• Vyhodnotenie zbierky Modrý gombík
     • Vyhodnotenie zbierky Modrý gombík

     • Program Unicefu  Modrý gombík dopadol na našej škole veľmi dobre. Podarilo sa nám vyzbierať suma 100 EUR, ktorá bola poukázaná na konto Unicefu. Sme radi, že sme pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú a to sú deti z vojnových oblastí na východe Ukrajiny. Poďakovanie patrí aj našim dobrovoľníčkam: Valentínke Stoilovej, Naďke Papánovej a Aďke Kaličákovej.  Na záver si dovolíme odcitovať jedno staré príslovie "Kto zachráni jeden život, ten zachráni celý svet." Ešte raz ďakujeme.

    • Návšteva SNR
     • Návšteva SNR

     • Do galérie Návšteva SNR boli pridané fotografie.

      V stredu, 16.mája 2018, zorganizovalo mesto Žilina pre vybraných žiakov škôl zaujímavú exkurziu do Národnej rady Slovenskej republiky. Z našej školy sa návštevy parlamentu zúčastnilo 9 žiačok z rôznych ročníkov spolu s pani učiteľkou Boguskou. Podrobne o návšteve vo fotoalbume.

    • Adoptuj kravičku
     • Adoptuj kravičku

     • Žiaci 5.B si už kravičku adoptovali, pridáte sa tiež? Adoptuj kravičku je jedným z projektov propagačnej a informačnej kampane Slovenská mliečna rodina, ktorý z prostriedkov Mliečneho fondu realizujú Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Slovenský mliekarenský zväz. Cieľom je podpora spotreby slovenských mliečnych produktov a tiež snaha vypestovať u detí formou hry správne stravovacie návyky a pozitívny vzťah ku zvieratám.

    • Úprava platieb ŠKD
     • Úprava platieb ŠKD

     • Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 8/2018 s účinnosťou od 01.06.2018 mesačný príspevok za dieťa navštevujúce ŠKD je 10 €, za každé ďalšie dieťa v rodine  5 €. Bližšie informácie TU.

    • Exkurzia Demänovská jaskyňa 3.ročník
     • Exkurzia Demänovská jaskyňa 3.ročník

     • Do galérie Exkurzia Demänovská jaskyňa 3.ročník boli pridané fotografie.

      Najlepšie si človek niečo zapamätá, keď si to aj vyskúša. Takto sa s Demänovskou jaskyňou zoznámili žiaci 3.ročníka. Veľmi sa potešili aj bobovej dráhe v Pavčinej Lehote.

    • Týždeň modrého gombíka
     • Týždeň modrého gombíka

     • od 14. - 20. mája 2018 možno podporiť celoslovenskú zbierku pre Unicef i u nás -  ráno vo vestibule školy kúpou gombíka v sume 1€ od našich dobrovoľníčok, prípadne v kabinete pani učiteľky Rabčanovej. Podrobnejšie o zbierke TU.

     • Deň s dravcami

     • Napriek daždivému počasiu v stredu 9. mája, mali naši žiaci možnosť stráviť výnimočný deň s dravcami vďaka vzdelávaciemu programu environmentálnej výchovy spoločnosti na ochranu dravcov Zayferus. Bližšie o akcii vo fotoalbume.

    • Majstrovstvá okresu vo futbale
     • Majstrovstvá okresu vo futbale

     • Naše dievčatá si boli zmerať sily na majstrovstvách okresu vo futbale, kde získali 2. miesto. Gratulujeme! Bližšie vo fotoalbume.

    • Každý deň je deň zeme
     • Každý deň je deň zeme

     • Do galérie Každý deň je deň zeme boli pridané fotografie. 26. apríla 2018 sme sa zúčastnili vernisáže Pohronského osvetového strediska v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici spojenej s vyhodnotením súťaže Každý deň je deň zeme, kde naša ziačka Miriama Hudáková získala ocenenie. Bližšie z udalosti vo fotoalbume.

    • Plavecký kurz 1.-3.ročník
     • Plavecký kurz 1.-3.ročník

     • Do galérie Plavecký kurz 1.-3.ročník boli pridané fotografie.

      Naši žiaci z 1.-3.ročníka chodievali 2 týždne na plavecký  kurz na vynovenú mestskú plaváreň. Tu sa pod vedením skúsených plavčíkov učili základy plávania. Viac vo fotoalbume.

    • Dobrovoľnícky program IDMNT
     • Dobrovoľnícky program IDMNT

     • Na našej stránke pribudla nová sekcia, ktorá informuje o dobrovoľníckych aktivitách našich žiakov. V tomto školskom roku sa do programu zapojili predovšetkým žiaci 9. ročníka, ale sme pevne presvedčení, že svojím príkladom budú inšpirovať i ostatných v pokračovaní myšlienky nasledovaniahodného vzoru pre mladších žiakov. V súťaži IDMNT im držíme palce!

    • Prírodovedný kvíz 4.ročník
     • Prírodovedný kvíz 4.ročník

     • Do galérie Prírodovedný kvíz 4.ročník boli pridané fotografie.

      Pani učiteľka Weinzettelová je známa svojou veľkou láskou k prírode. Preto to bola práve ona, ktorá pripravila pre štvrtákov nádherný prírodovedný kvíz. Na 1. mieste skončili žiaci 4.C /Straka, Kákošová, Stanovčák/, na 2.mieste  žiači 4.A /Patková, Tužinský, Ondrašinová/ a na 3.mieste bolo družstvo zo 4.B /Vojtek, Blahutiaková a Magdalík/. Srdečne blahoželáme!

    • Týždeň hlasného čítania 3.B
     • Týždeň hlasného čítania 3.B

     • Do galérie Týždeň hlasného čítania 3.B boli pridané fotografie.

      Trieda 3.B sa v týždni od 9.-15.4.2018 zapojila do 16. ročníka Týždňa hlasného čítania, ktoré organizovalo Združenie Orava. V tomto týždni sa venovali Týždňu hlasného čítania. Myšlienkou tejto akcie bolo zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Na konci žiaci získali Certifikát o absolvovaní. Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom,  súrodencom,  ktorí sa zapojili a pomohli deťom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia.

    • Čistenie Vodného diela Žilina
     • Čistenie Vodného diela Žilina

     • Do galérie Čistenie Vodného diela Žilina boli pridané fotografie.

      V sobotu 21.4. sa členovia športovo-turistického krúžku pridali k stovkám ľudí, ktorí čistili naše krásne mesto. My sme sa vybrali pomôcť Vodnému dielu Žilina. Po upratovaní nás čakal relax...Viac uvidíte vo fotoalbume.

     • Talent*umenie*kumšt

     • V celoslovenskej výtvarnej súťaži Talent*umenie*kumšt získala naša žiačka Kristína Oršulová 1. miesto v internetovom hlasovaní o najkrajšiu prácu s celkovým počtom hlasov 1350! Súťaže sa zúčastnila s tréningovým vreckom v ľudovom motíve, ktorý nielen maľovala, ale i šila. Gratulujeme!!