• 24. januára sa v meste Rajec konalo Krajské kolo celoslovenskej súťaže v prednese prózy a poézie Ruské slovo. Našu školu úspešne reprezentovala siedmačka Rebeka Križanová v kategórii poézia s básňou Зима не даром злится (Zima nie je nadarmo nahnevaná) od ruského spisovateľa Fiodora Ťutčeva a obsadila 2. miesto.
   • V predvianočnom období sme zorganizovali burzu kníh. Z jej výnosu sme pripravili pre Detské krízové centrum Náruč v Žiline dar v podobe nákupných poukážok na nákup potrebnej literatúry...
   • Vážení rodičia a priatelia školy,

    pozývame Vás na miestny obľúbený ples v priestoroch jedálne ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina. Ples sa uskutoční v piatok 3. februára 2023 so začiatkom o 19,00.
     • Snoezelen miestnosť

      V našej škole sa nám podarilo svojpomocne vybudovať a uviesť do života novú multisenzorickú miestnosť Snoezelen. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Miestnosť je vybavená aromadifúzerom, projektorom hviezdneho neba, farebnými optickými vláknami, závesnou hojdačkou, snovým ostrovom, mäkkým bielym kobercom, zatemňovacím závesom, multisenzorickými pomôckami, s využitím relaxačnej a meditačnej hudby.

      Snoezelen miestnosť je určená najmä pre žiakov s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami a traumatickým poranením mozgu. So žiakmi v tejto miestnosti budú pracovať vyškolení špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa. V poobedných hodinách pod ich vedením môžu Snoezelen miestnosť využívať aj pedagogickí zamestnanci, asistenti učiteľa a odborní zamestnanci na relaxáciu v rámci starostlivosti o duševné zdravie a ako prevenciu proti syndrómu vyhorenia.

     • So zvieratkom v škole

      Počas dňa „So zvieratkom v škole“ bolo s nami v triedach prítomných:

      10 škrečkov, 6 morčiat, 2 zajace, 4 korytnačky, 3 rybičky, 2 ježkovia, 5 slimákov, 1 potkan, 1 agama, 2 axolotlovia...

      Spolu: 36 zvierat

      Pre Žilinský útulok sme vyzbierali: 21 kg granúl, 16,5 kg psích konzerv, 1 kg salámy pre psov, 5,5 kg pochúťok ( kapsičky, kostičky, pásiky na žuvanie či čistenie zubov, maškrty, pochúťky, vitamínové doplnky...), 2,5 kg piškót, 2 obojky, 400 g cestovín a 6 hračiek.

      Všetkým Vám, žiaci, ktorí ste do zbierky prispeli, ako i Vašim rodičom, patrí veľké psie poďakovanie. HAF! 😊

       

     • Dopravné ihrisko

      My, žiaci z 1.stupňa zo Základnej školy Námestie mladosti sme navštívili dopravné ihrisko na Vlčincoch. 

      Veľmi sme sa tam tešili a boli plní očakávaní. Stretli sme sa s naozajstnými policajtmi. Pripravili pre nás zaujímavý program, ktorý bol rozdelený do 2 častí. V 1. časti sme sa venovali dopravným značkám. Hovorili sme si pravidlá, ktoré sa  na dopravnom ihrisku musia dodržiavať, aby sme boli v bezpečí a neublížili si. V 2. časti nám nasadili ochranné pomôcky. Veď prilba samozrejme nemôže chýbať! Potom sme už nasadli na bicykle a kolobežky a užili sme si parádnu jazdu podľa dopravných predpisov, ktoré sme sa na úvod naučili. 

      Potom sme sa plní zážitkov vrátili do školy. Bola to veľmi pekná akcia. 

       

      Natália Cyprichová, žiačka 4.B 

     • Starý mobil sem!

      Od tohto školského roku začala naša škola aktívne pracovať v programe Recyklohry.  Ide o školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

      Jednou z prvých výziev, do ktorej by sme sa radi zapojili, je súťaž SMS – Starý mobil sem! Ide o zber starých, nefunkčných mobilov. Hlavným partnerom súťaže je Orange, ktorý venoval do súťaže tablety. Celkovo sa hrá o 255 cien pre zberačov a o možnosť financovať zelený projekt pre školu.

      Na našej škole plánujeme uskutočniť zber v dňoch 19. – 21.októbra, vždy ráno od 7:30 – 7:45 vo vestibule školy.
      Kvôli počtu zberných nádob, o ktoré môžeme organizátora požiadať, by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie, či máte záujem o zapojenie sa do súťaže a zúčastnili by ste sa zberu starých mobilov pomocou vyplnenia ankety spustenej na Edupage.


      Ďakujeme! 

     • Beh pre najmenších

      V piatok 7. októbra 2022 sa konalo tradičné podujatie Beh pre najmenších, Preteky o pohár primátora mesta Žilina, v Sade SNP a na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Pretekov sa úspešne zúčastnili aj naši žiaci z prvého stupňa základnej školy.

      Po 1. kole do finále postúpili Barborka Pohánková 2.A, Sofia Gromnicová 2.C, Amélia Gáliková 3.B, Andrej Keblušek 4.B a Leo Mokáň. Z tejto skupiny detí získal ocenenie za 3. miesto Leo Mokáň zo 4.A, ktorý si prevzal cenu od primátora mesta Žilina, Mgr. Petra Fiabaného.

      Víťazovi aj ostatným deťom gratulujeme a želáme veľa športových úspechov. Veľká vďaka patrí nielen organizátorom podujatia, ale aj rodičom, ktorí pripravili deti na túto akciu.

      Mgr. Janka Ružbarská 

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2318959
  • Pozrite tiež