• Malí záhradkári na Hájiku

    • Počas letných mesiacov sme sa  s úspechom zapojili do projektu Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis .

     Naši žiaci i pani učiteľky sa na začiatku septembra veľmi potešili.  Vedeli sme však, že všetkých čaká rušné obdobie, aby sme plnili terminované úlohy. Ale... darí sa nám!

     V areáli školy vidno už teraz vyvýšené záhony, ktoré nám pomáhali upraviť aj žiaci z 2. stupňa s pani učiteľkami, rodičmi a zamestnancami školy. Tých  menších práca ešte len čaká.  Na hodinách pracovného vyučovania  a počas pobytu v ŠKD budú sadiť okrasné rastlinky, bylinky i zeleninu a budú sa tak prakticky starať o to, čo sami nasadia. Veríme, že sa tým nielen deti naučia pracovať v záhradke a zdokonalia si svoje pracovné zručnosti, ale spríjemnia  a skrášlia tak aj prostredie školy.

          • Prvá záhradkárska sezóna

          • Počas letných prázdnin sme nezaháľali. Zapojili sme sa do grantového programu Nadácie Mobis v Nadácii Pontis a boli sme úspešní. Naša škola ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline získala grant na projekt Malí záhradkári. Keďže sme sídliskovou školou s malým školským areálom, nemali naši žiaci možnosť získať zručnosti v pestovateľských prácach.

           Projektom Malí záhradkári škola získala 19 vyvýšených zákonov, na ktorých si žiaci preveria svoje zručnosti a pokúsia sa pestovať okrasné rastliny, ale aj bylinky, zeleninu či strukoviny. Projekt ukončujeme k 31.10.2019.

           Ďakujeme všetkým rodičom, dobrovoľníkom, zamestnancom školy i žiakom, ktorí sa podieľali na tom, aby naši žiaci z 1.stupňa a ŠKD mali svoje minizáhradky, na ktorých s nadšením pracujú. Radi by sme poďakovali  Nadačnému fondu Mobis v Nadácii Pontis a osobitne pani Maruškovej. Toh času je všetko zazimované. Deti sa už nevedia dočkať jari, kedy budú opäť sadiť,  siať, plevať, polievať a vidieť, ako im všetko pod rukami rastie.