• Inkluzívna linka
     • Inkluzívna linka

     • Ako inkluzívna škola vnímame potreby žiakov, rodičov a učiteľov aj v tomto období. Rozhodli sme sa preto zriadiť inkluzívnu linku, na ktorej budú členovia inkluzívneho tímu k dispozícii pre všetkých, ktorí to potrebujú.

      Inkluzívny tím tvorí skupina odborných a pedagogických zamestnancov, ktorá poskytuje odborný servis v oblasti špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociálnej pedagogiky. Inkluzívny tím veľmi úzko spolupracuje s asistentkami učiteľa a samozrejme aj s učiteľmi. Bližšie informácie TU.

     • Zmena v rozvrhu dištančného vzdelávania

     • Na základe Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva výskumu a športu 28. apríla 2020, došlo k zmene v rozvrhu - indikatívnej /predpokladanej/ záťaže žiakov /aktuálne už načítaný v systéme/.

      Indikatívna /predpokladaná/ záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania; čas, strávený samoštúdiom).

      V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej /predpokladanej/ týždennej záťaže žiakov:

      Ročník   Rozsah hodín výučby

      1. – 3.      5 – 8 h/týždenne

      4. – 5.      8 – 10 h/týždenne

      6. – 7.      10 – 15 h/týždenne

      8. – 9.      12 – 15 h/týždenne

      POZOR! Podľa usmernenia do indikatívnej /predpokladanej/ záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí /výchovy/. Aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča organizovať tak, aby boli súčasťou denného programu žiakov nad rámec času indikatívnej týždennej vzdelávacej záťaže.

       

    • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci školy,
     • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci školy,

     • neposielajte do štátnej kasy všetky dane. O použití aspoň malej časti z nich, máte právo rozhodnúť vy sami. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte 2 % zo zaplatenej dane, budeme radi, ak ich venujete práve nám. Podporte naše OZ Hájik deťom (IČO: 37911139), pracujúce pri ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina a pomôžte nám tak zdokonaľovať prostredie, v ktorom sa aj Vaše deti pripravujú na svoj profesionálny život. Pomôžte nám pomáhať. Ďakujeme Vám!

    • Pokyny zriaďovateľa k platbám ŠKD
     • Pokyny zriaďovateľa k platbám ŠKD

     • V zmysle VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a v zmysle  rozhodnutia ministra školstva o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania sa príspevok :

      • za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí neuhrádza počas prerušenia prevádzky

      Všetky príspevky, ktoré boli uhradené navyše, budú zohľadnené pri nástupe dieťaťa, žiaka do školy.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Duch veľkonočných sviatkov je spojený s láskou a pokorou. Nemali by sme preto zabudnúť popriať príjemnú Veľkú noc tým, s ktorými sa nemôžeme stretnúť osobne a na ktorých nám záleží ... našim rodičom, žiakom i zamestnancom školy. ĎAKUJEME za porozumenie a spoluprácu. Možno práve vinš po ťažkých dňoch poteší a prinesie dôvod na radosť a pohodu.

      Láska Zeleného štvrtku,
      viera Veľkého piatku,
      nádej Bielej soboty
      a víťazstvo Veľkonočnej nedele,

      na Slovensku nevelkom
      sú spojené s pondelkom.
      Tento rok je v prestupe,
      Covit je na vzostupe. 

      Každý osve, všetci spolu,
      poteší nás rúška dolu.
      Lúče slnka pribúdajú
      a prírodu prebúdzajú. 

      A my  láskou, pokojom
      naplňme si byt či dom.
      Prajme si,  svet ktorý ožil
      a nalial nám silu do žíl.

      PaedDr. Janka Kamenská-Halečková
      riaditeľka školy

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia. Súhlasíte? A viete, ako sa dnes cítia učitelia? Učiteľ bez detí je ako kvet bez vody. Pokiaľ existuje učiteľ, ktorého si ako človeka vážite, dajte mu to dnes, pri príležitosti Dňa učiteľov, najavo. Virtuálny kvietok, smajlík, úprimná správa... to všetko bude ako symbolická kvapka živej vody - kvapka uznania, ktorá ho povzbudí a utvrdí v tom, že to čo robí, robí správne. Spoznaj aj ty čarovnú silu vďačnosti, ktorá dokáže rozžiariť dušu.

     • Pridajte sa k výzve - Sme s vami

     • Dnes sa pani učiteľky z 1. stupňa rozhodli zadať deťom netradičnú úlohu a pripojiť sa k výzve – Sme s Vami. Jej cieľom je učiť deti radosti, zodpovednosti, porozumeniu, vďačnosti, trpezlivosti. 

      Výzva spočíva vo vytvorení (nakreslením, namaľovaním, vystrihnutím, spravením koláže...) jedného veľkého červeného srdiečka a následnom nalepení na viditeľné miesto - na okno, na dvere domu - na vyjadrenie vďačnosti našim zdravotníckym pracovníkom, hasičom, policajtom, pracovníkom v obchodoch a všetkým, ktorí v týchto ťažkých časoch ostávajú v práci. Srdce bude zároveň symbolizovať aj myšlienku na našich starých rodičov a chorých, ktorí zase musia ostať doma.

      Máme príležitosť ukázať podporu a zodpovednosť voči našim životom i ľudom okolo nás. Aj keď my sme doma, oni vynakladajú veľké úsilie na záchranu každého života a pomoc tým, že sa vystavujú nebezpečenstvu pre všeobecné dobro nás ostatných. Patrí im veľká vďaka! Poďme spolu vyjadriť spolupatričnosť a ukážme všetkým, že nám na nich záleží, že sme s nimi!

      Dajme si všetci srdce do okna, nech je naša vďačnosť viditeľná. Vystrihnime, vyfarbime, nalepme a zdieľajme s ostatnými. Šírme myšlienku ďalej, nech máme plné okná srdiečok. Pošlite svojim pani učiteľkám fotky, ako sa Vám darilo a niektoré zverejníme aj na našej stránke školy. Budeme radi, ak sa pripoja aj žiaci 2. stupňa, aj celá komunita Hájika :)

    • Infografiky COVID-19
     • Infografiky COVID-19

     • hlavný štátny radca odboru bezpečnosti a krízového riadenia pani Ing. Jana Staračková kontaktovala aj našu školu cez oddelenie školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline s prosbou, aby sme nasledovné informácie štandardných postupov šírili medzi čo najväčší počet ľudí. Veríme, že ste všetci v poriadku a dôsledné dodržiavanie odporúčaní nám pomôže odvrátiť najhoršie.Veľa síl do nasledovných dní.

     • Teraz je ten čas

     • Máme za sebou prvé dni v situácii, ktorá je pre nás všetkých nová. Je to najmä výrazná psychická záťaž, ktorú teraz zažívame. My, dospelí, musíme popri práci myslieť predovšetkým na ochranu a bezpečnosť svojich blízkych.

      Deti sú vnímavé, na to, čo zažívajú teraz, už nezabudnú. Toto je asi tá pravá škola života. Ponúkame možnosť, ako sa pokúsiť znížiť stres tým, že deťom sprostredkujeme v rámci domáceho vzdelávania jednoduché spôsoby výroby ochranných rúšok. Tým sa aj vaše deti môžu spolupodieľať na ochrane svojich najbližších.

      Vzorom pre nás v momentálnej situácii môže byť naša kolegynka Dagmar Stoilová, ktorá, samozrejme popri práci na vzdelávaní našich detí, ušila s kamarátkou 200 rúšok pre ľudí, ktorí stále pracujú vo fabrikách Žiliny a spolu so svojou rodinou šije ďalšie pre ľudí, ktorí ich teraz potrebujú najviac.

     • Ako vysvetliť deťom, čo sa deje

     • Ak máte obavu, či dobre vysvetlíte deťom, čo sa momentálne deje, pustite im nasledovné video. Peťko a Lukáško sa snažia deťom povedať, čo je to COVID-19 a čo treba robiť.

      Tím odborníkov z Národného ústavu detských chorôb pripravil cielenú kampaň pre detského pacienta a aj pre rodičov. Ide síce o pomerne jednoduché a všeobecne známe rady, ale doteraz sa nikto nezamyslel, že deti potrebujú tieto informácie spracovať im vlastnou formou.

      „Naša terapeutická komunikácia, ktorú už rok presadzujeme v našej nemocnici prináša prvé úspechy, preto sme sa rozhodli pomerne rýchlo a rovnaký princíp zvolili aj v súčasnej situácií. Nechceme robiť paniku, chceme ale ešte viac pomôcť najmä deťom, ktoré potrebujú určite iný prístup v komunikácií,“ vysvetlil rozhodnutie pripraviť túto kampaň generálny riaditeľ doc. MUDr. Ladislav Kužela CSc.

      Doktoroviny – Všetko o víruse Covid-19 (nielen pre deti)

      Ako rozprávať s deťmi o koronavíruse

      Ahoj ja som Korona

    • Správa od školskej psychologičky
     • Správa od školskej psychologičky

     • Milí žiaci, na našich spoločných stretnutiach som vo väčšine tried povedala jednu dôležitú vec: pokiaľ máme nejaké trápenie, nejaký problém, existujú rôzne možnosti pomoci a jednou z nich je aj osloviť školského psychológa.

      V týchto dňoch môže byť mnoho detí, ale aj dospelých vystrašených zo situácie vyvolanej šírením nebezpečnej nákazy. Ak sa to týka niekoho z vás, môžete ma osloviť správou cez Edupage. V tejto situácii je osobný kontakt rizikom. Majte sa fajn a buďte zdraví! Zuzana Sapietová

     • Zmena pravidiel práce pre žiakov 2. stupňa

     • Máme za sebou prvý týždeň a prvé skúsenosti domáceho vzdelávania. Deti, rodičia aj my - učitelia. Neboli sme na takéto niečo pripravení, boli sme hodení do vody a snažíme sa plávať. Prvé spätné väzby ukazujú, že sa musíme vyvarovať preťaženiu nás všetkých. Držať sa pravidla - menej je viac. Dôležitý nesmie byť objem, ale kvalita práce.

      Nechceme deti znechutiť a odradiť od vzdelávania a nechceme zaťažovať vás - rodičov vyučovaním vašich detí. To naozaj nesmie byť účelom domáceho vzdelávania. Preto sme sa dohodli na nových pravidlách a redukcii zadávaných úloh pre žiakov 2. stupňa tak, aby sa deťom úlohy nehromadili, aby mali dostatok času na ich vypracovanie, aby ich mohli vypracovať samostatne, bez účasti vás - rodičov, a tiež aby sme my - učitelia, mali dostatok času na kvalitnú spätnú väzbu. Samozrejme prihliadame aj na možné problematické technické zabezpečenie v mnohých rodinách.

      Nasledujúce dni teda nebude domáce vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa prebiehať podľa štandardného rozvrhu, ale denným plánom zadávania úloh podľa jednotlivých ročníkov. Dúfame, že tento krok sprehľadní a zjednoduší prípravu detí a vás - rodičov odbremení od starostí navyše. Držme si navzájom palce. #zvladnemeto

    • Dištančné vzdelávanie
     • Dištančné vzdelávanie

     • V dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, ministerstvo školstva prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Riaditelia zároveň zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Bližšie informácie TU.

    • Ako postupovať s deťmi doma
     • Ako postupovať s deťmi doma

     • Podľa uznávaného pedagóga a psychológa Mirona Zelinu by bolo dobre modelovať tieto dni, keď vaše ratolesti mimoriadne doma, podobne, ako keď chodia do školy. To znamená mať "hodiny" na učenie, "hodiny" na šport, kreslenie, spievanie, hranie na hudobný nástroj, tancovanie, rozprávanie vtipov, hranie sa. Tu sú rady odborníka.