• Infografiky COVID-19
     • Infografiky COVID-19

      hlavný štátny radca odboru bezpečnosti a krízového riadenia pani Ing. Jana Staračková kontaktovala aj našu školu cez oddelenie školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline s prosbou, aby sme nasledovné informácie štandardných postupov šírili medzi čo najväčší počet ľudí. Veríme, že ste všetci v poriadku a dôsledné dodržiavanie odporúčaní nám pomôže odvrátiť najhoršie.Veľa síl do nasledovných dní.

     • Teraz je ten čas

      Máme za sebou prvé dni v situácii, ktorá je pre nás všetkých nová. Je to najmä výrazná psychická záťaž, ktorú teraz zažívame. My, dospelí, musíme popri práci myslieť predovšetkým na ochranu a bezpečnosť svojich blízkych.

      Deti sú vnímavé, na to, čo zažívajú teraz, už nezabudnú. Toto je asi tá pravá škola života. Ponúkame možnosť, ako sa pokúsiť znížiť stres tým, že deťom sprostredkujeme v rámci domáceho vzdelávania jednoduché spôsoby výroby ochranných rúšok. Tým sa aj vaše deti môžu spolupodieľať na ochrane svojich najbližších.

      Vzorom pre nás v momentálnej situácii môže byť naša kolegynka Dagmar Stoilová, ktorá, samozrejme popri práci na vzdelávaní našich detí, ušila s kamarátkou 200 rúšok pre ľudí, ktorí stále pracujú vo fabrikách Žiliny a spolu so svojou rodinou šije ďalšie pre ľudí, ktorí ich teraz potrebujú najviac.

     • Ako vysvetliť deťom, čo sa deje

      Ak máte obavu, či dobre vysvetlíte deťom, čo sa momentálne deje, pustite im nasledovné video. Peťko a Lukáško sa snažia deťom povedať, čo je to COVID-19 a čo treba robiť.

      Tím odborníkov z Národného ústavu detských chorôb pripravil cielenú kampaň pre detského pacienta a aj pre rodičov. Ide síce o pomerne jednoduché a všeobecne známe rady, ale doteraz sa nikto nezamyslel, že deti potrebujú tieto informácie spracovať im vlastnou formou.

      „Naša terapeutická komunikácia, ktorú už rok presadzujeme v našej nemocnici prináša prvé úspechy, preto sme sa rozhodli pomerne rýchlo a rovnaký princíp zvolili aj v súčasnej situácií. Nechceme robiť paniku, chceme ale ešte viac pomôcť najmä deťom, ktoré potrebujú určite iný prístup v komunikácií,“ vysvetlil rozhodnutie pripraviť túto kampaň generálny riaditeľ doc. MUDr. Ladislav Kužela CSc.

      Doktoroviny – Všetko o víruse Covid-19 (nielen pre deti)

      Ako rozprávať s deťmi o koronavíruse

      Ahoj ja som Korona

    • Správa od školskej psychologičky
     • Správa od školskej psychologičky

      Milí žiaci, na našich spoločných stretnutiach som vo väčšine tried povedala jednu dôležitú vec: pokiaľ máme nejaké trápenie, nejaký problém, existujú rôzne možnosti pomoci a jednou z nich je aj osloviť školského psychológa.

      V týchto dňoch môže byť mnoho detí, ale aj dospelých vystrašených zo situácie vyvolanej šírením nebezpečnej nákazy. Ak sa to týka niekoho z vás, môžete ma osloviť správou cez Edupage. V tejto situácii je osobný kontakt rizikom. Majte sa fajn a buďte zdraví! Zuzana Sapietová

     • Zmena pravidiel práce pre žiakov 2. stupňa

      Máme za sebou prvý týždeň a prvé skúsenosti domáceho vzdelávania. Deti, rodičia aj my - učitelia. Neboli sme na takéto niečo pripravení, boli sme hodení do vody a snažíme sa plávať. Prvé spätné väzby ukazujú, že sa musíme vyvarovať preťaženiu nás všetkých. Držať sa pravidla - menej je viac. Dôležitý nesmie byť objem, ale kvalita práce.

      Nechceme deti znechutiť a odradiť od vzdelávania a nechceme zaťažovať vás - rodičov vyučovaním vašich detí. To naozaj nesmie byť účelom domáceho vzdelávania. Preto sme sa dohodli na nových pravidlách a redukcii zadávaných úloh pre žiakov 2. stupňa tak, aby sa deťom úlohy nehromadili, aby mali dostatok času na ich vypracovanie, aby ich mohli vypracovať samostatne, bez účasti vás - rodičov, a tiež aby sme my - učitelia, mali dostatok času na kvalitnú spätnú väzbu. Samozrejme prihliadame aj na možné problematické technické zabezpečenie v mnohých rodinách.

      Nasledujúce dni teda nebude domáce vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa prebiehať podľa štandardného rozvrhu, ale denným plánom zadávania úloh podľa jednotlivých ročníkov. Dúfame, že tento krok sprehľadní a zjednoduší prípravu detí a vás - rodičov odbremení od starostí navyše. Držme si navzájom palce. #zvladnemeto

    • Kompletné informácie k dištančnému vzdelávaniu
     • Kompletné informácie k dištančnému vzdelávaniu

      Milí rodičia a žiaci, pripravili sme pre vás kompletné informácie k dištančnému vzdelávaniu. V najbližších dňoch buďme k sebe prosím ohľaduplní a zhovievaví pri rôznych "nefunkčnostiach". Situácia je pre nás všetkých nová, všetci sa musíme naučiť orientovať v elektornickom prostredí a vyladiť ho do optimálnej spolupráce.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1248373
  • Pozrite tiež

  • Mapa