• Pedagogickí zamestnanci

   • Pedagogickí zamestnanci


   •  

    Pedagogických zamestnancov v nasledujúcom zozname uvádzame v abecednom poradí v logických skupinách odlíšených farbou. V prípade záujmu o individuálnu konzultáciu je potrebné kontaktovať pedagógov vopred mailom, aby ku konzultácii mohli pripraviť všetky potrebné materiály a podklady, ako i dohodnúť presný termín konzultácie. Ďakujeme.

    Vedenie školy
    Odborní zamestnanci
    Učitelia prvého stupňa
    Učitelia druhého stupňa
    Vychovávatelia Školského klubu detí

   • PaedDr. Janka Kamenská Halečková
   • PaedDr. Janka Kamenská HalečkováRiaditeľ
    janka.kamenska@zshajik.sk
   • Mgr. Monika Pistovčáková
   • Mgr. Monika PistovčákováZástupca
    monika.pistovcakova@zshajik.sk
   • PaedDr. Marta Šplhová
   • PaedDr. Marta ŠplhováZástupca
    marta.splhova@zshajik.sk
   • Mgr. Zuzana Sapietová
   • Mgr. Zuzana SapietováŠkolský psychológ
    zuzana.sapietova@zshajik.sk
   • Mgr. Zuzana Oravcová
   • Mgr. Zuzana OravcováŠpeciálny pedagóg
    zsmladosti.hajik@gmail.com
   • Mgr. Lucia Bočová Šulganová
   • Mgr. Lucia Bočová ŠulganováAsistent učiteľa
    lucia.bocova@zshajik.sk
   • Beata Koniarová
   • Beata KoniarováAsistent učiteľa
    beata.koniarova@zshajik.sk
   • Eva Tomanicová
   • Eva TomanicováAsistent učiteľa
    eva.tomanicova@zshajik.sk
   • Eva Vavríková
   • Eva VavríkováAsistent učiteľa
    eva.vavrikova@zshajik.sk
   • Mgr. Lucia Frančeková
   • Mgr. Lucia FrančekováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.D
    lucia.francekova@zshajik.sk
   • PaedDr. Miriam Goljanová
   • PaedDr. Miriam GoljanováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.B
    miriam.goljanova@zshajik.sk
   • Mgr. Michaela Hlavajčíková
   • Mgr. Michaela HlavajčíkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.B
    michaela.hlavajcikova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Jurgová
   • Mgr. Katarína JurgováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.A
    katarina.jurgova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Kalmanová
   • Mgr. Katarína KalmanováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.C
    katarina.kalmanova@zshajik.sk
   • PaedDr. Eva Kopincová
   • PaedDr. Eva KopincováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.A
    eva.kopincova@zshajik.sk
   • Mgr. Adriana Matúšková
   • Mgr. Adriana MatúškováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.C
    adriana.matuskova@zshajik.sk
   • Mgr. Zuzana Mišovicová
   • Mgr. Zuzana MišovicováUčiteľ
    zuzana.daridova@zshajik.sk
   • Mgr. Daniela Ozimý
   • Mgr. Daniela OzimýUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.A
    daniela.ozimy@zshajik.sk
   • Mgr. Jana Ružbarská
   • Mgr. Jana RužbarskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.B
    jana.ruzbarska@zshajik.sk
   • Mgr. Mária Sidorová
   • Mgr. Mária SidorováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.C
    maria.sidorova@zshajik.sk
   • PaedDr. Katarína Šoleková
   • PaedDr. Katarína ŠolekováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.A
    katarina.solekova@zshajik.sk
   • Mgr. Alena Štefánková
   • Mgr. Alena ŠtefánkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.B
    alena.stefankova@zshajik.sk
   • Mgr. Jarmila Weinzettelová
   • Mgr. Jarmila WeinzettelováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.C
    jarmila.weinzettelova@zshajik.sk
   • Mgr. Barbora Boguská
   • Mgr. Barbora BoguskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.B
    barbora.boguska@zshajik.sk
   • PaedDr. Alexandra Brestovanská
   • PaedDr. Alexandra BrestovanskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.B
    a.brestovanska@zshajik.sk
   • Mgr. Zuzana Bušíková
   • Mgr. Zuzana BušíkováUčiteľ
    zuzana.busikova@zshajik.sk
   • Mgr. Katarína Čapeková
   • Mgr. Katarína ČapekováUčiteľ
    katarina.capekova@zshajik.sk
    Konzultačné hodiny: streda 13,30 - 14,30 /PC5/Web stránka
   • Mgr. Lenka Dobroňová
   • Mgr. Lenka DobroňováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.C
    lenka.dobronova@zshajik.sk
   • Mgr. Stanislava Horáčková
   • Mgr. Stanislava HoráčkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.B
    stanislava.horackova@zshajik.sk
    Konzultačné hodiny: streda 13,30 - 14,30 /kabinet SJL/
   • Ing. Ivana Jurčová
   • Ing. Ivana JurčováUčiteľ
    ivana.jurcova@zshajik.sk
   • Ing. Viola Kiššová
   • Ing. Viola KiššováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.B
    viola.kissova@zshajik.sk
   • Mgr. Miriama Kotríková
   • Mgr. Miriama KotríkováUčiteľ
    miriama.kotrikova@zshajik.sk
   • Mgr. Eva Krupová
   • Mgr. Eva KrupováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
    eva.krupova@zshajik.sk
    Konzultačné hodiny: štvrtok 13,30 - 14,30 /kabinet CJ/
   • Mgr. Oľga Labajová
   • Mgr. Oľga LabajováUčiteľ
    olga.labajova@zshajik.sk
    Konzultačné hodiny: štvrtok 14,00 - 15,00 /kabinet SJL/
   • Ing. Alena Lalinská
   • Ing. Alena LalinskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.A
    alena.lalinska@zshajik.sk
   • Mgr. Jana Mravcová
   • Mgr. Jana MravcováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.C
    jana.mravcova@zshajik.sk
   • Mgr. Lenka Muščíková
   • Mgr. Lenka MuščíkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.B
    lenka.muscikova@zshajik.sk
   • Mgr. Mária Oršulová
   • Mgr. Mária OršulováUčiteľ
    maria.orsulova@zshajik.sk
   • Mgr. Janka Porubčanská
   • Mgr. Janka PorubčanskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.A
    janka.porubcanska@zshajik.sk
    Konzultačné hodiny: pondelok 13,00 - 14,00 /kabinet MAT/
   • Mgr. Andrea Rabčanová
   • Mgr. Andrea RabčanováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.A
    andrea.rabcanova@zshajik.sk
    Konzultačné hodiny: pondelok 13,30 - 14,30 /kabinet DEJ/
   • RNDr. Dagmar Stoilová
   • RNDr. Dagmar StoilováUčiteľ
    dagmar.stoilova@zshajik.sk
   • Mgr. Jozef Šimko
   • Mgr. Jozef ŠimkoUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.A
    jozef.simko@zshajik.sk
    Konzultačné hodiny: štvrtok 13,30 - 14,30 /kabinet GEG/
   • Mgr. Sylvia Tureková
   • Mgr. Sylvia TurekováUčiteľ
    sylvia.turekova@zshajik.sk
   • Mgr. Miroslava Hanusová
   • Mgr. Miroslava HanusováVychovávateľ
    miroslava.hanusova@zshajik.sk
   • Jana Hulínová
   • Jana HulínováVychovávateľ
    janka.hulinova@zshajik.sk
   • Silvia Kadlecová
   • Silvia KadlecováVychovávateľ
    silvia.kadlecova@zshajik.sk
   • Lucia Kostolná
   • Lucia KostolnáVychovávateľ
    lucia.kostolna@zshajik.sk
   • Adriana Marušiaková
   • Adriana MarušiakováVychovávateľ
    adriana.marusiakova@zshajik.sk
   • Dagmar Ondrušková
   • Dagmar OndruškováVychovávateľ
    dagmar.ondruskova@zshajik.sk