• Dobrovoľnícke aktivity 2017/2018

   • V školskom roku 2017/2018 sa do dobrovoľníckeho programu zapojili hlavne žiaci 9.A triedy. Jednotlivé aktvity koordinovali úplne samostatne a nezávisle od akéhokoľvek zásahu dospelej osoby. Sami hľadali možnosti, ako a kde by bola ich práca najviac nápomocná.
    Pre ďalších nasledovníkov odkazu dobrovoľníctva a altruizmu na našej škole nastavili latku naozaj veľmi vysoko. Svoju celoročnú činnosť zhrnuli do nasledujúcej správy, i keď v skutočnosti zabudli uviesť ešte mnoho iných drobných pomocí, ktoré vykonávali ochotne a bezodkladne. Ďakujeme!

    Pôvodne sme mali množstvo nápadov, ktoré neskôr nevyšli tak, ako sme plánovali. Veľa našich plánov sme postavili na základe spolupráce nás a občianskeho združenia alebo nejakej organizácie. Spočiatku to vyzeralo celkom sľubne, no neskôr sme narazili na nezhody.

    Snažili sme sa napríklad zorganizovať finančnú zbierku, ku ktorej bola potrebná spolupráca s občianskym združením. To sa nám na nešťastie nepodarilo dotiahnuť až k zdarnému koncu, lebo sa nám takýto typ dobrovoľníctva nepozdával. Všetky aktivity, ktoré boli založené na práci s hotovosťou, sme hneď na začiatku zamietli. Z druhej strany -  keď sme sa snažili zorganizovať hmotnú zbierku vecí, či už oblečenia alebo hračiek, bolo nám povedané, že žiadny ústav v našom okruhu takúto pomoc nepotrebuje.

    Neskôr sme teda prišli s nápadom učiť mladších žiakov našej školy. V triede sa táto myšlienka ujala, a preto sme aspoň jednu hodinu za týždeň strávili na 1. stupni. Ponorili sme sa do rôznorodých tém a zákutí, ktoré deti veľmi zaujali a ukázali im druhú stranu výučby. Naším cieľom bolo naučiť deti niečo nové a zaujímavé. Postupne sme prechádzali v dvojiciach cez témy od slovenčiny, či matematiky až po robotiku a optické ilúzie. Vo väčšine prípadov sme sa stretli s obrovským nadšením zo strany detí a aj nás. Dokonca sme zaujali aj pani učiteľky, ktoré boli niektorými kúskami ohromené viac než sme očakávali.

    Napriek tomu, že väčšina aktivít bola uskutočnených na našej škole, ich realizácia vychádzala z čisto našej iniciatívy. Niektorých z nás dobrovoľníctvo ťahalo už predtým, no nikdy sme nemali možnosť sa tomu naplno venovať. Táto súťaž /IDMNT/ viacerých z nás posunula v oblasti dobrovoľníctva dopredu, ale aj tých, čo sa stretli s touto oblasťou prvýkrát, veľmi motivovala.

    S našimi rozbehnutými projektmi sme určite neskončili, práve naopak. Budeme sa ich snažiť dotiahnuť do konca a zaviesť ich na našej škole ako nejakú "tradíciu". Ďakujeme za to, že sme mali možnosť byť vtiahnutí do zóny dobrovoľníctva a do sveta výziev. Silno dúfame, že aj menej angažovaní sa budú v budúcnosti touto témou zaoberať.

    Za dobrovoľníkov 2017/2018

    Kristína Buchelová a Dávid Kolembus

    • Koledovanie v dome dôchodcov Harmony

    •  

     Ako prvý nápad na dobrovoľnú prácu nám prišiel na um dom dôchodcov. Mysleli sme, že pôjdeme zaspievať alebo zahrať rôzne piesne, no neskôr sme si uvedomili, že by sme starších ľudí potešili v čase, kedy by mal každý tráviť sviatky v kruhu blízkych. Rozhodli sme sa teda pre vianočné koledovanie. Nacvičili sme si rôzne koledy, tématicky sme sa obliekli a v sprievode gitary sme trávili poobednajší čas spievaním v dome dôchodcov. Tento čas sme si veľmi užili a spočiatku nás aj prekvapilo koľko ľudí sa pokúsilo tri dni pred štedrým dňom prísť. Bol to obohacujúci zážitok. Nakoniec sme zahrali aj pre ľudí s imobilitou.

     Pozrite video: https://tinyurl.com/y9e63bz6

      

    • Pomoc pri príprave školského plesu

    •  

     Pomáhali sme pri pripravovaní školskej udalosti. Pred začiatkom podujatia sme ukladali príbory, viazali mašle na stoličkách, ukladali obrusy :)

    • Príprava programu na karneval 1.stupňa

    •  

     Skupina od nás pomáhala s prípravou. Niektorí sme sa prezliekli do kostýmov a zabávali sme decká. Pripravili sme si pre nich program plný hravých hier. Okrem toho, že sme mali všetci spolu dobrý čas, sme si vytvorili aj nové priateľstvá s žiakmi na 1.stupni. Ďalší naši žiaci nám robili do pozadia hudbu.

    • Výučba tried 1.stupňa - SLOVENSKÝ JAZYK

    •  

     Na chvíľu sme nahradili pani učiteľku a učili sme žiakov 3.A triedy slovenský jazyk. Preberali sme s nimi vybrané slová po B zábavnou formou. Nachystali sme im rôzne hravé aktivity, a tým sme urobili slovenčinu zaujímavejšou.

    • Výučba tried 1. stupňa - PRÍRODOVEDA

    •  

     Kedže sme najskôr nevedeli, akú tému môžu tretiaci preberať, boli sme sa opýtať u triednej učiteľky. Zo strany pani učiteľky sme sa stretli s veľkou ochotou. Dostali sme neuveriteľne dlhú osnovu, z ktorej sme si vybrali pre nás najviac zaujímavú tému. Učili sme vodné živočíchy spravidla ryby. Na ukážku sme doniesli aj robotickú rybu. Rôznymi aktivitami sme deti zaujali. Prírodovedu sme učili v triede 3.C .

    • Výučba tried 1. stupňa - VÝTVARNÁ VÝCHOVA

    •  

     Cez čas, keď sa lúčime so zimou a na trón období sadá jar, sme pomohli prvákom vyrobiť si jednoduché no zato veľmi pekné masky na karneval. Tieto masky si deti prispôsobili svojimi farbami a vzormi. Rôznymi spôsobmi sme okrajovo nahliadli do rôznorodosti umenia ako takého. Ukázali sme základné spôsoby maľby, kresby, či otláčania rôznych vzorov. Materiály sme si sami kúpili a predpripravili na rýchlu manipuláciu. Po hodine sme všetky masky zhodnotili a boli sme prekvapení, aký kontrast sa nám naskytol pred očami. Masky sme potom videli aj na školskom karnevale, čo nás veľmi potešilo. Výtvarnú výchovu sme učili v triede 1.C

    • Výučba tried 1. stupňa - TELESNÁ VÝCHOVA

    •  

     Postavili sme sa namiesto pani učiteľky na hodinu telesnej výchovy. S ďeťmi sme sa presunuli do telocvične a robili sme zábavné a interaktívne cvičenia.

    • Výučba tried 1. stupňa - MATEMATIKA

    •  

     Matematika dokáže byť niekedy veľmi nudná, preto sme si pripravili rôzne aktivity. Hravou formou sme nahliadli do témy sčítacích pyramíd. Rôznymi spôsobmi sme vysvetlili sčítanie pod seba. Nakoniec sme sa na sčítaciu pyramídu aj zahrali a spoločne sme sa celkom dobre zabavili. Niekedy dokonca aj pani učiteľky boli našou hravou formou zaujaté. Dúfame, že aspoň na chvíľu deti matika prestane nudiť. Odučili sme tri triedy - 3.C ; 4.A ; 4.B

    • Výučba tried 1. stupňa - ROBOTIKA a OPTICKÉ ILÚZIE

    •  

     Žiakov 1.stupňa sme vyučovali hravou formou základy robotiky. Na ukážku sme priniesli svoje DIY roboty ale aj roboty, ktoré sme kúpili. Dočkali sme sa nadšenia a v niektorých prípadoch aj záujem o výrobu vlastného "robota". Zvažujeme urobiť krátky kurz výroby robotov. Na hodine sme vysvetlili, čo je to robot, ako robot funguje, čo robot obsahuje. Neskôr sme sa s deťmi zahrali na robota a program, čo deťom pomohlo aspoň trochu pochopiť základy programovania. Nakoniec sme vysvetlili, že je bežné sa ako program pomýliť. Tému na chybovosť programu sme spojili s chybovosťou nášho mozgu, ktoré môžu spôsobiť aj optické ilúzie. Na ukážku sme doniesli rôzne druhy hologramov. Deťom sa najviac páčili okuliare s virtuálnou realitou. Celkovo sme odučili šesť tried - 3.A ; 3.B ; 3.C ; 4.A ; 4.B ; 4.C