• Dobrovoľníctvo 2018

     • Z workshopu Triedenia odpadu, ktorý bol zorganizovaný počas Týždňa dobrovoľníctva 2018, pripravili naši deviataci Peter Báčik a Tomáš Andrejčák krátku reportáž, v ktorej pripravili rozhovory s troma účastníkmi akcie. Tešíme sa, že na škole nám vyrástli ďalší šikovní a mediálne zdatní "novinári"!

    • Týždeň dobrovoľníctva
     • Týždeň dobrovoľníctva

     • Do galérie Týždeň dobrovoľníctva boli pridané fotografie.

      V piatok 21.9. sa naša škola zapojila do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý prebiehal v celom Žilinskom kraji. Približne 10 žiakov zapojených v projekte Zelená škola si pre obyvateľov nášho sídliska pripravilo počas 3. vyučovacej hodiny zaujímavý verejnoprospešný workshop venovaný problematike triedenia odpadu. Bližšie  o aktivite TU.

    • 4.B na dopravnom ihrisku
     • 4.B na dopravnom ihrisku

     • Do galérie 4.B na dopravnom ihrisku boli pridané fotografie.

      V stredu 19. 9. sa žiaci 4.B zúčastnili exkurzie na Dopravné ihrisko na Vlčincoch. Pani policajtky s nimi najprv zopakovali pravidlá cestnej premávky a dopravné značky. Potom si všetko precvičili v praxi na bicykloch a kolobežkách. 

    • Týždeň dobrovoľníctva
     • Týždeň dobrovoľníctva

     • V septembri pohltila Žilinský kraj vlna dobrovoľníctva. V dňoch od 16. do 22. 9. 2018 totiž na Slovensku slávime Týždeň dobrovoľníctva. Zapájame sa aj my ako škola, keď sme na piatok 21.9. 2018 pripravili workshop pre obyvateľov Hájika o separovaní odpadu. Zapojiť sa ale môžeš aj ty! Môžeš napríklad prečítať knižku mladšiemu súrodencovi, upratať okolie svojho bydliska, doučovať spolužiaka, skrášliť školu obrázkom, kvietkom,....Fantázii sa medze nekladú! Nehanbi sa a pridaj sa k desiatkam žiakov, ktorí už pomáhajú. Viac informácii nájdeš na stránke www.dobrovolnictvoza.sk

    • Rodičovské konto Edupage
     • Rodičovské konto Edupage

     • V školskom roku 2018/2019 prechádzajú žiaci 2. stupňa na úplnú elektronizáciu žiackej knižky. To znamená, že už na známky nebudú používať klasickú papierovú žiacku knižku. Pre vstup do žiackej knižky a jej priebežnú kontrolu a podpisovanie bude potrebné vytvorenie rodičovského konta. Bližšie o všetkých funkciách Edupage hľadajte v časti Internetová žiacka knižka.

    • Chceš sa vedieť ubrániť?
     • Chceš sa vedieť ubrániť?

     • Do galérie Chceš sa vedieť ubrániť? boli pridané fotografie.

      Žiaci 1. stupňa mali úžasný zážitok aj vo štvrtok 6. 9.. Zúčastnili sa prezentácie prvkov džuda. Niektorí odvážlivci si to vyskúšali aj sami. Aj tento šport bude žiakom na našej škole prístupný formou krúžku.

    • Poď si zahrať bedminton!
     • Poď si zahrať bedminton!

     • Do galérie Poď si zahrať bedminton! boli pridané fotografie.

      V stredu 5. 9. mohli žiaci 2. - 4.ročníka vidieť vo veľkej telocvični ukážky bedmintonu a zároveň sa zapojiť aj do rôznych aktivít. Tento zaujímavý šport budú môcť navštevovať aj v rámci našich krúžkov.

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • Do galérie Začiatok školského roka boli pridané fotografie.

      V slávnostný deň 3. septembra 2018 sme privítali aj nových prváčikov. Prajeme im, aby sa im v škole darilo!

    • Slávnostný začiatok školského roka 2018/2019
     • Slávnostný začiatok školského roka 2018/2019

     • Slávnostný začiatok školského roka 2018/2019 bude v pondelok 3. septembra 2018. Na žiakov 1. ročníka sa tešíme s privítaním o 8,30 pri pódiu školy. Žiaci 2.-9. ročníka začínajú o 9,00 vo svojich triedach. Slávnostný začiatok školského roka končí o 10,30.

      Školská jedáleň v tento deň pre žiakov nevarí a rovnako Školský klub detí začína svoju prevádzku až v utorok 4. septembra 2018.

     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo boli pridané fotografie.

      V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína na 2. mieste v kategórii próza skončila Laura Štalmachová zo 4. B, v kategórii poézia reprezentovala našu školu Nina Jaššáková z 3. B.Blahoželáme !

    • Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Naši žiaci sa svojimi krásnymi prácami zapojili do súťaže Vesmír očami detí 2018. Spomedzi množstva výtvarných prác sa medzi najlepšie dostala Valentínka Stoilová so svojou prácou Vesmírne rastliny. Zároveň jej práca postúpila do celoslovenského kola. Gratulujeme!

     • Výstava študentských výrobkov

     • Žiaci 8. ročníka sa 2.3. zúčastnili výstavy výrobkov študentov stredných odborných škôl Žilinského kraja, ktorá bola v priestoroch budovy Samosprávneho kraja.

    • Protikorupčná politika
     • Protikorupčná politika

     • Vo zverejnených dokumentoch našej školy pribudli i Zásady protikorupčnej politiky uplatňované v našej organizácii. Bližšie TU.

    • Rozlúčka štvrtákov
     • Rozlúčka štvrtákov

     • Do galérie Rozlúčka štvrtákov boli pridané fotografie. Žiaci 4.ročníka sa s 1. stupňom rozlúčili krásnou záverečnou besiedkou. Pripravili si úžasný kultúrny program, na ktorý pozvali svojich pedagógov aj rodičov. Bolo to poďakovanie aj ich pani učiteľkám, ktoré s nimi prežili 4 roky.

     • O pohár primátora

     • súťažili naši žiaci v lyžiarskych pretekoch v Oščadnici. A ako dopadli? Pozri fotoalbum

     • Športovo-turistický krúžok v Kongu

     • Do galérie Športovo-turistický krúžok v Kongu boli pridané fotografie.

      Keďže v sobotu 13.1. nebolo veľmi pekné počasie, vybrali sa členovia športovo-turistického krúžku do Konga. Poriadne sa vybláznili, vyskúšali novinky a pochutnali si aj na jedle. Proste bol to pekný deň.

    • Ocenenie primátorom mesta
     • Ocenenie primátorom mesta

     • Ocenenie primátora 17-tim najlepším zo Žiliny prevzala aj naša Kristína Buchelová z 9.A, ktorá nám počas celého štúdia robila radosť svojou prácou, študijnými výsledkami, správaním, úspešnou reprezentáciou vo vedomostných súťažiach a predovšetkým svojou nevyčerpateľnou dobrou náladou a otvoreným srdcom.

      Kike ďakujeme a prajeme jej veľa úspechov a neutíchajúcej albánskej energie do ďalšieho štúdia na strednej škole.

    • Slávnostné zasadnutie Žiackeho parlamentu
     • Slávnostné zasadnutie Žiackeho parlamentu

     • 27. júna 2018 sa konalo slávnostné zasadnutie ŽP, na ktorom predsedníčka Nikola Janošíková zhodnotila celoročnú prácu všetkých členov. Uznanie za prácu vyjadrila aj pani riaditeľka a Nikolke poďakovala za zodpovedné vedenie ŽP. Všetkým odchádzajúcim členom ŽP /deviatakom/ ďakujeme za spoluprácu!