• Okresné kolo HK

     • V stredu 4.3. a vo štvrtok 5.3. nás naše žiačky - šiestačka Nelka Blahutiaková  a deviatačka Valika Gabajová reprezentovali v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, obidve dievčatá v žánri próza vo svojich kategóriách. Valika v náročnej konkurencii predviedla naozaj perfektný prednes, obsadila fantastické 1.miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa bude konať v Martine.

      Za týmto úspechom stojí Valikina kvalitná, zodpovedná a tvorivá príprava za pomoci Mgr.Labajovej. Nelke ďakujeme, Valike srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalšieho kola

     • Zážitkový vzdelávací seminár

     • Dňa 18. februára sa na našej škole uskutočnil zážitkový vzdelávací seminár pre pedagogických a odborných zamestnancov. Seminár sme zorganizovali v rámci projektu Škola inkluzionistov, do ktorého je v školskom roku 2019/2020 naša škola zapojená. 

      Vzdelávanie bolo zamerané na prevenciu stresu a syndrómu vyhoreniazlepšenie vzájomných vzťahov na pracovisku. Lektor Ján Sládek z Body&Brain nám vysvetlil, ako stres ovplyvňuje náš mozog. Predviedol nám jednoduché techniky na odbúranie stresu a oboznámil nás s 5 krokmi edukácie mozgu. Pod jeho vedením sme prostredníctvom rôznych cvičení skontrolovali výdrž a koordináciu svojho tela a úroveň prepájania mozgových hemisfér.

      Niektoré cvičenia nás riadne potrápili, ale aj zabavili. Zaujímavé boli aj teambuildingové aktivity zamerané na spoluprácu vo dvojiciach a v skupinách. Zo seminára sme odchádzali oddýchnutí a s dobrou náladou, za čo patrí p. Sládkovi veľká vďaka. Radi by sme si podobný zážitkový workshop zopakovali aj v budúcnosti.

    • Školský turnaj v hádzanej
     • Školský turnaj v hádzanej

     • Vo februári sa na našej škole konal turnaj žilinských škôl v minihádzanej, kde sme ako jediný postavili dve družstvá a to Hájik A (naši tretiaci a štvrtáci) a Hájik B (kde prvé skúsenosti v minihádzanej už naberali aj naši prváci a druháci).

      Počas športového dopoludnia plného gólov, asistencií, obranných akcií a brankárskych atakov sa najlepšie darilo ZŠ Limbova, na 2. mieste skončilo naše družstvo A. Tretie miesto si vybojovala ZŠ Lichardova, 4. miesto obsadila ZŠ sv. Gorazda a naši najmenší skončili piaty. Veríme, že krásne športove zážitky nakopnú deti do ďalšej športovej práce.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • V stredu 12. februára sa najlepší z recitátorov z tried na 2. stupni zišli na školskom kole tradičnej recitačnej súťaže  Hviezdoslavov Kubín. Strávili sme spolu – súťažiaci i porota (Mgr.Horáčková, Mgr. Kotríková, Mgr. Labajová) veľmi príjemné a inšpirujúce popoludnie pri počúvaní veľmi pekných ukážok poézie i prózy.

      Všetkým súťažiacim patrí veľké poďakovanie za to, že sa vo svojom voľnom čase venovali naučeniu sa a nácviku prednesu umeleckej literatúry. Opäť si tým o niečo viac zdokonalili svoje prezentačné zručnosti, vystupovanie pred obecenstvom, zvládnutie trémy, prácu s hlasom, celkové vystupovanie.

      Medailu by si zaslúžili všetci za svoje pozoruhodné výkony. Víťazov však je len zopár a to sú práve tí, ktorí náročnú úlohu – umelecký prednes – zvládli najlepšie /viď výsledková listina/.

      V ďalšom  postupovom okresnom  kole budú našu školu reprezentovať Nelka Blahutiaková a Valika Gabajová. Držíme vám palce, dievčatá a všetkým ostatným ďakujeme.

    • Deutsch ist klasse!
     • Deutsch ist klasse!

     • Naša žiačka Veronika Magová z 9.B sa môže popýšiť 1. miestom na krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka. Budeme jej držať palce na celoslovenskom kole! Srdečne blahoželáme!

    • Okresné kolo MATolympiády
     • Okresné kolo MATolympiády

     • V stredu 29. januára 2020 úspešne vybojoval náš šikovný žiak z 5.C Tomáš Babík 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z5. Gratulujeme a želáme pozornú myseľ aj v ďalších kolách!

    • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko
     • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

     • Víťazka nášho školského kola Nelka Blahutiaková zo 6.B sa v utorok 28. januára zúčastnila okresného kola súťaže v umelecom prednese povestí - Šaliansky Maťko, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Žiline. Pod vedením svojej pani učiteľky slovenského jazyka Mgr. Kotríkovej sa Nelka na súťaž zodpovedne pripravovala a jej úsilie prinieslo ovocie v podobe získaného čestného uznania. Nelke blahoželáme a ďakujeme za kvalitnú reprezentáciu našej školy.

    • Dickensova Vianočná koleda
     • Dickensova Vianočná koleda

     • 27. januára 2020 sa naši piataci zúčastnili krásnej divadelnej derniéry Dickensovej Vianočnej koledy mladých hercov a tanečníkov zo Základnej umeleckej školy Ferka Špániho v Žiline - Vaša Banda. Predstavenie bolo skvelé a už teraz sa tešíme na ďalšie!

    • Deutsch macht Spaβ!
     • Deutsch macht Spaβ!

     • Srdečne gratulujeme našej žiačke Veronike Magovej z 9.B, ktorá obhájila svoje vynikajúce výsledky z nemeckého jazyka a obsadila krásne 1. miesto v okresnom kole olympiády. Budeme jej držať palce na krajskom kole!

     • Knižný kolotoč

     • Vo vestibule školy sme zriadili "Knižný kolotoč" - poličku, z ktorej si môže ktokoľvek požičať, prečítať a vrátiť knihu napr. aj počas čakania. Požičiavanie je bez registrácie, samostatné, neevidované a bezplatné. Máte doma prebytočné knihy? Môžete ich darovať na vrátnici školy, po zvážení vhodnosti obsahu ich radi pridáme do nášho knižného kolotoča.

      Nech je kniha prirodzenou súčasťou trávenia voľného času!
      Vymeň mobil za knihu, tvoja myseľ ti bude vďačná!

    • Beseda o alkoholizme
     • Beseda o alkoholizme

     • Závislosť je horšia ako smrť... zoberie ti všetko ešte za života... V piatok 10. januára sa naši siedmaci a ôsmaci v rámci drogovej prevencie stretli s autorom kníh Démon chlast Johnym /Jánom/ Peťkom, ktorý na základe vlastného prežitého alkoholového pekla dnes aktívne bojuje proti tejto legálnej droge osvetou. Veríme, že príklady vlastnej skúsenosti nájdu u našich žiakov silnejšiu odozvu, ako len štatistické údaje o nebezpečenstve alkoholu.

    • Matematika v kocke
     • Matematika v kocke

     • V rámci projektu Čítanie – brána k mysleniu na škole pracuje aj krúžok Matematika v kocke. Deti z 1.stupňa sa zábavnou formou učia praktické veci z matematiky, zostavujú tangramy, podľa návodu stavajú rôzne stavby zo stavebníc, trénujú si postreh, učia sa spolupracovať...Už teraz sa tešia hlavne na stavanie z  tehličiek, ktoré majú v rámci tohto projektu dostať. Aj takto zábavne sa dá učiť matematika!

     • Hádzanárska sezóna 2019

     • Do galérie Hádzanárska sezóna 2019 boli pridané fotografie.

      Na našej škole sa od septembra 2019 naplno rozbehla krúžková a tréningová činnosť  ďalšej tímovej loptovej hry, kde práve podmienky našej telocvične dávajú predpoklad na jej stopercentné využitie. A tak vedľa dievčenského  basketbalu u nás vyrastajú malé hádzanárske hviezdičky.

      Napriek tomu, že sme iba v hádzanárskych plienkach a trénujeme 2-3 mesiace, naši žiaci sa zúčastnili už dvoch kôl hádzanárskeho turnaja žiakov 1. stupňa a to v Trenčíne 27.11.2019 a v Bánovciach nad Bebravou 19.12.2019, kde v konkurencii 10 družstiev skončili na peknom 8. a 7. mieste.

      Okrem hádzanárov súpisku doplnili aj naši futbalisti, ktorí vďaka týmto turnajom rozvíjajú svoje všeobecne pohybové schopnosti. Spolu vytvorili športový tím,  ktorý sa od zápasu k zápasu postupne zlepšuje. Veľké poďakovanie patrí aj oteckovi Sáry Sabolovej, ktorý nám pri oboch turnajoch pomáhal s odvozom a starostlivosťou o našich malých športovcov. V druhom polroku nás čakajú ešte dva turnaje a veríme, že výkonnosť sa bude postupne zlepšovať a počet trénujúcich detí zväčšovať.