• Daj si čas

     • Vo štvrtok 30.1.2020 sa žiaci bývalej 7.B triedy zúčastnili natáčania zábavno-súťažnej relácie Daj si čas v RTVS. Sily si zmerali so siedmakmi zo ZŠ Jozefa Horáka z Banskej Štiavnice.

      Kapitánom nášho tímu bol Marián Hoferica a spolu s ním naše farby hájili Saška Valášková, Terezka Klocáňová a Dominik Hložný. A postarali sa o veľmi napínavý súboj, kde víťaz nebol jasný až do poslednej chvíle. Témou relácie bol Bombaj a súťažiaci sa museli popasovať s rôznymi úlohami v 5 súťažných kolách zameraných na ich šikovnosť, rýchlosť, zručnosť, vnímavosť ale aj vedomosti.

      Cenné body mohli dokonca získať aj vďaka maškrtnému jazýčku J V hľadisku ich po celý čas podporovali spolužiaci z ich triedy, ale aj vybraní žiaci z bývalej 7.A a 7.C. Všetci podali fantastický výkon a na vlastnej koži zažili ako vyzerá natáčanie v televízii. Bola to naozaj veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorá u detí vyburcovala snáď všetky emócie.

      Aké úlohy museli zvládnuť a ako sa našim minuloročným siedmakom /súčasným ôsmakom/ darilo, si môžete pozrieť v archíve RTVS /vysielaná časť z 19. septembra 2020.

     • S O V A

     • Všimli ste si v rozvrhu nový čudný predmet? V školskom roku 2020/2021 bude na našej škole SOVA /Sociálno-osobnostný výcvik aktivitami/. SOVA je pravidelne sa stretávajúce spoločenstvo žiakov a triedneho učiteľa, v ktorom sa navzájom delia o svoje pocity, skúsenosti a zážitky. Pozri bližšie TU.

     • #smevtomspolu

     • 7 informácií, ktoré by mal vedieť každý žiak, žiačka o školskom roku 2020/21. Aký bude?

      Pozrite si video Mgr. Svetlany Sithovej, v ktorom zhrnula rozdiely v porovnaní s inými školskými rokmi, v ktorých ešte žiaden COVID-19 neexistoval.

      Video - Sedem infošiek pre deti

     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Do galérie Začiatok školského roka boli pridané fotografie.

      Máme za sebou historicky jedinečný začiatok školského roka, v ktorom sme všetci nastupovali kvôli korone v rúškach. Našim prváčikom to ale neubralo na radostnom očakávaní, čo sa v tejto školičke vlastne naučia. Prajeme im, ale aj všetkým ostatným žiakom a zamestnancom školy, nech sa im darí a nech celý rok zvládnu bez problémov.

     • Riaditeľské pochvaly 2019/2020

     • Do galérie Riaditeľské pochvaly 2019/2020 boli pridané fotografie. Na záver školského roka 2019/2020 bolo udelených spolu 32 riaditeľských pochvál pre našich najšikovnejších žiakov v rôznych oblastiach ako napr. vzorné správanie, výborný prospech, reprezentácia vo vedomostných či športových súťažiach, ako aj aktívny prístup k životu školy - ďakujeme a tešíme sa z Vás!

     • Rozlúčka deviatakov

     • Do galérie Rozlúčka deviatakov boli pridané fotografie. Našim deviatakom sa podarilo napriek veľkým karanténnym prekážkam v orgánizácii pripraviť dôstojnú rozlúčku so svojou školou, ako aj veľmi pekné ročenky. Všetkým ďakujeme za úprimné slová a prajeme Vám úspešné vykročenie do ďalšej etapy Vášho života!

     • Dovoľte mi prihovoriť sa Vám všetkým...

     • Tento školský rok bol zvláštny.  Minimálne druhý polrok bol jedným slovom netradičný. Po prvýkrát v histórii sme mali brány našej školy zatvorené pre žiakov aj v priebehu školského roka. Je jasné, že to nebolo kvôli nášmu alebo Vášmu oddychu, ale z dôvodu  možnosti celosvetovej pandémie Coronavírusu, Covid-19 na Slovensku.

      Väčšina menších žiakov  minimálne 2,5 mesiaca a starších žiakov 3 mesiace z piatich sa vzdelávala v domácom prostredí  pri počítačoch, tabletoch. Stal sa obrat. Doposiaľ sme žiakom zakazovali tieto vymoženosti doby, ale  práve v tomto období sme ich  požadovali. Boli sme radi aj  za každý Váš mobil s pripojením na internet, resp. s neobmedzenými dátami, ktorý sa v rodine nachádzal. Hlavne pri viacerých súrodencoch v jednej domácnosti sa prejavovali znaky potreby prehodnotiť dary k narodeninám, meninám, poprípade napísať do budúcna požiadavku Ježiškovi.

      Ak sa k tomu pridal ešte aj home- office rodičov, nervozita a napätie  sa mohli počas dňa v  rodinách  doslova krájať. 

      Mnohí pracovali svedomite a dokonca aj samostatne. Všetka česť! Našli sa aj takí, ktorí podávali výkony v dištančnom vzdelávaní nad očakávania, a možno aj nad svoje možnosti... iní si zase trošku poprázdninovali, no veľmi rýchlo zistili, že  to myslíme vážne a budeme vyžadovať zodpovedný prístup.

      Ale zvládli sme to všetci - učitelia, rodičia aj žiaci!

      Nik nebol na túto situáciu pripravení vopred a doslova sme do nej vhupli. Dovoľte mi preto, poďakovať našim učiteľom. Po začiatočných ťažších pokusoch si prácu v Edupade osvojili a bolo vidieť výrazné pokroky. ĎAKUJEM im za túto prácu, častokrát aj na úkor svojho voľného času a rodiny.

      Robili sme, čo sme mohli. Snažili sme sa hlavne Vám rodičom a  našim žiakom uľahčiť danú situáciu. Zisťovali sme dotazníkmi, či priebežnou spätnou väzbou Vaše problémy a ponúkali možnosti riešenia.  Myslím tým napr.  opakovane odblokovanú prácu po časovom limite, doručenie v listinnej podobe, spoluprácu s asistentkami a odborným tímom, vyučovanie  a konzultácie cez ZOOM, Skype a iné možnosti.

      Na  prostredie  Edupage určite nezanevrieme ani do budúcna. Je to pre nás výzva, ktorú budeme chcieť začleniť aj do nášho vyučovania v rámci prezenčnej formy, teda aj pri dennodennej návšteve školy. To  nás ešte čaká :)

      ĎAKUJEM aj Vám rodičom za spoluprácu, vynaložené úsilie a podporu vašich detí, ako aj za oceňujúcu spätnú väzbu pedagógom.

       

      Začínajú sa  skutočné prázdniny. Prajem všetkým krásne leto s množstvom oddychu a rodinných zážitkov.

       

       

                                                               PaedDr. Janka Kamenská Halečková

    • Inkluzívna linka
     • Inkluzívna linka

     • Ako inkluzívna škola vnímame potreby žiakov, rodičov a učiteľov aj v tomto období. Rozhodli sme sa preto zriadiť inkluzívnu linku, na ktorej budú členovia inkluzívneho tímu k dispozícii pre všetkých, ktorí to potrebujú.

      Inkluzívny tím tvorí skupina odborných a pedagogických zamestnancov, ktorá poskytuje odborný servis v oblasti špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociálnej pedagogiky. Inkluzívny tím veľmi úzko spolupracuje s asistentkami učiteľa a samozrejme aj s učiteľmi. Bližšie informácie TU.

     • Zmena v rozvrhu dištančného vzdelávania

     • Na základe Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva výskumu a športu 28. apríla 2020, došlo k zmene v rozvrhu - indikatívnej /predpokladanej/ záťaže žiakov /aktuálne už načítaný v systéme/.

      Indikatívna /predpokladaná/ záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania; čas, strávený samoštúdiom).

      V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej /predpokladanej/ týždennej záťaže žiakov:

      Ročník   Rozsah hodín výučby

      1. – 3.      5 – 8 h/týždenne

      4. – 5.      8 – 10 h/týždenne

      6. – 7.      10 – 15 h/týždenne

      8. – 9.      12 – 15 h/týždenne

      POZOR! Podľa usmernenia do indikatívnej /predpokladanej/ záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí /výchovy/. Aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča organizovať tak, aby boli súčasťou denného programu žiakov nad rámec času indikatívnej týždennej vzdelávacej záťaže.

       

    • Pokyny zriaďovateľa k platbám ŠKD
     • Pokyny zriaďovateľa k platbám ŠKD

     • V zmysle VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a v zmysle  rozhodnutia ministra školstva o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania sa príspevok :

      • za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí neuhrádza počas prerušenia prevádzky

      Všetky príspevky, ktoré boli uhradené navyše, budú zohľadnené pri nástupe dieťaťa, žiaka do školy.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Duch veľkonočných sviatkov je spojený s láskou a pokorou. Nemali by sme preto zabudnúť popriať príjemnú Veľkú noc tým, s ktorými sa nemôžeme stretnúť osobne a na ktorých nám záleží ... našim rodičom, žiakom i zamestnancom školy. ĎAKUJEME za porozumenie a spoluprácu. Možno práve vinš po ťažkých dňoch poteší a prinesie dôvod na radosť a pohodu.

      Láska Zeleného štvrtku,
      viera Veľkého piatku,
      nádej Bielej soboty
      a víťazstvo Veľkonočnej nedele,

      na Slovensku nevelkom
      sú spojené s pondelkom.
      Tento rok je v prestupe,
      Covit je na vzostupe. 

      Každý osve, všetci spolu,
      poteší nás rúška dolu.
      Lúče slnka pribúdajú
      a prírodu prebúdzajú. 

      A my  láskou, pokojom
      naplňme si byt či dom.
      Prajme si,  svet ktorý ožil
      a nalial nám silu do žíl.

      PaedDr. Janka Kamenská-Halečková
      riaditeľka školy