúbenú akciu Spanie v škole. Tento rok sa k nim pridala aj trieda p.učiteľa Šimka. Najskôr si vyrobili pekné svietniky, zašantili si pri hrách a porozdávali si darčeky. O tom, že decká zaspali dosť neskoro, asi nikto nepochybuje, ale raz za čas to nevadí.

    • Vianočný koncert
     • Vianočný koncert

      Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

      V piatok 7.12. sa žiaci 1. stupňa zúčastnili úžasného vianočného koncertu v prevedení osvedčeného dua Jaro Gažo a Radko Pažej. O tom, že atmosféra bola naozaj krásna, svedčia aj fotky z tejto akcie.

    • Mikulášska pošta
     • Mikulášska pošta

      Priprav aj ty pre všetkých, na ktorých ti v škole záleží, mikulášsky balíček. Musí byť poriadne zabalený a označený menom, priezviskom a triedou. Bližšie informácie o odovzdaní balíčka do mikulášskej pošty TU.

  • Piatok 14. 12. 2018
  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Vianočné trhy
   • Vianočná besiedka 4. ročníka
   • Mikulášska pošta
   • Návšteva z Plzne
   • Mikuláš 2018
   • Spanie v škole
   • Vianočný koncert
   • Olympiáda ANJ
   • Zručnosti pre úspech
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 9328482
  • Pozrite tiež