• Vianočná besiedka 4. ročníka
     • Vianočná besiedka 4. ročníka

     • Do galérie Vianočná besiedka 4. ročníka boli pridané fotografie.

      V utorok 11.12. zorganizovali žiaci 4.ročníka nádhernú vianočnú besiedku pre svojich rodičov. Veľká vďaka patrí nielen deťom, ale aj pedagogickým pracovníkom (p.uč. Ozimý, Hlavajčíkovej, Šarlákovej, p.vych. Vavríkovej,  p.asis. Juhásovej), ktoré ich pripravovali.

    • Mikulášska pošta
     • Mikulášska pošta

     • Do galérie Mikulášska pošta boli pridané fotografie.

      Mikulášovi tento rok pomáhala s poštou celá armáda anjelov a čertíkov. Spoločne privítali všetkých žiakov a zozbierali listy i balíčky. Potom ako na skutočnej pošte všetko rozdelili podľa "adresy" a mikulášske prekvapenie mohlo putovať nielen medzi žiakov, ale i do pedagogického zboru. Ďakujeme!

     • Návšteva z Plzne

     • Do galérie Návšteva z Plzne boli pridané fotografie.

      V stredu 5.12. pricestovala do Žiliny vzácna návšteva, 15 dievčat s pani riaditeľkou a pani zástupkyňou z našej partnerskej školy z Plzne. Ešte v ten večer vystúpili aj s našimi žiakmi z 1.stupňa na Mariánskom námestí, kde zaspievali krásne české i slovenské koledy a pridali k tomu aj hovorené slovo. Na druhý deň, 6.decembra, ich v škole privítal aj náš Mikuláš s čertom a rozdal im darčeky. Potom ich už čakali zaujímavé aktivity a okolo obeda už cestovali domov. České holky boli z návštevy Žiliny nadšené a tešia sa, ako aj my, na ďalšie stretnutie.

    • Mikuláš 2018
     • Mikuláš 2018

     • Do galérie Mikuláš 2018 boli pridané fotografie.

      Nevieme, čím to je, ale deti na našej škole milujú nielen Mikuláša, ale aj čerta. Aj tohto roku, 6. decembra, výskali od radosti, keď sa tieto dve postavičky objavili v triedach. Seriózny Mikuláš i pojašený čert rozžiarili nielen detské očká, ale aj tie dospelé. Tým, ktorí boli dobrí aspoň väčšinu roka, priniesli aj niečo sladké.

    • Spanie v škole
     • Spanie v škole

     • Do galérie Spanie v škole boli pridané fotografie.

      V decembri už tradične poriada športovo-turistický krúžok obľúbenú akciu Spanie v škole. Tento rok sa k nim pridala aj trieda p.učiteľa Šimka. Najskôr si vyrobili pekné svietniky, zašantili si pri hrách a porozdávali si darčeky. O tom, že decká zaspali dosť neskoro, asi nikto nepochybuje, ale raz za čas to nevadí.

    • Vianočný koncert
     • Vianočný koncert

     • Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

      V piatok 7.12. sa žiaci 1. stupňa zúčastnili úžasného vianočného koncertu v prevedení osvedčeného dua Jaro Gažo a Radko Pažej. O tom, že atmosféra bola naozaj krásna, svedčia aj fotky z tejto akcie.

    • Mikulášska pošta
     • Mikulášska pošta

     • Priprav aj ty pre všetkých, na ktorých ti v škole záleží, mikulášsky balíček. Musí byť poriadne zabalený a označený menom, priezviskom a triedou. Bližšie informácie o odovzdaní balíčka do mikulášskej pošty TU.

    • Oznam ŠKD
     • Oznam ŠKD

     • Platba za ŠKD pre december musí byť zaplatená najneskôr do 6.12. Z dôvodu účtovnej uzávierky upozorňujeme rodičov, aby platby za rok 2019 neplatili v decembri 2018. Ďakujeme.

    • Olympiáda ANJ
     • Olympiáda ANJ

     • Do galérie Olympiáda ANJ boli pridané fotografie.

      Minulý týždeň sa na našej škole na druhom stupni konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Aj napriek veľkej náročnosti sme mali úspešných žiakov - Výsledková listina. Žiaci umiestnení na 1. mieste pôjdu reprezentovať našu školu do Okresného kola v januári 2019 a zároveň žiačka Tamara Tereza Grenčíková postupuje priamo na krajské kolo v kategórii C1. Držíme im palce!

    • Zručnosti pre úspech
     • Zručnosti pre úspech

     • Do galérie Zručnosti pre úspech boli pridané fotografie.

      Dňa 16. 11. 2018 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline uskutočnil 6. ročník workshopu „Zručnosti pre úspech“. Bližšie o udalosti v článku.

    • Vyhodnotenie iBobor
     • Vyhodnotenie iBobor

     • V tomto školskom roku na našej škole súťažilo v informatickej súťaži iBobor 38 žiakov v troch kategóriách: kategória Bobrík (žiaci 5. ročníka), kategória Benjamín (žiaci 6. a 7. ročníka) a kategória Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka). K najlepším na Slovensku sa zaradili Ferdinand Straka z 5.C a Adam Kostík zo 7.A. Gratulujeme! Bližšie o výsledkoch TU.

    • Stretnutie rodičov deviatakov
     • Stretnutie rodičov deviatakov

     • Dňa 27.11. /utorok/ sa o 15,00 hod. v multimediálnej učebni uskutoční spoločné stretnutie rodičov deviatakov s výchovným poradcom spojené s prezentáciou vybraných stredných škôl.

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • V uplynulých dňoch si vybraní ôsmaci a deviataci, ktorým slovenský jazyk nerobí ťažkosti, zmerali sily v školskom kole tejto súťaže. Ukázalo sa, že hoci ôsmaci majú pred sebou ešte rok vo zvládaní tajov a zákutí jazyka v porovnaní s deviatakmi, boli svojim starším spolužiakom viac než zdatným súperom. Bližšie o udalosti TU.

    • Dary Zeme 2018
     • Dary Zeme 2018

     • Do galérie Dary Zeme 2018 boli pridané fotografie.

      Naše šikovné žiačky pod vedením pani učiteľky Kotríkovej dosiahli ďalšie úspechy. Vo výtvarnej súťaži DARY ZEME 2018 boli ocenené na Mestskom úrade za 3.miesto Mercedes Clare Dužeková zo 7.A a cenu za námet získala Gabriela Kosová zo 4.C. Srdečne blahoželáme.

     • Oskar nádeje 2018

     • Do galérie Oskar nádeje 2018 boli pridané fotografie.

      Tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Celoslovenského protidrogového festivalu Dni nádeje 2018. Nadácia LÚČ v Žiline v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Mestským úradom v Žiline zorganizovala už XXIV. ročník tohto podujatia, ktoré je zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti.

      Výtvarné  práce  žiakov  boli  ocenené  na  akadémii „Oskar nádeje 2018". Naše žiačky Valéria Gabajová a Katarína Janíčková získali v kategórii ZŠ dve 3. miesta. Jedno v kategórii 8.-9. ročník a jedno v kategórií 4.-7. ročník.

      Gratulujeme!

    • Vyhodnotenie najkrajších tekvíc
     • Vyhodnotenie najkrajších tekvíc

     • Do galérie Vyhodnotenie najkrajších tekvíc boli pridané fotografie.

      Naše šikovné deti so svojimi rodičmi vytvorili veľmi originálne tekvice - svetlonosy, ktoré nám vytvárali v škole peknú atmosféru. Všetky tvorivé deti boli odmenené.

    • Lampiónový sprievod
     • Lampiónový sprievod

     • Do galérie Lampiónový sprievod boli pridané fotografie.

      Vo štvrtok 8.11. sa deti z 1.stupňa zúčastnili tvorivých dielní, kde si vytvorili pekné výrobky a vyšantili sa na diskotéke. Potom sa aj s rodičmi a obyvateľmi sídliska vybrali na lampiónový sprievod a rozsvietili krásne celý Hájik. Účasť sa odhadla na asi 300 ľudí. Ďakujeme všetkým za krásny večer.

    • Návšteva starých rodičov
     • Návšteva starých rodičov

     • Do galérie Návšteva starých rodičov boli pridané fotografie.

      Naši starí rodičia si prišli zaspomínať so svojimi vnúčatami na študentské časy. Žiaci tretieho ročníka si pripravili s pani učiteľkami a pani asistentkou krátky program a malé posedenie. Akcia mala úspech a tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia.