• Pedagogickí zamestnanci

   • Pedagogickí zamestnanci


   •  

    Pedagogických zamestnancov v nasledujúcom zozname uvádzame v abecednom poradí v logických skupinách odlíšených farbou. V prípade záujmu o individuálnu konzultáciu je potrebné kontaktovať pedagógov vopred správou cez školský portál, aby ku konzultácii mohli pripraviť všetky potrebné materiály a podklady, ako i dohodnúť presný termín konzultácie. Ďakujeme.

    Vedenie školy
    Odborní zamestnanci
    Učitelia prvého stupňa
    Učitelia druhého stupňa
    Vychovávatelia Školského klubu detí

   • PaedDr. Janka Kamenská Halečková
   • PaedDr. Janka Kamenská HalečkováRiaditeľka
    kamenska.haleckova@zshajik.sk
   • Mgr. Monika Pistovčáková
   • Mgr. Monika PistovčákováZástupkyňa
    monika.pistovcakova@zshajik.sk
   • Ing. Ivana Jurčová
   • Ing. Ivana JurčováZástupkyňa
    ivana.jurcova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Čapeková
   • Mgr. Katarína ČapekováŠkolská digitálna koordinátorka
    katarina.capekova@zshajik.skWeb stránka
   • Mgr. Zuzana Oravcová
   • Mgr. Zuzana OravcováŠpeciálna pedagogička
    zuzana.oravcova@zshajik.sk
   • Mgr. Lucia Bočová Šulganová
   • Mgr. Lucia Bočová ŠulganováŠpeciálna pedagogička
    lucia.bocova@zshajik.sk
   • Mgr. Zuzana Sapietová
   • Mgr. Zuzana SapietováŠkolská psychologička
    zuzana.sapietova@zshajik.sk
   • Mgr. Zuzana Macháčová
   • Mgr. Zuzana MacháčováSociálna pedagogička
    zuzana.machacova@zshajik.sk
   • Mgr. Eva Blažková
   • Mgr. Eva BlažkováAsistentka učiteľa
    eva.blazkova@zshajik.sk
   • Ing. Martina Hýllová
   • Ing. Martina HýllováAsistentka učiteľa
    martina.hyllova@zshajik.sk
   • Bc. Oľga Knihová
   • Bc. Oľga KnihováAsistentka učiteľa
    olga.knihova@zshajik.sk
   • Mgr. Michaela Koláriková
   • Mgr. Michaela KolárikováAsistentka učiteľa
    michaela.kolarikova@zshajik.sk
   • Beata Koniarová
   • Beata KoniarováAsistentka učiteľa
    beata.koniarova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Konoradská
   • Mgr. Katarína KonoradskáAsistentka učiteľa
    katarina.konoradska@zshajik.sk
   • Mgr. Lucia Šlesárová
   • Mgr. Lucia ŠlesárováAsistentka učiteľa
    lucia.slesarova@zshajik.sk
   • Mgr. Dominika Tatarčiaková
   • Mgr. Dominika TatarčiakováAsistentka učiteľa
    dominika.tatarciakova@zshajik.sk
   • Eva Vavríková
   • Eva VavríkováAsistentka učiteľa
    eva.vavrikova@zshajik.sk
   • Mgr. Miroslava Dobová
   • Mgr. Miroslava DobováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
    miroslava.dobova@zshajik.sk
   • Mgr. Michaela Hlavajčíková
   • Mgr. Michaela HlavajčíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.B
    michaela.hlavajcikova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Jurgová
   • Mgr. Katarína JurgováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.C
    katarina.jurgova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Kalmanová
   • Mgr. Katarína KalmanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
    katarina.kalmanova@zshajik.sk
   • Mgr. Jana Kmeťová
   • Mgr. Jana KmeťováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
    jana.kmetova@zshajik.sk
   • Mgr. Daniela Ozimý
   • Mgr. Daniela OzimýUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
    daniela.ozimy@zshajik.sk
   • Mgr. Jana Ružbarská
   • Mgr. Jana RužbarskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.B
    jana.ruzbarska@zshajik.sk
   • PaedDr. Katarína Šoleková
   • PaedDr. Katarína ŠolekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
    katarina.solekova@zshajik.sk
   • Mgr. Michaela Teichgrábová
   • Mgr. Michaela TeichgrábováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.C
    michaela.teichgrabova@zshajik.sk
   • Mgr. Jarmila Weinzettelová
   • Mgr. Jarmila WeinzettelováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
    jarmila.weinzettelova@zshajik.sk
   • Ing. Jaroslava Beňušová
   • Ing. Jaroslava BeňušováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
    jaroslava.benusova@zshajik.sk
   • Mgr. Barbora Boguská
   • Mgr. Barbora BoguskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.B
    barbora.boguska@zshajik.sk
   • PaedDr. Alexandra Brestovanská
   • PaedDr. Alexandra BrestovanskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B
    a.brestovanska@zshajik.sk
   • Mgr. Lenka Dobroňová
   • Mgr. Lenka DobroňováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.C
    lenka.dobronova@zshajik.sk
   • PaedDr. Roman Jurkovič
   • PaedDr. Roman JurkovičUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.A
    roman.jurkovic@zshajik.sk
   • Ing. Viola Kiššová
   • Ing. Viola KiššováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.B
    viola.kissova@zshajik.sk
   • Mgr. Miriama Kotríková
   • Mgr. Miriama KotríkováUčiteľka
    miriama.kotrikova@zshajik.sk
   • PaedDr. Eva Kýšková
   • PaedDr. Eva KýškováUčiteľka
    eva.kyskova@zshajik.sk
   • Mgr. Oľga Labajová
   • Mgr. Oľga LabajováUčiteľka
    olga.labajova@zshajik.sk
   • Ing. Alena Lalinská
   • Ing. Alena LalinskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
    alena.lalinska@zshajik.sk
   • Mgr. Jana Milová
   • Mgr. Jana MilováUčiteľka
    jana.milova@zshajik.sk
   • Mgr. Jana Mravcová
   • Mgr. Jana MravcováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.A
    jana.mravcova@zshajik.sk
   • Mgr. Lenka Muščíková
   • Mgr. Lenka MuščíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.B
    lenka.muscikova@zshajik.sk
   • Mgr. Mária Oršulová
   • Mgr. Mária OršulováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.A
    maria.orsulova@zshajik.sk
   • Mgr. Janka Porubčanská
   • Mgr. Janka PorubčanskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.C
    janka.porubcanska@zshajik.sk
   • Mgr. Andrea Rabčanová
   • Mgr. Andrea RabčanováUčiteľka
    andrea.rabcanova@zshajik.sk
   • Mgr. Jozef Šimko
   • Mgr. Jozef ŠimkoUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.A
    jozef.simko@zshajik.sk
   • Mgr. Sylvia Tureková
   • Mgr. Sylvia TurekováUčiteľka
    sylvia.turekova@zshajik.sk
   • Mgr. et Mgr. Dávid Vojtech
   • Mgr. et Mgr. Dávid VojtechUčiteľ
    david.vojtech@zshajik.sk
   • Mgr. Nataliya Vydashenko
   • Mgr. Nataliya VydashenkoUčiteľka
    nataliya.vydashenko@zshajik.sk
   • Mgr. Gabriela Baďová
   • Mgr. Gabriela BaďováVychovávateľka
    gabriela.badova@zshajik.sk
   • Jana Hulínová
   • Jana HulínováVychovávateľka
    jana.hulinova@zshajik.sk
   • Silvia Kadlecová
   • Silvia KadlecováVychovávateľka
    silvia.kadlecova@zshajik.sk
   • Mgr. Jana Majerčíková
   • Mgr. Jana MajerčíkováVychovávateľka
    jana.majercikova@zshajik.sk
   • Adriana Marušiaková
   • Adriana MarušiakováVychovávateľka
    adriana.marusiakova@zshajik.sk
   • Dagmar Ondrušková
   • Dagmar OndruškováVychovávateľka
    dagmar.ondruskova@zshajik.sk
   • Eva Tomanicová
   • Eva TomanicováVychovávateľka
    eva.tomanicova@zshajik.sk