• Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021 na našej škole bude SOVA. SOVA je pravidelne sa stretávajúce spoločenstvo žiakov a triedneho učiteľa, v ktorom sa navzájom delia o svoje pocity, skúsenosti a zážitky. Žiaci sa v nej učia sociálnym a komunikačným zručnostiam, predovšetkým:

     • aktívne počúvať
     • formulovať vlastný názor
     • rešpektovať názor druhých
     • vystupovať pred ostatnými  a trpezlivosti.

      

     Základným cieľom SOVY je vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa žiaci cítia dobre, prejavujú si úctu, rešpektujú sa a necítia sa byť ohrození. Očakávame, že v takomto prostredí aj vlastný proces učenia sa žiakov prebieha efektívnejšie. 

     Bude prebiehať pred 1. vyučovacou hodinou a bude povinnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pravidelné ranné stretnutia SOVY sa budú konať 5x týždenne v čase od 7:45 do 7:55. Zúčastňuje sa ich celá trieda s triednym alebo zastupujúcim učiteľom.