• Nie ste v tom sami

     • Milí žiaci, rodičia a učitelia,

      ak ste sa ocitli v psychicky náročnej životnej situácii vy alebo vaši blízki, prípadne pociťujete úzkosť, depresívne nálady a súčasná kríza spojená s tlakom sa pre vás stáva psychicky neúnosnou, vyhľadať pomoc nie je prejavom slabosti či zlyhania. 

      V prípade potreby sa môžete obrátiť na našu školskú psychologičku Zuzanu Sapietovú, ktorú môžte osloviť cez EduPage, mailom: zuzana.sapietova@gmail.com alebo telefonicky : 041/5078616.

      Pokiaľ chcete ostať v anonymite a vybrať si iného odborníka, pre mladých ľudí je tu internetová poradňa IPčko, ktorá poskytuje pomoc na emailovej a chatovej poradni: www.ipecko.sk

      Pre všetkých ľudí v kríze vznikla aj táto linka pomoci: https://www.krizovalinkapomoci.sk/, 0800 500 333 alebo sa môžete obrátiť na Linku dôvery Nezábudka: 0800 800 566.

      Tu nájdete Zoznam psychológov v Žiline

      Ak zvládate túto situáciu s prehľadom, držíme Vám palce, aby to tak aj ostalo. 

      Chceme Vás však poprosiť, aby ste neostali ľahostajní, pokiaľ by ste vedeli, že sa na niekom z Vášho okolia pácha domáce násilie. Domáce násilie totiž na Slovensku výrazne stúplo počas prvej karantény. O týchto skutočnostiach môžete informovať odborníkov na spomínaných linkách, políciu alebo zavolať na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212.

      Ďakujeme a prajeme všetko dobré!

       

     • Učíme sa vonku

     • Do galérie Učíme sa vonku boli pridané fotografie. Ak nám to situácia a počasie dovolí, deti z 1.stupňa sa učia niektoré predmety vonku. Deti sa učia vlastnou aktivitou a spoločne riešia úlohy v skupinách a zažívajú veľa zábavy :-).

     • Zahájenie dištančného vzdelávania od 26.10.2020

     • Na základe uznesenia vlády prechádza od pondelka 26. októbra 2020 druhý stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie, prvý stupeň pokračuje v prezenčnej forme.

      Pre žiakov prvého stupňa bude vstup do školy umožnený v čase 7.00 - 7.40.

      Vyučovanie žiakov prvého stupňa začína o 7.45 a bude prebiehať podľa platného rozvrhu pre danú triedu. /Rozvrh z organizačných dôvodov budeme aktualizovať najneskôr v nedeľu poobede, prosíme rodičov o sledovanie informácií v portáli Edupage, kde budú o všetkých zmenách informovaní formou správy ako i novinkou na webe školy/. 

      Školská jedáleň je v prevádzke pre žiakov prvého stupňa, ostatní žiaci sú automaticky odhlásení.

      Školský klub bude v prevádzke do 16.00 h.

      Žiaci druhého stupňa /5.-9. ročnik/ v pondelok 26.10.2020 nastupujú na dištančné vzdelávanie /pokyny TU/, so začiatkom elearningového vyučovania o 9,00 h podľa dištančného rozvrhu.

       

      Nezabúdajme, že sami sme len drobne kvapky, ako sem tam skákajúce žabky.
      Len spolu a s veľkým elánom staneme sa oceánom....

       

      PaedDr. Janka Kamenská Halečková
      riaditeľka školy

       

     • Pripomienka

     • Dovoľujeme si zákonným zástupcom pripomenúť povinnosť hlásiť triednej učiteľke:

      1. podozrenie na ochorenie COVID dieťaťa, resp. zákonného zástupcu

      2. ochorenie COVID dieťaťa, resp. zákonného zástupcu

      Zároveň pripomíname: Pri každom  návrate do školy po prerušení dochádzky v trvaní 3 dni a viac, vrátane víkendu,  je potrebné vypísať tlačivo o bezinfekčnosti.

     • Organizačné pokyny od 12.10.2020

     • Škola bude od pondelka 12. októbra 2020 fungovať v rovnakom režime ako doteraz (v zmysle manuálu MŠVVaŠ SR s názvom Semafor), teda naďalej v prezenčnej forme.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nariaďuje povinnosť nosiť rúška žiakom na 1. aj 2. stupni základných škôl počas celého dňa v interiéri aj exteriéri. Prosíme preto rodičov o zabezpečenie dostatočného počtu rúšok, minimálne dvoch, aby si ich dieťa mohlo počas dňa v prípade potreby vymieňať. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok na celej škole sa daná skutočnosť hlási na Políciu.

      Krúžková činnosť sa z nariadenia ministerstva ruší.

      Bližšie k organizácii vyučovania v dokumente Organizácia prevádzky.

     • DŠZ - rekapitulácia

     • V tomto školskom roku si Deň duševného zdravia pripomenieme netradične - nesúťažne. V rámci solidarity k významu tohto dňa sa zapoja všetky triedy. Malou galériou fotografií si zaspomínajme na minulé školské roky, v ktorých sa triednym kolektívom podarilo spoločne vytvoriť lepšiu farebnú atmosféru v mene súdržnosti a vzájomnej podpory.

     • Deň duševného zdravia

     • 10. október je vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami.

      Podľa svetových štatistík trpí duševnými poruchami asi 450 miliónov ľudí a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytne u každého štvrtého človeka. Táto skutočnosť celosvetovo umiestňuje duševné poruchy na štvrté miesto v chorobnosti a invalidity. Ako byť duševne zdravý? Pozrite si prezentáciu pripravenú našimi pani učiteľkami.


     • Daj si čas

     • Vo štvrtok 30.1.2020 sa žiaci bývalej 7.B triedy zúčastnili natáčania zábavno-súťažnej relácie Daj si čas v RTVS. Sily si zmerali so siedmakmi zo ZŠ Jozefa Horáka z Banskej Štiavnice.

      Kapitánom nášho tímu bol Marián Hoferica a spolu s ním naše farby hájili Saška Valášková, Terezka Klocáňová a Dominik Hložný. A postarali sa o veľmi napínavý súboj, kde víťaz nebol jasný až do poslednej chvíle. Témou relácie bol Bombaj a súťažiaci sa museli popasovať s rôznymi úlohami v 5 súťažných kolách zameraných na ich šikovnosť, rýchlosť, zručnosť, vnímavosť ale aj vedomosti.

      Cenné body mohli dokonca získať aj vďaka maškrtnému jazýčku J V hľadisku ich po celý čas podporovali spolužiaci z ich triedy, ale aj vybraní žiaci z bývalej 7.A a 7.C. Všetci podali fantastický výkon a na vlastnej koži zažili ako vyzerá natáčanie v televízii. Bola to naozaj veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorá u detí vyburcovala snáď všetky emócie.

      Aké úlohy museli zvládnuť a ako sa našim minuloročným siedmakom /súčasným ôsmakom/ darilo, si môžete pozrieť v archíve RTVS /vysielaná časť z 19. septembra 2020.

     • S O V A

     • Všimli ste si v rozvrhu nový čudný predmet? V školskom roku 2020/2021 bude na našej škole SOVA /Sociálno-osobnostný výcvik aktivitami/. SOVA je pravidelne sa stretávajúce spoločenstvo žiakov a triedneho učiteľa, v ktorom sa navzájom delia o svoje pocity, skúsenosti a zážitky. Pozri bližšie TU.

     • #smevtomspolu

     • 7 informácií, ktoré by mal vedieť každý žiak, žiačka o školskom roku 2020/21. Aký bude?

      Pozrite si video Mgr. Svetlany Sithovej, v ktorom zhrnula rozdiely v porovnaní s inými školskými rokmi, v ktorých ešte žiaden COVID-19 neexistoval.

      Video - Sedem infošiek pre deti

     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Do galérie Začiatok školského roka boli pridané fotografie.

      Máme za sebou historicky jedinečný začiatok školského roka, v ktorom sme všetci nastupovali kvôli korone v rúškach. Našim prváčikom to ale neubralo na radostnom očakávaní, čo sa v tejto školičke vlastne naučia. Prajeme im, ale aj všetkým ostatným žiakom a zamestnancom školy, nech sa im darí a nech celý rok zvládnu bez problémov.

     • Riaditeľské pochvaly 2019/2020

     • Do galérie Riaditeľské pochvaly 2019/2020 boli pridané fotografie. Na záver školského roka 2019/2020 bolo udelených spolu 32 riaditeľských pochvál pre našich najšikovnejších žiakov v rôznych oblastiach ako napr. vzorné správanie, výborný prospech, reprezentácia vo vedomostných či športových súťažiach, ako aj aktívny prístup k životu školy - ďakujeme a tešíme sa z Vás!

     • Rozlúčka deviatakov

     • Do galérie Rozlúčka deviatakov boli pridané fotografie. Našim deviatakom sa podarilo napriek veľkým karanténnym prekážkam v orgánizácii pripraviť dôstojnú rozlúčku so svojou školou, ako aj veľmi pekné ročenky. Všetkým ďakujeme za úprimné slová a prajeme Vám úspešné vykročenie do ďalšej etapy Vášho života!

     • Dovoľte mi prihovoriť sa Vám všetkým...

     • Tento školský rok bol zvláštny.  Minimálne druhý polrok bol jedným slovom netradičný. Po prvýkrát v histórii sme mali brány našej školy zatvorené pre žiakov aj v priebehu školského roka. Je jasné, že to nebolo kvôli nášmu alebo Vášmu oddychu, ale z dôvodu  možnosti celosvetovej pandémie Coronavírusu, Covid-19 na Slovensku.

      Väčšina menších žiakov  minimálne 2,5 mesiaca a starších žiakov 3 mesiace z piatich sa vzdelávala v domácom prostredí  pri počítačoch, tabletoch. Stal sa obrat. Doposiaľ sme žiakom zakazovali tieto vymoženosti doby, ale  práve v tomto období sme ich  požadovali. Boli sme radi aj  za každý Váš mobil s pripojením na internet, resp. s neobmedzenými dátami, ktorý sa v rodine nachádzal. Hlavne pri viacerých súrodencoch v jednej domácnosti sa prejavovali znaky potreby prehodnotiť dary k narodeninám, meninám, poprípade napísať do budúcna požiadavku Ježiškovi.

      Ak sa k tomu pridal ešte aj home- office rodičov, nervozita a napätie  sa mohli počas dňa v  rodinách  doslova krájať. 

      Mnohí pracovali svedomite a dokonca aj samostatne. Všetka česť! Našli sa aj takí, ktorí podávali výkony v dištančnom vzdelávaní nad očakávania, a možno aj nad svoje možnosti... iní si zase trošku poprázdninovali, no veľmi rýchlo zistili, že  to myslíme vážne a budeme vyžadovať zodpovedný prístup.

      Ale zvládli sme to všetci - učitelia, rodičia aj žiaci!

      Nik nebol na túto situáciu pripravení vopred a doslova sme do nej vhupli. Dovoľte mi preto, poďakovať našim učiteľom. Po začiatočných ťažších pokusoch si prácu v Edupade osvojili a bolo vidieť výrazné pokroky. ĎAKUJEM im za túto prácu, častokrát aj na úkor svojho voľného času a rodiny.

      Robili sme, čo sme mohli. Snažili sme sa hlavne Vám rodičom a  našim žiakom uľahčiť danú situáciu. Zisťovali sme dotazníkmi, či priebežnou spätnou väzbou Vaše problémy a ponúkali možnosti riešenia.  Myslím tým napr.  opakovane odblokovanú prácu po časovom limite, doručenie v listinnej podobe, spoluprácu s asistentkami a odborným tímom, vyučovanie  a konzultácie cez ZOOM, Skype a iné možnosti.

      Na  prostredie  Edupage určite nezanevrieme ani do budúcna. Je to pre nás výzva, ktorú budeme chcieť začleniť aj do nášho vyučovania v rámci prezenčnej formy, teda aj pri dennodennej návšteve školy. To  nás ešte čaká :)

      ĎAKUJEM aj Vám rodičom za spoluprácu, vynaložené úsilie a podporu vašich detí, ako aj za oceňujúcu spätnú väzbu pedagógom.

       

      Začínajú sa  skutočné prázdniny. Prajem všetkým krásne leto s množstvom oddychu a rodinných zážitkov.

       

       

                                                               PaedDr. Janka Kamenská Halečková