• Kompletné informácie k dištančnému vzdelávaniu
     • Kompletné informácie k dištančnému vzdelávaniu

     • Milí rodičia a žiaci, pripravili sme pre vás kompletné informácie k dištančnému vzdelávaniu. V najbližších dňoch buďme k sebe prosím ohľaduplní a zhovievaví pri rôznych "nefunkčnostiach". Situácia je pre nás všetkých nová, všetci sa musíme naučiť orientovať v elektornickom prostredí a vyladiť ho do optimálnej spolupráce.

    • Dištančné vzdelávanie
     • Dištančné vzdelávanie

     • V dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, ministerstvo školstva prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Riaditelia zároveň zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Bližšie informácie TU.

    • Ako postupovať s deťmi doma
     • Ako postupovať s deťmi doma

     • Podľa uznávaného pedagóga a psychológa Mirona Zelinu by bolo dobre modelovať tieto dni, keď vaše ratolesti mimoriadne doma, podobne, ako keď chodia do školy. To znamená mať "hodiny" na učenie, "hodiny" na šport, kreslenie, spievanie, hranie na hudobný nástroj, tancovanie, rozprávanie vtipov, hranie sa. Tu sú rady odborníka.

    • Deň otvorených dverí - zrušený
     • Deň otvorených dverí - zrušený

     • Deň otvorených dverí 21. marca 2020 je na základe preventívneho opatrenia krízového štábu na ochranu zdravia občanov mesta Žiliny zrušený.

     • Okresné kolo HK

     • V stredu 4.3. a vo štvrtok 5.3. nás naše žiačky - šiestačka Nelka Blahutiaková  a deviatačka Valika Gabajová reprezentovali v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, obidve dievčatá v žánri próza vo svojich kategóriách. Valika v náročnej konkurencii predviedla naozaj perfektný prednes, obsadila fantastické 1.miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa bude konať v Martine.

      Za týmto úspechom stojí Valikina kvalitná, zodpovedná a tvorivá príprava za pomoci Mgr.Labajovej. Nelke ďakujeme, Valike srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalšieho kola

    • Okresná výtvarná súťaž - Fašiangy
     • Okresná výtvarná súťaž - Fašiangy

     • Aj tento školský rok sa žiaci druhého stupňa zúčastnili každoročnej okresnej výtvarnej súťaže Fašiangy. Úspešne reprezentovať našu školu sa podarilo Terezke Klocáňovej zo 7.B triedy, ktorá získala vo svojej kategórii krásne 3. miesto. Gratulujeme :)

     • Zážitkový vzdelávací seminár

     • Dňa 18. februára sa na našej škole uskutočnil zážitkový vzdelávací seminár pre pedagogických a odborných zamestnancov. Seminár sme zorganizovali v rámci projektu Škola inkluzionistov, do ktorého je v školskom roku 2019/2020 naša škola zapojená. 

      Vzdelávanie bolo zamerané na prevenciu stresu a syndrómu vyhoreniazlepšenie vzájomných vzťahov na pracovisku. Lektor Ján Sládek z Body&Brain nám vysvetlil, ako stres ovplyvňuje náš mozog. Predviedol nám jednoduché techniky na odbúranie stresu a oboznámil nás s 5 krokmi edukácie mozgu. Pod jeho vedením sme prostredníctvom rôznych cvičení skontrolovali výdrž a koordináciu svojho tela a úroveň prepájania mozgových hemisfér.

      Niektoré cvičenia nás riadne potrápili, ale aj zabavili. Zaujímavé boli aj teambuildingové aktivity zamerané na spoluprácu vo dvojiciach a v skupinách. Zo seminára sme odchádzali oddýchnutí a s dobrou náladou, za čo patrí p. Sládkovi veľká vďaka. Radi by sme si podobný zážitkový workshop zopakovali aj v budúcnosti.

    • Školský turnaj v hádzanej
     • Školský turnaj v hádzanej

     • Vo februári sa na našej škole konal turnaj žilinských škôl v minihádzanej, kde sme ako jediný postavili dve družstvá a to Hájik A (naši tretiaci a štvrtáci) a Hájik B (kde prvé skúsenosti v minihádzanej už naberali aj naši prváci a druháci).

      Počas športového dopoludnia plného gólov, asistencií, obranných akcií a brankárskych atakov sa najlepšie darilo ZŠ Limbova, na 2. mieste skončilo naše družstvo A. Tretie miesto si vybojovala ZŠ Lichardova, 4. miesto obsadila ZŠ sv. Gorazda a naši najmenší skončili piaty. Veríme, že krásne športove zážitky nakopnú deti do ďalšej športovej práce.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • V stredu 12. februára sa najlepší z recitátorov z tried na 2. stupni zišli na školskom kole tradičnej recitačnej súťaže  Hviezdoslavov Kubín. Strávili sme spolu – súťažiaci i porota (Mgr.Horáčková, Mgr. Kotríková, Mgr. Labajová) veľmi príjemné a inšpirujúce popoludnie pri počúvaní veľmi pekných ukážok poézie i prózy.

      Všetkým súťažiacim patrí veľké poďakovanie za to, že sa vo svojom voľnom čase venovali naučeniu sa a nácviku prednesu umeleckej literatúry. Opäť si tým o niečo viac zdokonalili svoje prezentačné zručnosti, vystupovanie pred obecenstvom, zvládnutie trémy, prácu s hlasom, celkové vystupovanie.

      Medailu by si zaslúžili všetci za svoje pozoruhodné výkony. Víťazov však je len zopár a to sú práve tí, ktorí náročnú úlohu – umelecký prednes – zvládli najlepšie /viď výsledková listina/.

      V ďalšom  postupovom okresnom  kole budú našu školu reprezentovať Nelka Blahutiaková a Valika Gabajová. Držíme vám palce, dievčatá a všetkým ostatným ďakujeme.

    • Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

     • Do galérie Valentínska pošta boli pridané fotografie, 14. február sa aj na našej škole nesie v znamení zaľúbených, tajných lások či krásnych priateľstiev...

    • Deutsch ist klasse!
     • Deutsch ist klasse!

     • Naša žiačka Veronika Magová z 9.B sa môže popýšiť 1. miestom na krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka. Budeme jej držať palce na celoslovenskom kole! Srdečne blahoželáme!

    • Okresné kolo MATolympiády
     • Okresné kolo MATolympiády

     • V stredu 29. januára 2020 úspešne vybojoval náš šikovný žiak z 5.C Tomáš Babík 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z5. Gratulujeme a želáme pozornú myseľ aj v ďalších kolách!

    • Rodinné korčuľovanie
     • Rodinné korčuľovanie

     • pokračuje v nedeľu 23. februára od 11:15 do 12:15 hod. na zimnom štadióne v Novej hale. Lístky možno zakúpiť na vrátnici školy ako aj pri vstupe do haly. Tešíme sa na Vás! Bližšie v informačnom letáku.

    • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko
     • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

     • Víťazka nášho školského kola Nelka Blahutiaková zo 6.B sa v utorok 28. januára zúčastnila okresného kola súťaže v umelecom prednese povestí - Šaliansky Maťko, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Žiline. Pod vedením svojej pani učiteľky slovenského jazyka Mgr. Kotríkovej sa Nelka na súťaž zodpovedne pripravovala a jej úsilie prinieslo ovocie v podobe získaného čestného uznania. Nelke blahoželáme a ďakujeme za kvalitnú reprezentáciu našej školy.

    • Dickensova Vianočná koleda
     • Dickensova Vianočná koleda

     • 27. januára 2020 sa naši piataci zúčastnili krásnej divadelnej derniéry Dickensovej Vianočnej koledy mladých hercov a tanečníkov zo Základnej umeleckej školy Ferka Špániho v Žiline - Vaša Banda. Predstavenie bolo skvelé a už teraz sa tešíme na ďalšie!

    • Deutsch macht Spaβ!
     • Deutsch macht Spaβ!

     • Srdečne gratulujeme našej žiačke Veronike Magovej z 9.B, ktorá obhájila svoje vynikajúce výsledky z nemeckého jazyka a obsadila krásne 1. miesto v okresnom kole olympiády. Budeme jej držať palce na krajskom kole!

     • Knižný kolotoč

     • Vo vestibule školy sme zriadili "Knižný kolotoč" - poličku, z ktorej si môže ktokoľvek požičať, prečítať a vrátiť knihu napr. aj počas čakania. Požičiavanie je bez registrácie, samostatné, neevidované a bezplatné. Máte doma prebytočné knihy? Môžete ich darovať na vrátnici školy, po zvážení vhodnosti obsahu ich radi pridáme do nášho knižného kolotoča.

      Nech je kniha prirodzenou súčasťou trávenia voľného času!
      Vymeň mobil za knihu, tvoja myseľ ti bude vďačná!

    • Beseda o alkoholizme
     • Beseda o alkoholizme

     • Závislosť je horšia ako smrť... zoberie ti všetko ešte za života... V piatok 10. januára sa naši siedmaci a ôsmaci v rámci drogovej prevencie stretli s autorom kníh Démon chlast Johnym /Jánom/ Peťkom, ktorý na základe vlastného prežitého alkoholového pekla dnes aktívne bojuje proti tejto legálnej droge osvetou. Veríme, že príklady vlastnej skúsenosti nájdu u našich žiakov silnejšiu odozvu, ako len štatistické údaje o nebezpečenstve alkoholu.