• Dovidenia v septembri!
     • Dovidenia v septembri!

     • Písomky dopísané, známky uzavreté, učebnice odovzdané a vysvedčenia rozdané.

      Ďalší školský rok je úspešne za nami a my Vám prajeme krásne prázdniny plné slnka, oddychu, zábavy a zaujímavých dobrodružstiev!

    • Rozlúčka štvrtákov
     • Rozlúčka štvrtákov

     • Do galérie Rozlúčka štvrtákov boli pridané fotografie. Žiaci 4.ročníka sa s 1. stupňom rozlúčili krásnou záverečnou besiedkou. Pripravili si úžasný kultúrny program, na ktorý pozvali svojich pedagógov aj rodičov. Bolo to poďakovanie aj ich pani učiteľkám, ktoré s nimi prežili 4 roky.

    • Ocenenie primátorom mesta
     • Ocenenie primátorom mesta

     • Ocenenie primátora 17-tim najlepším zo Žiliny prevzala aj naša Kristína Buchelová z 9.A, ktorá nám počas celého štúdia robila radosť svojou prácou, študijnými výsledkami, správaním, úspešnou reprezentáciou vo vedomostných súťažiach a predovšetkým svojou nevyčerpateľnou dobrou náladou a otvoreným srdcom.

      Kike ďakujeme a prajeme jej veľa úspechov a neutíchajúcej albánskej energie do ďalšieho štúdia na strednej škole.

    • Ročenky 2018
     • Ročenky 2018

     • Ročenky našich deviatakov, ktoré sa dajú pekne prelistovať a zaspomínať sa na naše "malé deti", sú dostupné v module Absolventi.

      Prajeme Vám, aby ste mali stále dôvod usmievať sa, aby ste nestratili iskru v oku a aby ste pokračovali čo najúspešnejšou cestou. Staňte sa hnacím motorom pre lepšiu budúcnosť!

     • Videoročenky deviatakov 2018

     • Aký je rozdiel medzi prvákmi a deviatakmi? Alebo ako to bude asi s budúcim povolaním? Pozrite si videá našich deviatakov, ktoré nám pripravili na rozlúčku.

    • Slávnostné zasadnutie Žiackeho parlamentu
     • Slávnostné zasadnutie Žiackeho parlamentu

     • 27. júna 2018 sa konalo slávnostné zasadnutie ŽP, na ktorom predsedníčka Nikola Janošíková zhodnotila celoročnú prácu všetkých členov. Uznanie za prácu vyjadrila aj pani riaditeľka a Nikolke poďakovala za zodpovedné vedenie ŽP. Všetkým odchádzajúcim členom ŽP /deviatakom/ ďakujeme za spoluprácu!

    • Vyhodnotenie zberovej činnosti
     • Vyhodnotenie zberovej činnosti

     • 21. júna 2018 si dvadsať najaktívnejších žiakov v zberoch druhotných surovín prebralo diplomy a sladké odmeny z rúk pani riaditeľky. Oceneným srdečne blahoželáme! Bližšie v galérii Vyhodnotenie zberovej činnosti. Žiaci nezabúdajte: "Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta." /John Muir/

       

    • Otvorená hodina volejbalu
     • Otvorená hodina volejbalu

     • Do galérie Otvorená hodina volejbalu boli pridané fotografie.

      27. júna 2018 sa pre žiakov 5. a 6. ročníka konala otvorená hodina volejbalu. Žiaci si pozreli ukážky profesionálnych hráčov, a potom si sami vyskúšali základné techniky hry. Zistili, že i trénovaním volejbalu možno zmysluplne tráviť voľný čas.

    • Spoločný výlet: Rodičia a škola
     • Spoločný výlet: Rodičia a škola

     • Do galérie Spoločný výlet: Rodičia a škola boli pridané fotografie.

      16. júna 2018 sa uskutočnil spoločný výlet: Rodičia a škola. Čakal nás splav rieky Orava a na záver opekanie v lone krásnej oravskej prírody. Počasie nám prialo, a tak sme sa vrátili domov plní krásnych zážitkov.

    • Projektový deň 2018
     • Projektový deň 2018

     • 18. júna 2018 sme zorganizovali 7. ročník medziškolskej súťaže ročníkových projektov ôsmakov. O priebehu prehliadky najlepších prác /súťaže/ bližšie vo fotoalbume Projektový deň 2018. Výsledková listina TU. Ďakujeme všetkým prítomným za excelentnú celoročnú prácu a porotám za objektívne hodnotenie.

    • Veselá tržnica
     • Veselá tržnica

     • Do galérie Veselá tržnica boli pridané fotografie.

      13. júna 2018 pripravili pani vychovávateľky v našom ŠKD Srdiečko zábavno-náučné popoludnie pod názvom Veselá tržnica, kde si deti nielen zašportovali a zabavili sa, ale taktiež si zdokonalili svoju finančnú gramotnosť. Za športové výhry totiž mohli "nakupovať".

    • Medzníky II. svetovej vojny
     • Medzníky II. svetovej vojny

     • Naši deviataci v zložení Ch. Ryant, T. Jurčo, E. Gavlák, M. Lukáč a J. Baško sa zúčastnili v rámci okresu Žilina historicko-vedomostnej súťaže "Medzníky II.svetovej vojny". Po veľmi statočnom boji a súperení sa im v ťažkej konkurencii napokon podarilo získať veľmi pekné 3. miesto. K úspešnej reprezentácii našej školy, ale aj k vedomostiam z II.svetovej vojny a SNP im samozrejme blahoželáme a želáme veľa zdaru v ďalšom štúdiu na strednej škole. Na záver si dovolíme odcitovať slová klasika: "Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť". Ďakujeme chlapci :)

    • Vyhodnotenie zbierky Modrý gombík
     • Vyhodnotenie zbierky Modrý gombík

     • Program Unicefu  Modrý gombík dopadol na našej škole veľmi dobre. Podarilo sa nám vyzbierať suma 100 EUR, ktorá bola poukázaná na konto Unicefu. Sme radi, že sme pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú a to sú deti z vojnových oblastí na východe Ukrajiny. Poďakovanie patrí aj našim dobrovoľníčkam: Valentínke Stoilovej, Naďke Papánovej a Aďke Kaličákovej.  Na záver si dovolíme odcitovať jedno staré príslovie "Kto zachráni jeden život, ten zachráni celý svet." Ešte raz ďakujeme.

    • Návšteva SNR
     • Návšteva SNR

     • Do galérie Návšteva SNR boli pridané fotografie.

      V stredu, 16.mája 2018, zorganizovalo mesto Žilina pre vybraných žiakov škôl zaujímavú exkurziu do Národnej rady Slovenskej republiky. Z našej školy sa návštevy parlamentu zúčastnilo 9 žiačok z rôznych ročníkov spolu s pani učiteľkou Boguskou. Podrobne o návšteve vo fotoalbume.

    • Adoptuj kravičku
     • Adoptuj kravičku

     • Žiaci 5.B si už kravičku adoptovali, pridáte sa tiež? Adoptuj kravičku je jedným z projektov propagačnej a informačnej kampane Slovenská mliečna rodina, ktorý z prostriedkov Mliečneho fondu realizujú Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Slovenský mliekarenský zväz. Cieľom je podpora spotreby slovenských mliečnych produktov a tiež snaha vypestovať u detí formou hry správne stravovacie návyky a pozitívny vzťah ku zvieratám.

    • Úprava platieb ŠKD
     • Úprava platieb ŠKD

     • Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 8/2018 s účinnosťou od 01.06.2018 mesačný príspevok za dieťa navštevujúce ŠKD je 10 €, za každé ďalšie dieťa v rodine  5 €. Bližšie informácie TU.

    • Exkurzia Demänovská jaskyňa 3.ročník
     • Exkurzia Demänovská jaskyňa 3.ročník

     • Do galérie Exkurzia Demänovská jaskyňa 3.ročník boli pridané fotografie.

      Najlepšie si človek niečo zapamätá, keď si to aj vyskúša. Takto sa s Demänovskou jaskyňou zoznámili žiaci 3.ročníka. Veľmi sa potešili aj bobovej dráhe v Pavčinej Lehote.

    • Týždeň modrého gombíka
     • Týždeň modrého gombíka

     • od 14. - 20. mája 2018 možno podporiť celoslovenskú zbierku pre Unicef i u nás -  ráno vo vestibule školy kúpou gombíka v sume 1€ od našich dobrovoľníčok, prípadne v kabinete pani učiteľky Rabčanovej. Podrobnejšie o zbierke TU.

     • Deň s dravcami

     • Napriek daždivému počasiu v stredu 9. mája, mali naši žiaci možnosť stráviť výnimočný deň s dravcami vďaka vzdelávaciemu programu environmentálnej výchovy spoločnosti na ochranu dravcov Zayferus. Bližšie o akcii vo fotoalbume.