• EYOF 2022

      Tento rok sa od 24.- 30.7.2022 v Banskej Bystrici uskutoční najväčšie podujatie pre mladých športovcov z 50 krajín Európy vo veku od 14 do 18 rokov EYOF 2022 (Európsky olympijský festival mládeže). Zúčastniť sa má 3600 športovcov, ktorí si svoje sily zmerajú v 11 športoch. A naša škola bude súčasťou tohto festivalu.

      Tento rok sme sa totiž veľmi úspešne zapojili do projektu OVEP – Olympijská výchova pre školy organizovaného Slovenským olympijským a športovým výborom. V priebehu školského roka sme plnili rôzne výzvy zamerané na rozvoj a podporu olympijských hodnôt, ideálov a tradícii.

      V projekte je zapojených 50 slovenských škôl a my sme zatiaľ vyhrali 2 zo 4 najdôležitejších výziev, dokonca sme získali aj špeciálnu cenu poroty. V rámci projektu je každej zapojenej škole pridelený zahraničný partner, ktorého krajinu budú prezentovať práve počas festivalu mládeže v Banskej Bystrici. Našou partnerskou školou sa stala Tevfik Fikret College v Ankare, v Turecku. Cieľom komunikácie je získať čo najviac informácii o danej krajine, ich kultúre, tradíciách, ale aj o najúspešnejších športoch a športovcoch a zároveň predstaviť Slovensko.

      Práve preto sa niektorí naši deviataci poriadne pripravili a prostredníctvom zoomu sa spojili so svojimi tureckými spolužiakmi. Pripravili si pre nich interaktívnu prezentáciu o našej krajine, na záver aj s malým kvízom. Stretnutie potom pokračovalo voľnou diskusiou, kde si naši žiaci mohli rozvíjať svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Celý zoom sa niesol v uvoľnenej atmosfére, po opadnutí úvodnej trémy sa rozviazali aj jazyky a otázok bolo na obidvoch stranách viac než dosť. Až toľko, že jeden zoom na to nestačil a už dohadujeme ďalšie stretnutie.

      Mgr. Barbora Boguská

     • Osmijankova literárna záhrada

      Do celoslovenskej súťaže Osmijankova literárna záhrada, ktorá ponúka rôznorodé výzvy počas celého školského roka sa zapojili deti z 3.A zhruba pred polrokom.

      Za tento čas precestovali novými príbehmi, tvorili knihu, zistili, aké je to nemať domov, ako sa robia machule, zahrali si divadlo, vytvorili erb súťaže, zistili v čom sa podobajú na svojho kamaráta, ale aj aké majú talizmany. Popasovali sa so svojimi strachmi, učili sa spolupracovať a cestovali  fantáziou prostredníctvom príbehov.

      Ako poďakovanie vytvorili Osmijankovi obraz, ale aj nové gombíkové  tričko. Nakoniec cestoval k Osmijankovi a Osmidunčovi obrovský balík plný našich výtvorov. Ďakujeme za túto úžasnú cestu! 

     • Exkurzia ruštinárov v Brodzanoch

      Vo štvrtok 19.5.2022 sa ruštinári 6., 7. a 8.ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu A.S.Puškina v Brodzanoch. Pani sprievodkyňa nás previedla zaujímavou históriou kaštieľa, ktorý bol navštevovaný rodinou ruského básnika Puškina. Dozvedeli sme sa veľa informácií o zaujímavých osudoch básnika, napr. to, že písal už ako osemročné dieťa, bol vo vyhnanstve, neskôr pôsobil pri cárskom dvore, zomrel v súboji, keď mal 37 rokov a veľa ďalších zaujímavostí. Po exkurzii si naše p. učiteľky ruského jazyka pre nás pripravili malý kvíz. Keď žiak správne odpovedal, dostal sladkú odmenu. Cestou späť sme navštívili Prievidzu, kde sme mali rozchod, aby sme sa mohli najesť alebo len tak prejsť uličkami mesta. V autobuse pri návrate domov sme ešte chvíľu zostali verní ruštine a tak niektorí z nás si zaslúžili sladké odmeny, ak zarecitovali správne po rusky nejakú básničku alebo povedali pár viet správne po rusky.

      Pridal som sa aj ja a zarecitoval som úryvok básne, s ktorou som bol úspešný na súťaži Ruské slovo. Hovorí sa, že ,,zlatý klinec nakoniec“ a tým zlatým klincom bola krátka recitácia našej p.uč.Vydashenko, o ktorej sme sa dozvedeli, že sa stala víťazkou tej istej súťaže v kategórii dospelých. Povedala nám aj pár viet v ukrajinčine, teda vo svojom materinskom jazyku a my sme tak mali možnosť trochu porovnávať vlastne už tri jazyky – slovenčinu, ruštinu, ukrajinčinu. Ďakujeme p.uč. Labajovej, Kiššovej a Vydashenko za organizovanie tejto vydarenej exkurzie.

      Žiak Luboš Halama 8.A

     • Záhada stratených kníh

      V našej triede sa stala pred pár mesiacmi takáto záhada. Jedného dňa, keď sme prišli ráno do triedy, všetky knižky z našej triednej knižnice boli preč 🙁. Na poličke nás čakal iba list. List od našej knižnice, že sme prestali čítať.

      Knižnica to vedela, pretože v triede máme strom, ktorý bol na začiatku roka veľmi smutný. Nemal žiadne listy ani kvety... našou úlohou je ho počas roka rozveseliť a pomôcť mu zakvitnúť. Lenže na strome bolo len pár kvietkov...tak naše knižky jedného dňa všetky odišli.

      Boli sme veľmi smutní a začali sme knižnici posielať odkazy. Odkazy však nepomohli. Vedeli sme, že pomôže len jediné! Znovu začať čítať. Knižnica nám predsa len trocha chcela pomôcť a tak nás v jedno ráno čakal pod poličkami malý balíček s novými knihami.

      Prečítali sme ich VŠETKY a potom ďalšie a ďalšie... náš strom postupne zakvitol a viete čo sa stalo jedného dňa? Máme svoje knižky späť a už im nedovolíme odísť. A vďaka tejto záhade máme aj kopu ďalších prečítaných príbehov. 

      deti z 3.A rybičkovej

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1807694
  • Pozrite tiež