• Pedagogickí zamestnanci

   • Pedagogickí zamestnanci


   •  

    Pedagogických zamestnancov v nasledujúcom zozname uvádzame v abecednom poradí v logických skupinách odlíšených farbou. V prípade záujmu o individuálnu konzultáciu je potrebné kontaktovať pedagógov vopred mailom, aby ku konzultácii mohli pripraviť všetky potrebné materiály a podklady, ako i dohodnúť presný termín konzultácie. Ďakujeme.

    Vedenie školy
    Odborní zamestnanci
    Učitelia prvého stupňa
    Učitelia druhého stupňa
    Vychovávatelia Školského klubu detí

   • Mgr. Lucia Bočová Šulganová
   • Mgr. Lucia Bočová ŠulganováŠpeciálna pedagogička
   • Mgr. Lucia Frančeková
   • Mgr. Lucia FrančekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.C
   • PaedDr. Miriam Goljanová
   • PaedDr. Miriam GoljanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.C
   • Mgr. Michaela Hlavajčíková
   • Mgr. Michaela HlavajčíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
   • Mgr. Katarína Jurgová
   • Mgr. Katarína JurgováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Mgr. Katarína Kalmanová
   • Mgr. Katarína KalmanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.B
   • Mgr. Daniela Ozimý
   • Mgr. Daniela OzimýUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
   • Mgr. Jarmila Weinzettelová
   • Mgr. Jarmila WeinzettelováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.B
   • Ing. Jaroslava Beňušová
   • Ing. Jaroslava BeňušováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.B
   • Mgr. Barbora Boguská
   • Mgr. Barbora BoguskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B