• Členovia rady školy

   • Za pedagogických zamestnancov:

    1. PaedDr. Katarína Šoleková

    2. PaedDr. Alexandra Brestovanská

     

    Za nepedagogických zamestnancov:

    3. Anna Hodoňová

     

    Za rodičov školy:

    4. Ing. Miriam Pilátová

    5. Katarína Obročníková

    6. Ing. Stanislav Kostik (predseda Rady školy)

    7. Ing. Michal Tužinský (podpredseda Rady školy)

     

    Za poslancov MZ - delegovaní za zriaďovateľa:

    8. Ing. Ľuboš Plešinger

    9. Mgr. Lukáš Milan

    10. PaedDr. Ľudmila Chodelková

    11. PaedDr. Viera Popluhárová