• Vyučovanie od 11. januára 2021

      Od 11. januára 2021 bude prebiehať len dištančná forma vzdelávania pre žiakov I. aj II. stupňa základnej školy. Pre všetkých žiakov je záväzná dištančná forma vzdelávania.

      Prezenčné vzdelávanie bude obnovené podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

     • Pokojné Vianoce a šťastný nový rok

      Ďakujem za spoluprácu v tomto kalendárnom roku všetkým zainteresovaným učitelom, odborným zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom ale aj rodičom a žiakom... tiež priaznivcom a priateľom školy.

      Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie, zo srdca praje

      PaedDr. Janka Kamenská Halečková

      Dúfam, že sa stretneme v zdraví 8. januára 2021  so zamestnancami a 11. januára 2021 so žiakmi. O aktuálnych pokynoch k nástupu Vás ešte budeme informovať cez portál Edupage ako aj našu webovú stránku.

     • Vianočná pošta pre seniorov

      Aj tento rok sa žiaci siedmeho ročníka ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline opätovne zapojili do dobročinnej akcie Vianočná pošta pre seniorov. Dištančné vzdelávanie nebolo prekážkou, aby žiaci vyrobili pozdravy a prejavili tak veľkú dávku empatie v období pandémie.

      Potešili sme 27 starkých z DSS v Rakovci nad Ondavou a v Rožňave. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme pestovať v žiakoch pozitívne vlastnosti ako úctu a spolupatričnosť k starším a osamelým ľuďom. Vianoční anjeli sú aj v našich žiakoch ❤❤❤

     • Vianoce, čas darovania a pomoci, na Hájiku

      Základná škola Námestie mladosti 1 v spolupráci s OZ Hájik deťom, sa v tomto náročnom adventnom období rozhodli, že usporiadajú charitatívnu zbierku detského oblečenia a obuvi zameranú na pomoc rodinám. Do zbierky sa zapojili rodičia detí z našej školy, ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.         

      Ponuka darovaného oblečenia a obuvi sa bude konať od 15.12. do 17.12.2020, v čase od 7:30 do 9:30 a od 14:00 do 16:30 v areáli školy - v dažďovej záhrade za prísnych hygienických opatrení.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli pre dobrú vec!

     • Mikuláš na škole

      Do galérie Mikuláš na škole boli pridané fotografie. Priznám sa, že sme sa trochu obávali... je tu korona a my sme nevedeli, či Mikuláš a čert nebudú v karanténe a budú môcť medzi nás prísť. Našťastie, obidvaja sú zdraví, zobrali k sebe aj nádherného anjela a potešili (a niektorých aj postrašili) všetky deti a dospelých, ktorí môžu chodiť do školy. Okrem toho si šikovné deti z 2.A zobrali na starosť aj Mikulášsku poštu, takže tradícia sa dodržala a my sme prežili krásny deň.

     • Svetový deň boja proti AIDS

      Milí žiaci, pozrite si krátku prezentáciu pri príležitosti Svetového dňa boji proti AIDS, ktorý pripadá na 1.decembra.

      Červené stužky - svetový deň boja proti AIDS

      Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane. Tento rok síce v sťažených podmienkach, ale o to viac sme využili kreativitu a nadšenie detí pre výrobu červenej stužky. Týmto im chceme všetkým zo srdca poďakovať ♥

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1247913
  • Pozrite tiež

  • Mapa