• Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

  •  

   Rozdiel medzi doberaním a šikanovaním

    

   Šikanovanie nie je automaticky každé nedorozumenie alebo hádka a jej dôsledky. Aby bol pochopitelnejší rozdiel, ponúkame tabuľku autora PaedDr. Michala Kolářa z článku "Zlo, či dobro, šikanovanie alebo doberanie?" v odbornom časopise Sociálna prevencia /roč.4, č.1, s.7-9/

  • DoberanieŠikanovanie
   Patrí k rovnocenným, kamarátskym, partnerským vzťahomPatrí do násilníckych a závislostných vzťahov
   Doberanie je prejavom priateľstva, napr. žartovanie s cieľom vyvolať dobrú náladu, kde nie je víťaz ani porazenýJeden alebo viac žiakov úmyselne a opakovane ubližuje druhým
   Zámerom doberania je vzájomná zábava, radosť, dobrá náladaZámerom šikanovania je ublížiť, zraniť, ponížiť
   Postoj pri doberaní je rešpektom k druhému, sebaúctaPostoj pri šikanovaní je devalvácia, zneváženie druhého
   Znakom citlivosti pri doberaní je vcítenie sa do druhýchZnakom šikanovania je tvrdosť, bezcitnosť
   Doberané dieťa nie je zvýšene zraniteľné a precitlivenéŠikanované dieťa je bezbranné, nevie, nemôže, či nechce sa brániť
   Pri doberaní majú možnosť obe strany obhájiť svoje osobné teritórium - vzájomné vnímanie, rešpektovanie verbálnych i neverbálnych limitovPri šikanovaní ide o prelamovanie hraníc "znásilňovanie" druhého, pričom silnejšia strana neberie ohľad na slabšieho
   Ide o rovnoprávnosť účastníkov, žiak môže doberanie opätovať, prípadne zastaviť a vystúpiť z nehoIde o bezprávie, pokiaľ sa žiak bráni, poprípade "zábavu" oplatí, je potrestané
   Žiak si zachováva dôstojnosť, nemá pocit poníženia, necíti sa trápne a úbohoŽiak je ponížený, zosmiešnený
   Doberaný žiak môže mať pozitívnu náladu, zažívať city radosti, vzrušenie z hry, ľahký hnev, ktorý môže byť aj nepríjemný, ale nespôsobuje bezmocnosťŠikanovaný žiak cíti bezmocnosť, strach, hanbu, bolesť, nepríjemné a bolestivé prežívanie útoku, má pochybnosti o sebe, nedostatok dôvery, trpí úzkosťou až depresiou, má strach zo školy