• Deutsch ist klasse!
     • Deutsch ist klasse!

     • Naša žiačka Veronika Magová z 9.B sa môže popýšiť 1. miestom na krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka. Budeme jej držať palce na celoslovenskom kole! Srdečne blahoželáme!

    • Okresné kolo MATolympiády
     • Okresné kolo MATolympiády

     • V stredu 29. januára 2020 úspešne vybojoval náš šikovný žiak z 5.C Tomáš Babík 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z5. Gratulujeme a želáme pozornú myseľ aj v ďalších kolách!

    • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko
     • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

     • Víťazka nášho školského kola Nelka Blahutiaková zo 6.B sa v utorok 28. januára zúčastnila okresného kola súťaže v umelecom prednese povestí - Šaliansky Maťko, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Žiline. Pod vedením svojej pani učiteľky slovenského jazyka Mgr. Kotríkovej sa Nelka na súťaž zodpovedne pripravovala a jej úsilie prinieslo ovocie v podobe získaného čestného uznania. Nelke blahoželáme a ďakujeme za kvalitnú reprezentáciu našej školy.

    • Dickensova Vianočná koleda
     • Dickensova Vianočná koleda

     • 27. januára 2020 sa naši piataci zúčastnili krásnej divadelnej derniéry Dickensovej Vianočnej koledy mladých hercov a tanečníkov zo Základnej umeleckej školy Ferka Špániho v Žiline - Vaša Banda. Predstavenie bolo skvelé a už teraz sa tešíme na ďalšie!

    • Deutsch macht Spaβ!
     • Deutsch macht Spaβ!

     • Srdečne gratulujeme našej žiačke Veronike Magovej z 9.B, ktorá obhájila svoje vynikajúce výsledky z nemeckého jazyka a obsadila krásne 1. miesto v okresnom kole olympiády. Budeme jej držať palce na krajskom kole!

     • Knižný kolotoč

     • Vo vestibule školy sme zriadili "Knižný kolotoč" - poličku, z ktorej si môže ktokoľvek požičať, prečítať a vrátiť knihu napr. aj počas čakania. Požičiavanie je bez registrácie, samostatné, neevidované a bezplatné. Máte doma prebytočné knihy? Môžete ich darovať na vrátnici školy, po zvážení vhodnosti obsahu ich radi pridáme do nášho knižného kolotoča.

      Nech je kniha prirodzenou súčasťou trávenia voľného času!
      Vymeň mobil za knihu, tvoja myseľ ti bude vďačná!

    • Beseda o alkoholizme
     • Beseda o alkoholizme

     • Závislosť je horšia ako smrť... zoberie ti všetko ešte za života... V piatok 10. januára sa naši siedmaci a ôsmaci v rámci drogovej prevencie stretli s autorom kníh Démon chlast Johnym /Jánom/ Peťkom, ktorý na základe vlastného prežitého alkoholového pekla dnes aktívne bojuje proti tejto legálnej droge osvetou. Veríme, že príklady vlastnej skúsenosti nájdu u našich žiakov silnejšiu odozvu, ako len štatistické údaje o nebezpečenstve alkoholu.

    • Matematika v kocke
     • Matematika v kocke

     • V rámci projektu Čítanie – brána k mysleniu na škole pracuje aj krúžok Matematika v kocke. Deti z 1.stupňa sa zábavnou formou učia praktické veci z matematiky, zostavujú tangramy, podľa návodu stavajú rôzne stavby zo stavebníc, trénujú si postreh, učia sa spolupracovať...Už teraz sa tešia hlavne na stavanie z  tehličiek, ktoré majú v rámci tohto projektu dostať. Aj takto zábavne sa dá učiť matematika!

     • Hádzanárska sezóna 2019

     • Do galérie Hádzanárska sezóna 2019 boli pridané fotografie.

      Na našej škole sa od septembra 2019 naplno rozbehla krúžková a tréningová činnosť  ďalšej tímovej loptovej hry, kde práve podmienky našej telocvične dávajú predpoklad na jej stopercentné využitie. A tak vedľa dievčenského  basketbalu u nás vyrastajú malé hádzanárske hviezdičky.

      Napriek tomu, že sme iba v hádzanárskych plienkach a trénujeme 2-3 mesiace, naši žiaci sa zúčastnili už dvoch kôl hádzanárskeho turnaja žiakov 1. stupňa a to v Trenčíne 27.11.2019 a v Bánovciach nad Bebravou 19.12.2019, kde v konkurencii 10 družstiev skončili na peknom 8. a 7. mieste.

      Okrem hádzanárov súpisku doplnili aj naši futbalisti, ktorí vďaka týmto turnajom rozvíjajú svoje všeobecne pohybové schopnosti. Spolu vytvorili športový tím,  ktorý sa od zápasu k zápasu postupne zlepšuje. Veľké poďakovanie patrí aj oteckovi Sáry Sabolovej, ktorý nám pri oboch turnajoch pomáhal s odvozom a starostlivosťou o našich malých športovcov. V druhom polroku nás čakajú ešte dva turnaje a veríme, že výkonnosť sa bude postupne zlepšovať a počet trénujúcich detí zväčšovať.

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • Do galérie Vianočné trhy boli pridané fotografie. Už sa stalo tradíciou, že deti z ŠKD spolu s pani vychovávateľkami, učiteľkami a rodičmi vlastnoručne vytvoria výrobky na vianočné trhy. Ani tento rok to nebolo inak. Pod ich rukami vznikli nádherné výtvory, ktoré mohli všetci obdivovať, ale aj zakúpiť. Výťažok z ich predaja poputuje do OZ Hájik deťom.

    • Mikulášska pošta
     • Mikulášska pošta

     • Do galérie Mikulášska pošta boli pridané fotografie. Každoročne sa na našej škole organizuje Mikulášska pošta, ktorú má pod taktovkou Žiacky parlament. Tento rok nebol výnimkou a Mikuláš mal čo robiť, aby to množstvo krásne zabalených darčekov stihol rozdať. Opäť vydarená akcia :)

    • Vianočné dielne
     • Vianočné dielne

     • V predvianočnom čase sa opäť spojili tvorivé nápady pani vychovávateliek, učiteliek a rodičov na spoločných vianočných dielňach. V príjemnej spoločnej atmosfére vytvorili spolu s deťmi prekrásne vianočné výrobky, ktoré sa budú 11. 12. predávať na školských vianočných trhoch.

     • Slovenčina nemusí byť vždy strašiakom

     • Tento nadpis do bodky naplnili súťažiaci zo škôl v našom okrese, ktorí sa stretli v Centre voľného času (Kuzmányho ul.) v stredu 27.11.2019 na Okresnom kole olympiády SJL. Zišlo sa tu 34 mladých mužov a slečien, žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí majú slovenčinu radi. Našu školu reprezentovala Simonka Kvasnicová z 9.B, víťazka nášho školského kola. Zodpovedne sa na túto súťaž pripravovala, riešila testy, precvičovala si transformáciu – zmenu určitého typu textu na iný typ textu, prezentačné zručnosti pri tvorbe a ústnej prezentácii textu podľa daných kritérií, konzultovala s pani učiteľkou, aby to všetko čo najlepšie zvládla.

      A podarilo sa! Stala sa úspešnou riešiteľkou. Nestála na stupňoch víťazov, ale sme presvedčení, že úspechom je najmä to, že si zmerala sily s rovesníkmi, že dokázala kultivovane a správne vystupovať pred porotou pri ústnom prejave, že prekonala trému a ostych,  že si počas súťaže našla kamarátky, spolu si dodávali sily a že si vlastne týmto spôsobom posilnila schopnosti a zručnosti, ktoré sú v živote dôležité.

      Simonka, blahoželáme a ďakujeme!