• ŠKD alebo Kto sa hrá, nehnevá

      Naše pani vychovávateľky sa snažia držať hesla, Kto sa hrá, nehnevá. Preto sa snažia vymýšľať také aktivity, ktoré by deti bavili. Tu je pár z nich...

     • Časové priamky

      Žiaci z 3.A počas dištančného vzdelávania vytvorili krásne časové priamky ich života. A tak počas tohto náročného obdobia si spolu s rodičmi pripomenuli pekné spoločné chvíle a zážitky.

     • Deň učiteľov

      Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, po umenie preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať na napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po návyk všímať si aj nepatrné detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné v súčasnej dobe dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať, po odvahu a po mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné, do skvelej školy si chodíte po sebapoznanie. (William Cory)

      Dovoľte mi odovzdať našim učiteľom, mojim kolegom, túto virtuálnu kyticu vďaky za ich prácu, vytrvalosť pri prekonávaní prekážok, ktorými nám pandemické obdobie skrížilo činnosť. Kyticu vďaky za ich úsilie a snahu neustále tvoriť skvelú školu.

      PaedDr. Janka Kamenská Halečková

      riaditeľka školy

     • Beseda s Bratislavským bábkovým divadlom

      V piatok 26. marca 2020 mali naši žiaci 7. a 8. ročníka jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na online besede s hercami a tvorcami predstavenia Deduško Bratislavského bábkového divadla. Po nedeľnom predstavení naši žiaci pracovali na učebných materiáloch, v ktorých odhaľovali dôvody použitia bábok, rekvizít, hudobných stôp... Vďaka Deduškovi objavili aj mesto Tomsk – Oxford na Sibíri.

      Na piatkovom zoom stretnutí si svoje zistenia mohli porovnať priamo so zámerom tvorcov. Mnohé odhady a vnímania našich žiakov boli potvrdené ako správne a ďalšie, ktoré sa nepodarilo dekódovať, im herci vysvetlili a zdôvodnili. Predstavili nám nielen samotnú hru a jej myšlienku, ale aj proces jej tvorby a umožnili našim žiakom nahliadnuť aj do bežného života bábkohercov, či režiséra hry Matija Solceho.

      Ďakujeme veľmi pekne za túto príležitosť obohatiť naše online vyučovanie virtuálnou návštevou divadla, jeho zákulisia, ako aj srdca hry. Naučili sme sa lepšie vnímať bábkové divadlo, jeho spôsob komunikácie a zobrazovania skutočnosti. Vďaka predstaveniu sme si precvičili obrazotvornosť, predstavivosť a zručnosť vnímania súvislostí, prebudili zvedavosť a vlastnú fantáziu, objavili hranice svojho poznania, ako aj našu ochotu tieto hranice posúvať ďalej a ďalej.

     • Ponožková výzva

      21. marec je svetový deň Downovho syndrómu. My sme ho v rybičkovej triede v 2.A spravili 22.marca a o farebné ponožky nebola núdza. Ale všetci dobre vieme, že tento sviatok nie je len o ponožkách, ale hlavne o tom, že byť odlišný je normálne.

      O tom, ako to celé vzniklo, prečo práve 21.marec, prečo práve ponožky ale aj o hadoch, dinosauroch a korone, sme sa porozprávali s naším hosťom pani Majkou Srnákovou, ktorú možno poznáte z upútavky na ponožkovú výzvu.

     • Divadelné bábky zo 4.A

      Ani naši štvrtáci nezaháľali a vytvorili originálne bábky s použitím odpadových materiálov. Budeme radi, keď sa inšpirujete a tiež dáte veciam druhú šancu.

     • Základné informácie o kloktacích testoch

      Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail) - viď video

      Kloktací test bol po prvýkrat  úspešne zrealizovaný na našej škole dňa 19.3.2021 pre  vybraných žiakov 2. stupňa. Pokračujeme v testovaní 2. stupňa a zároveň rozširujeme ponuku testovania aj pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. Prvé testovanie aj pre žiakov 3. a 4. ročníka sa uskutoční 26.3.2021 v budove ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina.

      Žiak na II. stupni základnej školy môže byť v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu. Testovanie je bezplatné. Škola pri preberaní a odovzdávaní odberových sád komunikuje s poskytovateľom služby Klinická biochémia s.r.o.

      Tento druh testovania z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Zároveň odber vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny predstavuje najmenej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom z nosohltana.

      Zákonní zástupcovia žiakov, a teda aj samotní žiaci sa dozvedia výsledok z kloktacieho testu najneskôr do 72 hodín od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom služby, a to buď prostredníctvom zaslanej SMS alebo zaslaného e-mailu.

      Testovacie kolá sa budú vykonávať v týždňových intervaloch (7 dní) vždy v piatok tak, aby v pondelok prichádzali žiaci do školy s výsledkom testu.

      Zároveň platí povinnosť odovzdávať čestné prehlásenie jedného zákonného zástupcu  s dátumom posledného vykonaného negatívneho testu. ( 7 dní)

      V prípade účasti Vášho dieťaťa na testovaní je nutné v deň testovania priniesť dve vypísané tlačivá:

      1.      Súhlas dotknutej osoby

      2.      Zber údajov - obojstranný dokument

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1248399
  • Pozrite tiež

  • Mapa