• Online jedáleň

  Prihlasovanie a odhlasovanie obedov pomocou portálu strava.cz
  • Vážení stravníci,

   dovoľte, aby sme Vás zoznámili so službou, zriadenou v školskej jedálni, ktorá spočíva v možnosti objednávať stravu a sledovať stravovanie svojho dieťaťa prostredníctvom internetového portálu www.strava.cz .

   Pre registráciu stravníkov a pre objedávania stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

    

   Registrácia služby

   Navštívte kanceláriu vedúcej školskej jedálne. Tu dostanete prihlášku s číslom zariadenia na prihlásenie pre objednávanie stravy na internete. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné prístupové meno /užívateľa/ a heslo. Pripravte si ich dopredu. Užívateľ - môže obsahovať čísla a písmená bez diakritiky, heslo - môže obsahovať čísla a písmená bez diakritiky.

   Môžete tiež zadať e-mailovú adresu, na ktorú Vám systém môže zasielať tieto správy:

   • potvrdenie objednávky
   • nedostatočná výška konta
   • neodobraná strava
   • mesačný prehľad

   Pri zriadení služby môžete určit, ktoré z týchto správ si prajete zasielať.

   Heslo, email a zasielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť po prihlásení do systému v sekcii Nastavenie používateľa.

    

   Objednávanie stravy

   1. Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá objednávať strava na internete na adrese: www.strava.cz/istravne                
   2. V dialógovom okne pre prihlásenie vyplňte a potvrďte položku Číslo zariadenia - /naša jedáleň: 9278/, čím sa prihlásite do "našej" online jedálne.
   3. Vyplňte a potvrďte položky Užívateľ a Heslo, ktoré ste si zvoli pri registrácii služby /viď registrácia služby/. Ste prihlásený do systému a môžete objednávať stravu.
   4. Pre objednávanie stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Vykonajte požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením položky Odoslať.
   5. Zo systému sa odhlásite potvrdením položky Odhlásenie užívateľa.       

    

   Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody na http://www.strava.cz/istravne/napoveda/index.php?dokument=/napoveda/2.html . V prípade ďalších otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne veducasjhajik@gmail.com .