• Pedagogickí zamestnanci

   • Pedagogickí zamestnanci


   •  

    Pedagogických zamestnancov v nasledujúcom zozname uvádzame v abecednom poradí v logických skupinách odlíšených farbou. V prípade záujmu o individuálnu konzultáciu je potrebné kontaktovať pedagógov vopred správou cez školský portál, aby ku konzultácii mohli pripraviť všetky potrebné materiály a podklady, ako i dohodnúť presný termín konzultácie. Ďakujeme.

    Vedenie školy
    Odborní zamestnanci
    Učitelia prvého stupňa
    Učitelia druhého stupňa
    Vychovávatelia Školského klubu detí

   • Mgr. Lucia Bočová Šulganová
   • Mgr. Lucia Bočová ŠulganováŠpeciálna pedagogička
   • Mgr. Lenka Frolová
   • Mgr. Lenka FrolováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
   • PaedDr. Miriam Goljanová
   • PaedDr. Miriam GoljanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.C
   • Mgr. Michaela Hlavajčíková
   • Mgr. Michaela HlavajčíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
   • Mgr. Katarína Jurgová
   • Mgr. Katarína JurgováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Mgr. Katarína Kalmanová
   • Mgr. Katarína KalmanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.B
   • Mgr. Daniela Ozimý
   • Mgr. Daniela OzimýUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
   • Mgr. Jana Ružbarská
   • Mgr. Jana RužbarskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
   • PaedDr. Katarína Šoleková
   • PaedDr. Katarína ŠolekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
   • Mgr. Michaela Teichgrábová
   • Mgr. Michaela TeichgrábováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.C
   • Mgr. Jarmila Weinzettelová
   • Mgr. Jarmila WeinzettelováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.B
   • Ing. Jaroslava Beňušová
   • Ing. Jaroslava BeňušováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.B
   • Mgr. Barbora Boguská
   • Mgr. Barbora BoguskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B
   • PaedDr. Alexandra Brestovanská
   • PaedDr. Alexandra BrestovanskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.B
   • Ing. Viola Kiššová
   • Ing. Viola KiššováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.C
   • Mgr. Miriama Kotríková
   • Mgr. Miriama KotríkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.C
   • Ing. Alena Lalinská
   • Ing. Alena LalinskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
   • Mgr. Jana Mravcová
   • Mgr. Jana MravcováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
   • Mgr. Lenka Muščíková
   • Mgr. Lenka MuščíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
   • Mgr. Mária Oršulová
   • Mgr. Mária OršulováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
   • Mgr. Janka Porubčanská
   • Mgr. Janka PorubčanskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.B
   • Mgr. Andrea Rabčanová
   • Mgr. Andrea RabčanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.A