• Mojich 3672 hodín

     • Posledné mesiace znamenajú veľmi náročné obdobie pre každého, bez ohľadu na vek a povolanie. Zvláštnu skupinu tvorí študujúca mládež a deti, ktorých úlohou je naučiť sa učiť. Snažíme sa žiakom priblížiť rôzne témy z rôznych oblastí, prioritným cieľom predmetu slovenský jazyk v dištančnom vzdelávaní je podľa odporúčaní ŠPÚ prehlbovanie kompetencií a zručnosti komunikácie, vyjadrovania sa, formulovania vlastných myšlienok a názorov s následnou argumentáciou.

      Súhrn veľmi vydarenej formulácie myšlienok, pocitov a názorov si môžete prečítať v úvahe nášho žiaka, ktorá je venovaná pohľadu na dištančné vzdelávanie. Pre jej vysokú kvalitu spracovania sme úvahu ponúkli na zverejnenie aj Tlačovej agentúre SR, ktorá ju obratom vypublikovala na svojom portáli skolske.sk (pozri TU). David, výborná práca!

     • Okresné kolo jazykovej olympiády

     • V školskom roku 2020/21 sa do okresného kola olympiády z anglického jazyka dostala Adriana Kaličáková z 9.B a z nemeckého jazyka Nikola Kocincová 8.B a Sára Šimeková 9.A. Všetky dievčatá boli úspešné. Gratulujeme!

     • Vyučovanie od 11. januára 2021

     • Od 11. januára 2021 bude prebiehať len dištančná forma vzdelávania pre žiakov I. aj II. stupňa základnej školy. Pre všetkých žiakov je záväzná dištančná forma vzdelávania.

      Prezenčné vzdelávanie bude obnovené podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

     • Pokojné Vianoce a šťastný nový rok

     • Ďakujem za spoluprácu v tomto kalendárnom roku všetkým zainteresovaným učitelom, odborným zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom ale aj rodičom a žiakom... tiež priaznivcom a priateľom školy.

      Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie, zo srdca praje

      PaedDr. Janka Kamenská Halečková

      Dúfam, že sa stretneme v zdraví 8. januára 2021  so zamestnancami a 11. januára 2021 so žiakmi. O aktuálnych pokynoch k nástupu Vás ešte budeme informovať cez portál Edupage ako aj našu webovú stránku.

     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Aj tento rok sa žiaci siedmeho ročníka ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline opätovne zapojili do dobročinnej akcie Vianočná pošta pre seniorov. Dištančné vzdelávanie nebolo prekážkou, aby žiaci vyrobili pozdravy a prejavili tak veľkú dávku empatie v období pandémie.

      Potešili sme 27 starkých z DSS v Rakovci nad Ondavou a v Rožňave. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme pestovať v žiakoch pozitívne vlastnosti ako úctu a spolupatričnosť k starším a osamelým ľuďom. Vianoční anjeli sú aj v našich žiakoch ❤❤❤

     • Vianoce, čas darovania a pomoci, na Hájiku

     • Základná škola Námestie mladosti 1 v spolupráci s OZ Hájik deťom, sa v tomto náročnom adventnom období rozhodli, že usporiadajú charitatívnu zbierku detského oblečenia a obuvi zameranú na pomoc rodinám. Do zbierky sa zapojili rodičia detí z našej školy, ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.         

      Ponuka darovaného oblečenia a obuvi sa bude konať od 15.12. do 17.12.2020, v čase od 7:30 do 9:30 a od 14:00 do 16:30 v areáli školy - v dažďovej záhrade za prísnych hygienických opatrení.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli pre dobrú vec!

     • Mikuláš na škole

     • Do galérie Mikuláš na škole boli pridané fotografie. Priznám sa, že sme sa trochu obávali... je tu korona a my sme nevedeli, či Mikuláš a čert nebudú v karanténe a budú môcť medzi nás prísť. Našťastie, obidvaja sú zdraví, zobrali k sebe aj nádherného anjela a potešili (a niektorých aj postrašili) všetky deti a dospelých, ktorí môžu chodiť do školy. Okrem toho si šikovné deti z 2.A zobrali na starosť aj Mikulášsku poštu, takže tradícia sa dodržala a my sme prežili krásny deň.

     • Svetový deň boja proti AIDS

     • Milí žiaci, pozrite si krátku prezentáciu pri príležitosti Svetového dňa boji proti AIDS, ktorý pripadá na 1.decembra.

      Červené stužky - svetový deň boja proti AIDS

      Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane. Tento rok síce v sťažených podmienkach, ale o to viac sme využili kreativitu a nadšenie detí pre výrobu červenej stužky. Týmto im chceme všetkým zo srdca poďakovať ♥

     • Stavby z tehličiek

     • Do galérie Stavby z tehličiek boli pridané fotografie. Konečne sme sa dočkali... do školy prišli dlhoočakávané tehličky, ktoré škola dostala z projektu Čítanie - brána k poznaniu.

      Nedočkavé pani učiteľky hneď rozbalili aspoň 1 sadu, tehličky poskladali, a potom hurá...mohlo sa skladať. Žiaci z 2.B postavili rôzne stavby podľa predlohy. Deti sa už nevedia dočkať, kedy začnú  krúžky a využijú tieto  pomôcky v plnej miere.

     • Nie ste v tom sami

     • Milí žiaci, rodičia a učitelia,

      ak ste sa ocitli v psychicky náročnej životnej situácii vy alebo vaši blízki, prípadne pociťujete úzkosť, depresívne nálady a súčasná kríza spojená s tlakom sa pre vás stáva psychicky neúnosnou, vyhľadať pomoc nie je prejavom slabosti či zlyhania. 

      V prípade potreby sa môžete obrátiť na našu školskú psychologičku Zuzanu Sapietovú, ktorú môžte osloviť cez EduPage, mailom: zuzana.sapietova@gmail.com alebo telefonicky : 041/5078616.

      Pokiaľ chcete ostať v anonymite a vybrať si iného odborníka, pre mladých ľudí je tu internetová poradňa IPčko, ktorá poskytuje pomoc na emailovej a chatovej poradni: www.ipecko.sk

      Pre všetkých ľudí v kríze vznikla aj táto linka pomoci: https://www.krizovalinkapomoci.sk/, 0800 500 333 alebo sa môžete obrátiť na Linku dôvery Nezábudka: 0800 800 566.

      Tu nájdete Zoznam psychológov v Žiline

      Ak zvládate túto situáciu s prehľadom, držíme Vám palce, aby to tak aj ostalo. 

      Chceme Vás však poprosiť, aby ste neostali ľahostajní, pokiaľ by ste vedeli, že sa na niekom z Vášho okolia pácha domáce násilie. Domáce násilie totiž na Slovensku výrazne stúplo počas prvej karantény. O týchto skutočnostiach môžete informovať odborníkov na spomínaných linkách, políciu alebo zavolať na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212.

      Ďakujeme a prajeme všetko dobré!

       

     • Učíme sa vonku

     • Do galérie Učíme sa vonku boli pridané fotografie. Ak nám to situácia a počasie dovolí, deti z 1.stupňa sa učia niektoré predmety vonku. Deti sa učia vlastnou aktivitou a spoločne riešia úlohy v skupinách a zažívajú veľa zábavy :-).

     • Zahájenie dištančného vzdelávania od 26.10.2020

     • Na základe uznesenia vlády prechádza od pondelka 26. októbra 2020 druhý stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie, prvý stupeň pokračuje v prezenčnej forme.

      Pre žiakov prvého stupňa bude vstup do školy umožnený v čase 7.00 - 7.40.

      Vyučovanie žiakov prvého stupňa začína o 7.45 a bude prebiehať podľa platného rozvrhu pre danú triedu. /Rozvrh z organizačných dôvodov budeme aktualizovať najneskôr v nedeľu poobede, prosíme rodičov o sledovanie informácií v portáli Edupage, kde budú o všetkých zmenách informovaní formou správy ako i novinkou na webe školy/. 

      Školská jedáleň je v prevádzke pre žiakov prvého stupňa, ostatní žiaci sú automaticky odhlásení.

      Školský klub bude v prevádzke do 16.00 h.

      Žiaci druhého stupňa /5.-9. ročnik/ v pondelok 26.10.2020 nastupujú na dištančné vzdelávanie /pokyny TU/, so začiatkom elearningového vyučovania o 9,00 h podľa dištančného rozvrhu.

       

      Nezabúdajme, že sami sme len drobne kvapky, ako sem tam skákajúce žabky.
      Len spolu a s veľkým elánom staneme sa oceánom....

       

      PaedDr. Janka Kamenská Halečková
      riaditeľka školy

       

     • Pripomienka

     • Dovoľujeme si zákonným zástupcom pripomenúť povinnosť hlásiť triednej učiteľke:

      1. podozrenie na ochorenie COVID dieťaťa, resp. zákonného zástupcu

      2. ochorenie COVID dieťaťa, resp. zákonného zástupcu

      Zároveň pripomíname: Pri každom  návrate do školy po prerušení dochádzky v trvaní 3 dni a viac, vrátane víkendu,  je potrebné vypísať tlačivo o bezinfekčnosti.

     • Organizačné pokyny od 12.10.2020

     • Škola bude od pondelka 12. októbra 2020 fungovať v rovnakom režime ako doteraz (v zmysle manuálu MŠVVaŠ SR s názvom Semafor), teda naďalej v prezenčnej forme.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nariaďuje povinnosť nosiť rúška žiakom na 1. aj 2. stupni základných škôl počas celého dňa v interiéri aj exteriéri. Prosíme preto rodičov o zabezpečenie dostatočného počtu rúšok, minimálne dvoch, aby si ich dieťa mohlo počas dňa v prípade potreby vymieňať. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok na celej škole sa daná skutočnosť hlási na Políciu.

      Krúžková činnosť sa z nariadenia ministerstva ruší.

      Bližšie k organizácii vyučovania v dokumente Organizácia prevádzky.

     • DŠZ - rekapitulácia

     • V tomto školskom roku si Deň duševného zdravia pripomenieme netradične - nesúťažne. V rámci solidarity k významu tohto dňa sa zapoja všetky triedy. Malou galériou fotografií si zaspomínajme na minulé školské roky, v ktorých sa triednym kolektívom podarilo spoločne vytvoriť lepšiu farebnú atmosféru v mene súdržnosti a vzájomnej podpory.

     • Deň duševného zdravia

     • 10. október je vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami.

      Podľa svetových štatistík trpí duševnými poruchami asi 450 miliónov ľudí a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytne u každého štvrtého človeka. Táto skutočnosť celosvetovo umiestňuje duševné poruchy na štvrté miesto v chorobnosti a invalidity. Ako byť duševne zdravý? Pozrite si prezentáciu pripravenú našimi pani učiteľkami.