• Pedagogickí zamestnanci

   • Pedagogickí zamestnanci


   •  

    Pedagogických zamestnancov v nasledujúcom zozname uvádzame v abecednom poradí v logických skupinách odlíšených farbou. V prípade záujmu o individuálnu konzultáciu je potrebné kontaktovať pedagógov vopred mailom, aby ku konzultácii mohli pripraviť všetky potrebné materiály a podklady, ako i dohodnúť presný termín konzultácie. Ďakujeme.

    Vedenie školy
    Odborní zamestnanci
    Učitelia prvého stupňa
    Učitelia druhého stupňa
    Vychovávatelia Školského klubu detí

   • PaedDr. Janka Kamenská Halečková
   • PaedDr. Janka Kamenská HalečkováRiaditeľ
    janka.kamenska@zshajik.sk
   • Mgr. Monika Pistovčáková
   • Mgr. Monika PistovčákováZástupca
    monika.pistovcakova@zshajik.sk
   • PaedDr. Marta Šplhová
   • PaedDr. Marta ŠplhováZástupca
    marta.splhova@zshajik.sk
   • Mgr. Zuzana Sapietová
   • Mgr. Zuzana SapietováŠkolský psychológ
    zuzana.sapietova@zshajik.sk
   • Mgr. Zuzana Oravcová
   • Mgr. Zuzana OravcováŠpeciálny pedagóg
    zuzana.oravcova@zshajik.sk
   • PaedDr. Katarína Pokrivková
   • PaedDr. Katarína PokrivkováŠpeciálny pedagóg
    katarina.pokrivkova@zshajik.sk
   • PhDr. Zuzana Tichá, PhD.
   • PhDr. Zuzana Tichá, PhD.Sociálny pedagóg
    zuzana.ticha@zshajik.sk
   • Mgr. Lucia Bočová Šulganová
   • Mgr. Lucia Bočová ŠulganováAsistent učiteľa
    lucia.bocova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Juhásová, PhD.
   • Mgr. Katarína Juhásová, PhD.Asistent učiteľa
    katarina.juhasova@zshajik.sk
   • Mgr. Michaela Koláriková
   • Mgr. Michaela KolárikováAsistent učiteľa
    michaela.kolarikova@zshajik.sk
   • Beata Koniarová
   • Beata KoniarováAsistent učiteľa
    beata.koniarova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Konoradská
   • Mgr. Katarína KonoradskáAsistent učiteľa
    katarina.konoradska@zshajik.sk
   • Mgr. Jana Milová
   • Mgr. Jana MilováAsistent učiteľa
    jana.milova@zshajik.sk
   • Mgr. Tatiana Rybáriková
   • Mgr. Tatiana RybárikováAsistent učiteľa
    tatiana.rybarikova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Tatarková
   • Mgr. Katarína TatarkováAsistent učiteľa
    katarina.tatarkova@zshajik.sk
   • Eva Vavríková
   • Eva VavríkováAsistent učiteľa
    eva.vavrikova@zshajik.sk
   • Bc. Simona Žilinčárová
   • Bc. Simona ŽilinčárováAsistent učiteľa
    simona.zilincarova@zshajik.sk
   • Mgr. Zuzana Bušíková
   • Mgr. Zuzana BušíkováUčiteľ
    zuzana.busikova@zshajik.sk
   • Mgr. Lucia Frančeková
   • Mgr. Lucia FrančekováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.C
    lucia.francekova@zshajik.sk
   • PaedDr. Miriam Goljanová
   • PaedDr. Miriam GoljanováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.C
    miriam.goljanova@zshajik.sk
   • Mgr. Michaela Hlavajčíková
   • Mgr. Michaela HlavajčíkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.B
    michaela.hlavajcikova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Jurgová
   • Mgr. Katarína JurgováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.A
    katarina.jurgova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Kalmanová
   • Mgr. Katarína KalmanováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.C
    katarina.kalmanova@zshajik.sk
   • PaedDr. Eva Kopincová
   • PaedDr. Eva KopincováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.A
    eva.kopincova@zshajik.sk
   • Mgr. Daniela Ozimý
   • Mgr. Daniela OzimýUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.A
    daniela.ozimy@zshajik.sk
   • Mgr. Jana Ružbarská
   • Mgr. Jana RužbarskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.B
    jana.ruzbarska@zshajik.sk
   • Mgr. Anna Šarláková
   • Mgr. Anna ŠarlákováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.C
    anna.sarlakova@zshajik.sk
   • PaedDr. Katarína Šoleková
   • PaedDr. Katarína ŠolekováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.A
    katarina.solekova@zshajik.sk
   • Mgr. Alena Štefánková
   • Mgr. Alena ŠtefánkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.B
    alena.stefankova@zshajik.sk