• Daj si čas

     • Vo štvrtok 30.1.2020 sa žiaci bývalej 7.B triedy zúčastnili natáčania zábavno-súťažnej relácie Daj si čas v RTVS. Sily si zmerali so siedmakmi zo ZŠ Jozefa Horáka z Banskej Štiavnice.

      Kapitánom nášho tímu bol Marián Hoferica a spolu s ním naše farby hájili Saška Valášková, Terezka Klocáňová a Dominik Hložný. A postarali sa o veľmi napínavý súboj, kde víťaz nebol jasný až do poslednej chvíle. Témou relácie bol Bombaj a súťažiaci sa museli popasovať s rôznymi úlohami v 5 súťažných kolách zameraných na ich šikovnosť, rýchlosť, zručnosť, vnímavosť ale aj vedomosti.

      Cenné body mohli dokonca získať aj vďaka maškrtnému jazýčku J V hľadisku ich po celý čas podporovali spolužiaci z ich triedy, ale aj vybraní žiaci z bývalej 7.A a 7.C. Všetci podali fantastický výkon a na vlastnej koži zažili ako vyzerá natáčanie v televízii. Bola to naozaj veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorá u detí vyburcovala snáď všetky emócie.

      Aké úlohy museli zvládnuť a ako sa našim minuloročným siedmakom /súčasným ôsmakom/ darilo, si môžete pozrieť v archíve RTVS /vysielaná časť z 19. septembra 2020.

     • S O V A

     • Všimli ste si v rozvrhu nový čudný predmet? V školskom roku 2020/2021 bude na našej škole SOVA /Sociálno-osobnostný výcvik aktivitami/. SOVA je pravidelne sa stretávajúce spoločenstvo žiakov a triedneho učiteľa, v ktorom sa navzájom delia o svoje pocity, skúsenosti a zážitky. Pozri bližšie TU.

     • #smevtomspolu

     • 7 informácií, ktoré by mal vedieť každý žiak, žiačka o školskom roku 2020/21. Aký bude?

      Pozrite si video Mgr. Svetlany Sithovej, v ktorom zhrnula rozdiely v porovnaní s inými školskými rokmi, v ktorých ešte žiaden COVID-19 neexistoval.

      Video - Sedem infošiek pre deti

     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Do galérie Začiatok školského roka boli pridané fotografie.

      Máme za sebou historicky jedinečný začiatok školského roka, v ktorom sme všetci nastupovali kvôli korone v rúškach. Našim prváčikom to ale neubralo na radostnom očakávaní, čo sa v tejto školičke vlastne naučia. Prajeme im, ale aj všetkým ostatným žiakom a zamestnancom školy, nech sa im darí a nech celý rok zvládnu bez problémov.

     • Riaditeľské pochvaly 2019/2020

     • Do galérie Riaditeľské pochvaly 2019/2020 boli pridané fotografie. Na záver školského roka 2019/2020 bolo udelených spolu 32 riaditeľských pochvál pre našich najšikovnejších žiakov v rôznych oblastiach ako napr. vzorné správanie, výborný prospech, reprezentácia vo vedomostných či športových súťažiach, ako aj aktívny prístup k životu školy - ďakujeme a tešíme sa z Vás!

     • Rozlúčka deviatakov

     • Do galérie Rozlúčka deviatakov boli pridané fotografie. Našim deviatakom sa podarilo napriek veľkým karanténnym prekážkam v orgánizácii pripraviť dôstojnú rozlúčku so svojou školou, ako aj veľmi pekné ročenky. Všetkým ďakujeme za úprimné slová a prajeme Vám úspešné vykročenie do ďalšej etapy Vášho života!

     • Dovoľte mi prihovoriť sa Vám všetkým...

     • Tento školský rok bol zvláštny.  Minimálne druhý polrok bol jedným slovom netradičný. Po prvýkrát v histórii sme mali brány našej školy zatvorené pre žiakov aj v priebehu školského roka. Je jasné, že to nebolo kvôli nášmu alebo Vášmu oddychu, ale z dôvodu  možnosti celosvetovej pandémie Coronavírusu, Covid-19 na Slovensku.

      Väčšina menších žiakov  minimálne 2,5 mesiaca a starších žiakov 3 mesiace z piatich sa vzdelávala v domácom prostredí  pri počítačoch, tabletoch. Stal sa obrat. Doposiaľ sme žiakom zakazovali tieto vymoženosti doby, ale  práve v tomto období sme ich  požadovali. Boli sme radi aj  za každý Váš mobil s pripojením na internet, resp. s neobmedzenými dátami, ktorý sa v rodine nachádzal. Hlavne pri viacerých súrodencoch v jednej domácnosti sa prejavovali znaky potreby prehodnotiť dary k narodeninám, meninám, poprípade napísať do budúcna požiadavku Ježiškovi.

      Ak sa k tomu pridal ešte aj home- office rodičov, nervozita a napätie  sa mohli počas dňa v  rodinách  doslova krájať. 

      Mnohí pracovali svedomite a dokonca aj samostatne. Všetka česť! Našli sa aj takí, ktorí podávali výkony v dištančnom vzdelávaní nad očakávania, a možno aj nad svoje možnosti... iní si zase trošku poprázdninovali, no veľmi rýchlo zistili, že  to myslíme vážne a budeme vyžadovať zodpovedný prístup.

      Ale zvládli sme to všetci - učitelia, rodičia aj žiaci!

      Nik nebol na túto situáciu pripravení vopred a doslova sme do nej vhupli. Dovoľte mi preto, poďakovať našim učiteľom. Po začiatočných ťažších pokusoch si prácu v Edupade osvojili a bolo vidieť výrazné pokroky. ĎAKUJEM im za túto prácu, častokrát aj na úkor svojho voľného času a rodiny.

      Robili sme, čo sme mohli. Snažili sme sa hlavne Vám rodičom a  našim žiakom uľahčiť danú situáciu. Zisťovali sme dotazníkmi, či priebežnou spätnou väzbou Vaše problémy a ponúkali možnosti riešenia.  Myslím tým napr.  opakovane odblokovanú prácu po časovom limite, doručenie v listinnej podobe, spoluprácu s asistentkami a odborným tímom, vyučovanie  a konzultácie cez ZOOM, Skype a iné možnosti.

      Na  prostredie  Edupage určite nezanevrieme ani do budúcna. Je to pre nás výzva, ktorú budeme chcieť začleniť aj do nášho vyučovania v rámci prezenčnej formy, teda aj pri dennodennej návšteve školy. To  nás ešte čaká :)

      ĎAKUJEM aj Vám rodičom za spoluprácu, vynaložené úsilie a podporu vašich detí, ako aj za oceňujúcu spätnú väzbu pedagógom.

       

      Začínajú sa  skutočné prázdniny. Prajem všetkým krásne leto s množstvom oddychu a rodinných zážitkov.

       

       

                                                               PaedDr. Janka Kamenská Halečková

    • Inkluzívna linka
     • Inkluzívna linka

     • Ako inkluzívna škola vnímame potreby žiakov, rodičov a učiteľov aj v tomto období. Rozhodli sme sa preto zriadiť inkluzívnu linku, na ktorej budú členovia inkluzívneho tímu k dispozícii pre všetkých, ktorí to potrebujú.

      Inkluzívny tím tvorí skupina odborných a pedagogických zamestnancov, ktorá poskytuje odborný servis v oblasti špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociálnej pedagogiky. Inkluzívny tím veľmi úzko spolupracuje s asistentkami učiteľa a samozrejme aj s učiteľmi. Bližšie informácie TU.

     • Zmena v rozvrhu dištančného vzdelávania

     • Na základe Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva výskumu a športu 28. apríla 2020, došlo k zmene v rozvrhu - indikatívnej /predpokladanej/ záťaže žiakov /aktuálne už načítaný v systéme/.

      Indikatívna /predpokladaná/ záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania; čas, strávený samoštúdiom).

      V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej /predpokladanej/ týždennej záťaže žiakov:

      Ročník   Rozsah hodín výučby

      1. – 3.      5 – 8 h/týždenne

      4. – 5.      8 – 10 h/týždenne

      6. – 7.      10 – 15 h/týždenne

      8. – 9.      12 – 15 h/týždenne

      POZOR! Podľa usmernenia do indikatívnej /predpokladanej/ záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí /výchovy/. Aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča organizovať tak, aby boli súčasťou denného programu žiakov nad rámec času indikatívnej týždennej vzdelávacej záťaže.

       

    • Pokyny zriaďovateľa k platbám ŠKD
     • Pokyny zriaďovateľa k platbám ŠKD

     • V zmysle VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a v zmysle  rozhodnutia ministra školstva o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania sa príspevok :

      • za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí neuhrádza počas prerušenia prevádzky

      Všetky príspevky, ktoré boli uhradené navyše, budú zohľadnené pri nástupe dieťaťa, žiaka do školy.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Duch veľkonočných sviatkov je spojený s láskou a pokorou. Nemali by sme preto zabudnúť popriať príjemnú Veľkú noc tým, s ktorými sa nemôžeme stretnúť osobne a na ktorých nám záleží ... našim rodičom, žiakom i zamestnancom školy. ĎAKUJEME za porozumenie a spoluprácu. Možno práve vinš po ťažkých dňoch poteší a prinesie dôvod na radosť a pohodu.

      Láska Zeleného štvrtku,
      viera Veľkého piatku,
      nádej Bielej soboty
      a víťazstvo Veľkonočnej nedele,

      na Slovensku nevelkom
      sú spojené s pondelkom.
      Tento rok je v prestupe,
      Covit je na vzostupe. 

      Každý osve, všetci spolu,
      poteší nás rúška dolu.
      Lúče slnka pribúdajú
      a prírodu prebúdzajú. 

      A my  láskou, pokojom
      naplňme si byt či dom.
      Prajme si,  svet ktorý ožil
      a nalial nám silu do žíl.

      PaedDr. Janka Kamenská-Halečková
      riaditeľka školy

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia. Súhlasíte? A viete, ako sa dnes cítia učitelia? Učiteľ bez detí je ako kvet bez vody. Pokiaľ existuje učiteľ, ktorého si ako človeka vážite, dajte mu to dnes, pri príležitosti Dňa učiteľov, najavo. Virtuálny kvietok, smajlík, úprimná správa... to všetko bude ako symbolická kvapka živej vody - kvapka uznania, ktorá ho povzbudí a utvrdí v tom, že to čo robí, robí správne. Spoznaj aj ty čarovnú silu vďačnosti, ktorá dokáže rozžiariť dušu.

     • Pridajte sa k výzve - Sme s vami

     • Dnes sa pani učiteľky z 1. stupňa rozhodli zadať deťom netradičnú úlohu a pripojiť sa k výzve – Sme s Vami. Jej cieľom je učiť deti radosti, zodpovednosti, porozumeniu, vďačnosti, trpezlivosti. 

      Výzva spočíva vo vytvorení (nakreslením, namaľovaním, vystrihnutím, spravením koláže...) jedného veľkého červeného srdiečka a následnom nalepení na viditeľné miesto - na okno, na dvere domu - na vyjadrenie vďačnosti našim zdravotníckym pracovníkom, hasičom, policajtom, pracovníkom v obchodoch a všetkým, ktorí v týchto ťažkých časoch ostávajú v práci. Srdce bude zároveň symbolizovať aj myšlienku na našich starých rodičov a chorých, ktorí zase musia ostať doma.

      Máme príležitosť ukázať podporu a zodpovednosť voči našim životom i ľudom okolo nás. Aj keď my sme doma, oni vynakladajú veľké úsilie na záchranu každého života a pomoc tým, že sa vystavujú nebezpečenstvu pre všeobecné dobro nás ostatných. Patrí im veľká vďaka! Poďme spolu vyjadriť spolupatričnosť a ukážme všetkým, že nám na nich záleží, že sme s nimi!

      Dajme si všetci srdce do okna, nech je naša vďačnosť viditeľná. Vystrihnime, vyfarbime, nalepme a zdieľajme s ostatnými. Šírme myšlienku ďalej, nech máme plné okná srdiečok. Pošlite svojim pani učiteľkám fotky, ako sa Vám darilo a niektoré zverejníme aj na našej stránke školy. Budeme radi, ak sa pripoja aj žiaci 2. stupňa, aj celá komunita Hájika :)