• Dotazník spokojnosti pre rodičov
     • Dotazník spokojnosti pre rodičov

     • Milí rodičia, radi by sme Vás požiadali o spoluprácu pri elektronickom vyplnení Dotazníka spokojnosti pre rodičov. Cieľom dotazníka je zhodnotiť kvalitu školy. Váš názor je pre nás dôležitý, preto Vás prosíme, aby ste dotazníku venovali náležitú pozornosť. Dotazník je anonymný a všetky získané dáta sú dôverné. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu. Čím viac Vašich odpovedí, tým objektívnejšie hodnotenie pre nás! Podrobný návod k vyplneniu TU.

    • Čistenie Vodného diela Žilina
     • Čistenie Vodného diela Žilina

     • Do galérie Čistenie Vodného diela Žilina boli pridané fotografie.

      V sobotu 21.4. sa členovia športovo-turistického krúžku pridali k stovkám ľudí, ktorí čistili naše krásne mesto. My sme sa vybrali pomôcť Vodnému dielu Žilina. Po upratovaní nás čakal relax...Viac uvidíte vo fotoalbume.

     • Talent*umenie*kumšt

     • V celoslovenskej výtvarnej súťaži Talent*umenie*kumšt získala naša žiačka Kristína Oršulová 1. miesto v internetovom hlasovaní o najkrajšiu prácu s celkovým počtom hlasov 1350! Súťaže sa zúčastnila s tréningovým vreckom v ľudovom motíve, ktorý nielen maľovala, ale i šila. Gratulujeme!!

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Počas Dňa narcisov sa podarilo na škole vyzbierať sumu 144,26 €. Občianske združenie Liga proti rakovine ďakuje za finančné dary a dobrovoľníčkam za ochotu, pretože ani bez nich by táto zbierka nemohla byť realizovaná tak úspešne v rámci celého Slovenska!

    • Plavecký kurz
     • Plavecký kurz

     • budeme organizovať pre žiakov 1. až 3. ročníka od 16. do 27. apríla 2018. Bližšie informácie TU.

    • Poznávací zájazd do Viedne
     • Poznávací zájazd do Viedne

     • sa uskutoční 24.5.18. V programe je zahrnutá prehliadka čokoládovne, cetra mesta, Schönbrunnských záhrad a Prírodovedného múzea. Predpokladaný návrat do ZA 20-21:00. Cena 18 €/žiak pri min. počte 40 žiakov. Záujemcovia nech sa hlásia u p.uč. Horáčkovej spolu s peniazmi najneskôr do konca apríla.

    • Shakespeare´s Day na 1.stupni
     • Shakespeare´s Day na 1.stupni

     • Do galérie Shakespeare´s Day na 1.stupni boli pridané fotografie.

      Vo štvrtok 12.4. prebehla na 1.stupni súťaž v prednese anglickej poézie a prózy pod názvom Shakespeare´s Day. Porotu veľmi príjemne prekvapili kvalitne pripravení žiaci. 1.miesto získala Nelka Blahutiaková. Viac uvidíte do fotoalbume.

    • Zelená škola
     • Zelená škola

     • Aktualizovali sme informácie o uskutočnených aktivitách v rámci projektu Zelená škola, ktorý na našej škole prebieha od minulého školského roka a ktorého cieľom je výchova k ekologickému správaniu sa. Bližšie informácie TU.

    • Videoprezentácia Dňa otvorených dverí 2018
     • Videoprezentácia Dňa otvorených dverí 2018

     • Pani učiteľka Mgr. Mária Oršulová spracovala videoprezentáciu všetkých aktivít, ktoré boli pripravené pre našich malých návštevníkov - "pirátov" počas Dňa otvorených dverí 2018. Prajeme príjemné sledovanie. Video k nahliadnutiu TU.

    • Zdravá výživa v ŠKD
     • Zdravá výživa v ŠKD

     • Do galérie Zdravá výživa v ŠKD boli pridané fotografie. V piatok 13.4.sme v ŠKD ukončili akciu Týždeň zdravej výživy ktorá bola zameraná v pondelok na zeleninu,  v stredu na ovocie a v piatok na syrovo mliečne výrobky a pečenie palaciniek. Vyzdvihujeme veľkú spoluprácu všetkých pani vychovávateliek a detí, ktoré  pomáhali pri príprave a zapájali sa do tejto akcie.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Na okresnom kole Chemickej olympiády 23.marca 2018 nás úspešne reprezentovala žiačka Kristína Buchelová, naša nádejná vedkyňa, ktorej držíme palce, aby v oblasti chémie dosiahla všetky ciele, po ktorých túži a ktoré budú určite prospešné pre nás všetkých. Bližšie z priebehu súťaže vo fotoalbume.

    • Exkurzia za technikou
     • Exkurzia za technikou

     • Vo štvrtok 5. apríla sa niektorí žiaci 2. stupňa vypravili na úžasnú exkuziu za technikou: navštívili hvezdáreň v Hurbanove, v Kolárove prešli po najdlhšom krytom moste, videli lodný mlyn, v Jelke navštívili kovový mlyn. Domov sa vrátili až neskoro večer. Bolo super...🙂 🙂 🙂 Bližšie vo fotoalbume.

    • Máme víťaza
     • Máme víťaza

     • Valentínka Stoilová získala 1. miesto v literárno-výtvarno-fotografickej súťaži Sen o živote organizovanej Radou mládeže Žilinského kraja. Gratulujeme!! Obrázok v plnej veľkosti vo fotoalbume.

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V okresnom kole Pytagoriády z matematiky sa úspešnými riešiteľmi stali žiaci: Straka Ferko, Babík Martin, Kubek Lukáš, Jurovec Šimon, Jurigová Rebeka, Mažgut Marek. Daniela Dologová sa umiestnila na 2. mieste. Srdečne gratulujeme! Bližšie vo fotoalbume.

    • Zápis do 1.ročníka
     • Zápis do 1.ročníka

     • Do galérie Zápis do 1.ročníka boli pridané fotografie. Aj v našej škole prebiehal v apríli zápis detí do 1.ročníka. Kto na zápis z rôznych dôvodov nemohol prísť, nech sa ohlási u p.zástupkyni Pistovčákovej a dohodne si náhradný termín.

    • Ocenenie pani učiteľky Mgr. Labajovej
     • Ocenenie pani učiteľky Mgr. Labajovej

     • Mesto Žilina ocenilo pri príležitosti Dňa učiteľov výnimočných pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Medzi ocenenými pedagógmi za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva bola i naša kolegyňa Mgr. Oľga Labajová. Blahoželáme! Bližšie vo fotogalérii.