• Medzníky II. svetovej vojny
     • Medzníky II. svetovej vojny

     • Naši deviataci v zložení Ch. Ryant, T. Jurčo, E. Gavlák, M. Lukáč a J. Baško sa zúčastnili v rámci okresu Žilina historicko-vedomostnej súťaže "Medzníky II.svetovej vojny". Po veľmi statočnom boji a súperení sa im v ťažkej konkurencii napokon podarilo získať veľmi pekné 3. miesto. K úspešnej reprezentácii našej školy, ale aj k vedomostiam z II.svetovej vojny a SNP im samozrejme blahoželáme a želáme veľa zdaru v ďalšom štúdiu na strednej škole. Na záver si dovolíme odcitovať slová klasika: "Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť". Ďakujeme chlapci :)

    • Vyhodnotenie zbierky Modrý gombík
     • Vyhodnotenie zbierky Modrý gombík

     • Program Unicefu  Modrý gombík dopadol na našej škole veľmi dobre. Podarilo sa nám vyzbierať suma 100 EUR, ktorá bola poukázaná na konto Unicefu. Sme radi, že sme pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú a to sú deti z vojnových oblastí na východe Ukrajiny. Poďakovanie patrí aj našim dobrovoľníčkam: Valentínke Stoilovej, Naďke Papánovej a Aďke Kaličákovej.  Na záver si dovolíme odcitovať jedno staré príslovie "Kto zachráni jeden život, ten zachráni celý svet." Ešte raz ďakujeme.

    • Návšteva SNR
     • Návšteva SNR

     • Do galérie Návšteva SNR boli pridané fotografie.

      V stredu, 16.mája 2018, zorganizovalo mesto Žilina pre vybraných žiakov škôl zaujímavú exkurziu do Národnej rady Slovenskej republiky. Z našej školy sa návštevy parlamentu zúčastnilo 9 žiačok z rôznych ročníkov spolu s pani učiteľkou Boguskou. Podrobne o návšteve vo fotoalbume.

    • Adoptuj kravičku
     • Adoptuj kravičku

     • Žiaci 5.B si už kravičku adoptovali, pridáte sa tiež? Adoptuj kravičku je jedným z projektov propagačnej a informačnej kampane Slovenská mliečna rodina, ktorý z prostriedkov Mliečneho fondu realizujú Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Slovenský mliekarenský zväz. Cieľom je podpora spotreby slovenských mliečnych produktov a tiež snaha vypestovať u detí formou hry správne stravovacie návyky a pozitívny vzťah ku zvieratám.

    • Týždeň modrého gombíka
     • Týždeň modrého gombíka

     • od 14. - 20. mája 2018 možno podporiť celoslovenskú zbierku pre Unicef i u nás -  ráno vo vestibule školy kúpou gombíka v sume 1€ od našich dobrovoľníčok, prípadne v kabinete pani učiteľky Rabčanovej. Podrobnejšie o zbierke TU.

     • Deň s dravcami

     • Napriek daždivému počasiu v stredu 9. mája, mali naši žiaci možnosť stráviť výnimočný deň s dravcami vďaka vzdelávaciemu programu environmentálnej výchovy spoločnosti na ochranu dravcov Zayferus. Bližšie o akcii vo fotoalbume.

    • Každý deň je deň zeme
     • Každý deň je deň zeme

     • Do galérie Každý deň je deň zeme boli pridané fotografie. 26. apríla 2018 sme sa zúčastnili vernisáže Pohronského osvetového strediska v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici spojenej s vyhodnotením súťaže Každý deň je deň zeme, kde naša ziačka Miriama Hudáková získala ocenenie. Bližšie z udalosti vo fotoalbume.

    • Dobrovoľnícky program IDMNT
     • Dobrovoľnícky program IDMNT

     • Na našej stránke pribudla nová sekcia, ktorá informuje o dobrovoľníckych aktivitách našich žiakov. V tomto školskom roku sa do programu zapojili predovšetkým žiaci 9. ročníka, ale sme pevne presvedčení, že svojím príkladom budú inšpirovať i ostatných v pokračovaní myšlienky nasledovaniahodného vzoru pre mladších žiakov. V súťaži IDMNT im držíme palce!