• Športové triedy

      v školskom roku 2022/2023 otvárame po prvýkrát na našej škole športové triedy so zameraním na hádzanú chlapci a dievčatá a basketbal dievčat. Prihlásiť je možné žiakov, ktorí v školskom roku 2021/2022 ukončia 4.ročník ZŠ.

     • 1.C na výprave za pirátskym pokladom

      Zajkovia z 1.C sa vydali hľadať ukrytý pirátsky poklad. Zobrali k sebe aj stroskotaného piráta Marca Godu zo štvrtého ročníka, s ktorým sa vydali na dobrodružnú cestu. Spoločne čelili rôznym úlohám a riešili hádanky. 

     • Tajomstvá našich lesov

      Dňa 27. apríla 2022 sa u nás konala beseda pri príležitosti Apríla – mesiaca lesov pre 3. a 4. ročník. Naším hosťom bol pán poľovník MVDr. Peter Majtán, ktorý nám rozprával o lese, lesných zvieratách aj to, prečo sú poľovníci oblečení v zelenom. Ako sa starajú o zvieratká počas celého roka a hlavne cez zimu.

      Naučili sme sa napr. ako zistiť vek muflóna, alebo že strážcom lesa je sojka, ktorá svojím škriekaním ohlási všetkým zvieratkám nebezpečenstvo. Ukázal nám rôzne vábničky, kly z diviaka, parožie zo srnca, jeleňa i muflóna, kožu z líšky, kuny aj jazveca. Na záver nám porozprával rôzne zážitky, ktoré sa mu stali v lese.  Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná, všetkým deťom sa veľmi páčila.

                                                 Natália Cyprichová, Terézia Veličová
                                                 žiačky 3.B triedy

     • Prijímačky do športovej triedy

      4. mája 2022 na našej škole prebehli prijímacie skúšky do športovej triedy v 5. ročníku. Zúčastnili sa ich šikovní žiaci štvrtého ročníka našej aj iných škôl. Športová trieda bude zameraná na hádzanú chlapcov a dievčat a basketbal dievčat. Našim malým športovcom sa darilo a skúšky úspešne zvládli. Tešíme sa v septembri!

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1807715
  • Pozrite tiež