• Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • V januári sa uskutočnilo školské kolo 1. kategórie umeleckého prednesu detí /žiaci 2. - 4. ročníka/ recitarecitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde finalisti triednych kôl predviedli pekné výkony. Do ďalšieho /obvodového/ kola postupuje Sofia Mokáňová z 2.C triedy. Srdečne blahoželáme.

    • Olympiáda z francúzskeho jazyka
     • Olympiáda z francúzskeho jazyka

     • Dňa 13.12.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola OFJ. V kategórii 1A sa na 1. mieste umiestnila žiačka 8.B triedy - Andrea Popluhárová, 2. miesto obsadila Ema Benková z 8.A a na 3. mieste sa umiestnila Tamara Grenčíková, taktiež z 8.A. V kategórii 1C bolo obsadené len 1. miesto Davidom Saberim z 8.B. Výhercom srdečne blahoželáme!

    • Vianočná besiedka 3. ročníka
     • Vianočná besiedka 3. ročníka

     • Do galérie Vianočná besiedka 3. ročníka boli pridané fotografie.

      Vo štvrtok 13.12.18 prežili žiaci 3. ročníka nádherné chvíle so svojou rodinou na Vianočnej besiedke. Veľká vďaka patrí nielen deťom, ale aj pani učiteľkám (K. Šolekovej, J. Ružbarskej, K. Kalmanovej) a pani asistentkám (L. Bočovej, K. Juhásovej), ktoré sa podieľali na príprave programu.

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • Do galérie Vianočné trhy boli pridané fotografie.

      V týchto dňoch od 12. - 14.12. sa vo vestibule školy uskutočňujú vianočné trhy, na ktorých si môžu deti i dospelí kupovať nádherné výrobky. Tieto výrobky vytvorili rodičia s deťmi za pomoci pani vychovávateliek a pani učiteliek na tvorivých dielňach. Ohlas rodičov je veľmi pozitívny, čo nás všetkých teší.

    • Vianočná besiedka 4. ročníka
     • Vianočná besiedka 4. ročníka

     • Do galérie Vianočná besiedka 4. ročníka boli pridané fotografie.

      V utorok 11.12. zorganizovali žiaci 4.ročníka nádhernú vianočnú besiedku pre svojich rodičov. Veľká vďaka patrí nielen deťom, ale aj pedagogickým pracovníkom (p.uč. Ozimý, Hlavajčíkovej, Šarlákovej, p.vych. Vavríkovej,  p.asis. Juhásovej), ktoré ich pripravovali.

    • Mikulášska pošta
     • Mikulášska pošta

     • Do galérie Mikulášska pošta boli pridané fotografie.

      Mikulášovi tento rok pomáhala s poštou celá armáda anjelov a čertíkov. Spoločne privítali všetkých žiakov a zozbierali listy i balíčky. Potom ako na skutočnej pošte všetko rozdelili podľa "adresy" a mikulášske prekvapenie mohlo putovať nielen medzi žiakov, ale i do pedagogického zboru. Ďakujeme!

     • Návšteva z Plzne

     • Do galérie Návšteva z Plzne boli pridané fotografie.

      V stredu 5.12. pricestovala do Žiliny vzácna návšteva, 15 dievčat s pani riaditeľkou a pani zástupkyňou z našej partnerskej školy z Plzne. Ešte v ten večer vystúpili aj s našimi žiakmi z 1.stupňa na Mariánskom námestí, kde zaspievali krásne české i slovenské koledy a pridali k tomu aj hovorené slovo. Na druhý deň, 6.decembra, ich v škole privítal aj náš Mikuláš s čertom a rozdal im darčeky. Potom ich už čakali zaujímavé aktivity a okolo obeda už cestovali domov. České holky boli z návštevy Žiliny nadšené a tešia sa, ako aj my, na ďalšie stretnutie.

    • Mikuláš 2018
     • Mikuláš 2018

     • Do galérie Mikuláš 2018 boli pridané fotografie.

      Nevieme, čím to je, ale deti na našej škole milujú nielen Mikuláša, ale aj čerta. Aj tohto roku, 6. decembra, výskali od radosti, keď sa tieto dve postavičky objavili v triedach. Seriózny Mikuláš i pojašený čert rozžiarili nielen detské očká, ale aj tie dospelé. Tým, ktorí boli dobrí aspoň väčšinu roka, priniesli aj niečo sladké.

    • Spanie v škole
     • Spanie v škole

     • Do galérie Spanie v škole boli pridané fotografie.

      V decembri už tradične poriada športovo-turistický krúžok obľúbenú akciu Spanie v škole. Tento rok sa k nim pridala aj trieda p.učiteľa Šimka. Najskôr si vyrobili pekné svietniky, zašantili si pri hrách a porozdávali si darčeky. O tom, že decká zaspali dosť neskoro, asi nikto nepochybuje, ale raz za čas to nevadí.

    • Vianočný koncert
     • Vianočný koncert

     • Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

      V piatok 7.12. sa žiaci 1. stupňa zúčastnili úžasného vianočného koncertu v prevedení osvedčeného dua Jaro Gažo a Radko Pažej. O tom, že atmosféra bola naozaj krásna, svedčia aj fotky z tejto akcie.

    • Oznam ŠKD
     • Oznam ŠKD

     • Platba za ŠKD pre december musí byť zaplatená najneskôr do 6.12. Z dôvodu účtovnej uzávierky upozorňujeme rodičov, aby platby za rok 2019 neplatili v decembri 2018. Ďakujeme.

    • Olympiáda ANJ
     • Olympiáda ANJ

     • Do galérie Olympiáda ANJ boli pridané fotografie.

      Minulý týždeň sa na našej škole na druhom stupni konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Aj napriek veľkej náročnosti sme mali úspešných žiakov - Výsledková listina. Žiaci umiestnení na 1. mieste pôjdu reprezentovať našu školu do Okresného kola v januári 2019 a zároveň žiačka Tamara Tereza Grenčíková postupuje priamo na krajské kolo v kategórii C1. Držíme im palce!