Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia budúcich prváčikov, ale aj rodičia žiakov iných ročníkov, ktorí máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo našu školu.

Prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku podľa rodného listu Vášho dieťaťa. Prihláška je univerzálna pre všetky ročníky. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail.

Aj tento rok bude prebiehať zápis do prvého ročníka našej školy elektronickou formou.  Touto formou sa môžu prihlásiť do našej školy aj žiaci iných ročníkov.

V prípade, že niekto by mal akýkoľvek problém, kontaktujte nás na e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com, prípadne 041/5078611,  0915 792 784 / riaditeľka školy/. Rovnako v prípade, že nedisponujete technickými možnosťami potrebnými na prihlásenie dieťaťa  do ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina, kontaktujte nás.  Radi Vás usmerníme!

 
Poznámka:
Zápisy žiakov do prvých ročníkov žilinských základných škôl (ZŠ) na školský rok 2021/2022 sa podľa rozhodnutia zriaďovateľa uskutočnia v apríli 2021. "Odporúčaná je elektronická komunikácia bez osobnej prítomnosti detí. Overenie údajov, poskytnutých zákonnými zástupcami, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Ak rodičia požiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude sa pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia detí ich však budú musieť doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od opätovného otvorenia škôl"

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: