• CAN hliadka

   • CAN HLIADKA – je skupina učiteľov a odborníkov našej školy, ktorí majú v škole za úlohu pomáhať pri identifikácii podozrenia násilia na deťoch, prípadne deťoch, ktoré sú ohrozené násilím (fyzickým, psychickým, sexuálnym, inými formami).

     CAN Hliadka pôsobí v našej škole od septembra 2021, jej členmi sú:

    • Lucia Bočová - špeciálna pedagogička pre 2. stupeň
    • Katarína Jurgová - koordinátorka rodinnej výchovy
    • Zuzana Macháčová - sociálna pedagogička
    • Andrea Rabčanová - výchovná poradkyňa
    • Zuzana Sapietová - školská psychologička, koordinátorka CAN hliadky

     

    Propagačný plagát CAN hliadky