• Detská knižnica z nadácie Pontis

      Pani učiteľky z 1. stupňa vypracovali projekt s podporou nadácie Pontis, cez ktorý získali finančné prostriedky na zakúpenie knižnice a kníh pre našich žiakov. Cez letné prázdniny náš šikovný pán údržbár s jedným rodičom zostavili knižnicu, a potom sme už len čakali na dodanie kníh.  

      2. septembra 2021, po nástupe detí do školy, bola už celá knižnica kompletná a žiaci sa z nej veľmi tešili. Knižnica slúži nielen počas vyučovania a ŠKD, ale aj cez prestávky pre našich nadšených čitateľov a na rôzne akcie (čitateľský maratón, Starší čítajú mladším....).  

      Ďakujeme týmto nadácii Pontis za financovanie tohto projektu a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu. 

     • Noc výskumníkov

      Festival vedy Noc výskumníkov 2021 sa vo svojom jubilejnom 15. ročníku realizuje na prihlásených školách aj formou Vedeckého kuriéra. Cieľom Vedeckého kuriéra  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum.

      Naši žiaci si tak budú môcť vyskúšať pokusy z fyziky, chémie, biológie a priblížiť si princípy strojového učenia cez vesmírnu tematiku. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si budú môcť vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá! Tešíme sa!

     • Verejná zbierka Biela pastelka

      Do verejnej zbierky pre pomoc nevidiacim a slabozrakým Biela pastelka možno prispieť v piatok 24. septembra aj na našej škole. Verejnú zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj vďaka vášmu príspevku môžu nevidiacim a slabozrakým pomáhať:

      • výučbou čítania a písanie Braillovho písma
      • nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou
      • kurzami práce s kompenzačnými optickými a technicky náročnými pomôckami
      • nácvikom sebaobslužných činností (varenie, upratovanie, osobná hygiena)
      • špecializovaným sociálnym poradenstvom
     • Európsky týždeň športu 2021 na Slovensku

      Európsky týždeň športu sa koná každoročne 23. - 30. septembra, nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité, aby sa stal pohyb súčasťou bežného života čo najväčšieho počtu ľudí.

      V tomto školskom roku sa naša škola zapojí "svojím" Európskym týždňom turistiky. Každá trieda absolvuje turistický pochod, prechádzku alebo túru do blízkeho alebo širšieho okolia, podľa schopností, veku, a náročnosti. O tom, ako triedy túto akciu zvládli, vás poinformujeme fotodokumentáciou po skončení.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1799951
  • Pozrite tiež