• Detská knižnica z nadácie Pontis

     • Pani učiteľky z 1. stupňa vypracovali projekt s podporou nadácie Pontis, cez ktorý získali finančné prostriedky na zakúpenie knižnice a kníh pre našich žiakov. Cez letné prázdniny náš šikovný pán údržbár s jedným rodičom zostavili knižnicu, a potom sme už len čakali na dodanie kníh.  

      2. septembra 2021, po nástupe detí do školy, bola už celá knižnica kompletná a žiaci sa z nej veľmi tešili. Knižnica slúži nielen počas vyučovania a ŠKD, ale aj cez prestávky pre našich nadšených čitateľov a na rôzne akcie (čitateľský maratón, Starší čítajú mladším....).  

      Ďakujeme týmto nadácii Pontis za financovanie tohto projektu a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu. 

     • Noc výskumníkov

     • Festival vedy Noc výskumníkov 2021 sa vo svojom jubilejnom 15. ročníku realizuje na prihlásených školách aj formou Vedeckého kuriéra. Cieľom Vedeckého kuriéra  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum.

      Naši žiaci si tak budú môcť vyskúšať pokusy z fyziky, chémie, biológie a priblížiť si princípy strojového učenia cez vesmírnu tematiku. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si budú môcť vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá! Tešíme sa!

     • Verejná zbierka Biela pastelka

     • Do verejnej zbierky pre pomoc nevidiacim a slabozrakým Biela pastelka možno prispieť v piatok 24. septembra aj na našej škole. Verejnú zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj vďaka vášmu príspevku môžu nevidiacim a slabozrakým pomáhať:

      • výučbou čítania a písanie Braillovho písma
      • nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou
      • kurzami práce s kompenzačnými optickými a technicky náročnými pomôckami
      • nácvikom sebaobslužných činností (varenie, upratovanie, osobná hygiena)
      • špecializovaným sociálnym poradenstvom
     • Európsky týždeň športu 2021 na Slovensku

     • Európsky týždeň športu sa koná každoročne 23. - 30. septembra, nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité, aby sa stal pohyb súčasťou bežného života čo najväčšieho počtu ľudí.

      V tomto školskom roku sa naša škola zapojí "svojím" Európskym týždňom turistiky. Každá trieda absolvuje turistický pochod, prechádzku alebo túru do blízkeho alebo širšieho okolia, podľa schopností, veku, a náročnosti. O tom, ako triedy túto akciu zvládli, vás poinformujeme fotodokumentáciou po skončení.

     • Spolupráca s krízovým centrom

     • Počas predchádzajúcich školských rokov sme sa ocitli v neľahkej situácii, s ktorou sme sa museli popasovať v rámci vlastných síl a možností. Zostali sme doma zatvorení a odkázaní na moderné technológie v podobe mobilov, počítačov, tabletov, odstrihnutí od pravého sociálneho kontaktu. Postupne sme sa prispôsobili virtuálnemu svetu, spokojní vo vlastnej bubline. 

      Ako pedagóg som premýšľala nad možnosťami vytrhnutia detí z vlastných bublín, hoci aj prostredníctvom moderných technológií. Práve pomocou nich sa nám podarilo spojiť deti, ktoré majú k sebe na prvý pohľad blízko, no zároveň veľmi ďaleko. Na spoluprácu sme oslovili neziskovú organizáciu Áno pre život, zariadenie núdzového bývania, v ktorom našli útočisko matky s deťmi. Naši starší žiaci si pripravili voľnočasové výchovno-vzdelávacie aktivity, zamerané na komunikačné zručnosti, grafický prejav a jemnú motoriku, empatiu a imagináciu s využitím prvkov artefiletiky. 

      Deti sa stretávali prostredníctvom videohovorov, kde mali k dispozícii i psychológa z danej organizácie. 

      Nezisková organizácia Áno pre život napísala: "Veľmi by sme chceli oceniť záujem, či už školy alebo žiakov, o aktivity tohto charakteru. Deti, ktoré bývajú spolu s mamami v našom zariadení, majú za sebou neľahké životné situácie. Sú krehkejšie a zraniteľnejšie než ich rovesníci, preto je akákoľvek práca s nimi špecifickejšia. Vyžaduje si opatrnosť v komunikácii a správny výber aktivít. Oceňujeme prácu pedagóga, ktorý s naším psychológom vopred konzultoval zvolené aktivity, a tak sme predišli prípadným nežiadúcim reakciám detí." 

      Ďakujeme za túto príležitosť, ktorá bola veľmi obohacujúca na oboch stranách.

      Mgr. Miriama Kotríková

     • Žilinčania sa bavili futbalom ⚽

     • A my spolu s nimi. V rámci Žilinského kultúrneho leta sa 9. a 10. septembra organizovalo futbalové podujatie Sever proti Juhu na jedinečnom ihrisku postavenom na Námestí Andreja Hlinku. Novinkou tohto ročníka bol nový umelý hokejbalový povrch namiesto piesku, čo do hry prinieslo väčšiu dynamiku a rýchlosť. 

      Zúčastnili sa ho aj naši futbalisti z 5. a 6. ročníka. Zahrali si s chlapcami zo ZŠ V. Javorku. Pozrite ako im to na hokejbalovej ploche pristalo. 🙂

     • Prekvapenie od spoločnosti Tanker

     • Ďakujeme spoločnosti Tanker, ktorá pripravila pre našich prváčikov septembrové prekvapenie v podobe krásnych peračníkov s celým maliarskym príslušenstvom. Tešíme sa na farbičkové vyučovanie, ďakujeme!

     • MAKS - Veľká matematická súťaž, pre všetkých ktorým to páli

     • Žiaci, ktorí majú záujem o celoročnú matematickú súťaž MAKS, ktorá rozvíja ich tvorivosť a logické myslenie, sa môžu prihlásiť u pani učiteľky Porubčanskej. Úlohy prvého kola si môžu vyzdvihnúť u pani učiteľky, pozrieť si ich a skúsiť preriešiť. Na základe toho sa môžu rozhodnúť, či sa do MAKSa zapoja.

      Termín odoslania odpovedí na úlohy 1. kola a uhradenie štartovného + vypísania záväznej prihlášky je do 4. októbra 2021. Ak budete mať záujem, prihláste sa u pani učiteľky v skoršom termíne.

      Veľkou výhodou MAKSa je, že prebieha cez internet. Žiaci môžu využiť aj mobilnú aplikáciu, na ktorej nájdu termíny, úlohy a odpovedník. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 5. – 9. ročníka. Cena je 10€ a môžu riešiť úlohy buď ako dvojica (5€ + 5€), alebo ako jednotlivec (10€).

      Maksáči získavajú za svoj výkon krásne diplomy a ceny – okrem hlavnej ceny a titulu MAKSiHVIEZDA matematického neba môžu získať aj cenu a titul MAKSiFRAJER.

     • 5.A v akcii...

     • Naši žiaci, prevažne zastúpení 5.A triedou, sa zúčastnili v piatok 3. septembra na atletických pretekoch. ktoré organizovala ZŠ Martinská pri príležitosti otvorenia nového tartanoveho atletického ihriska. Okrem Bambulky, ktorá to celé moderovala, sme sa stretli aj s primátorom a samozrejme sme sa postavili aj na debnu víťazov, kde Lucia Ondrašinová (8.A) a Jakub Vyletel (5.A) vybojovali sladké 3. miesto.

     • Tešíme sa na vás!

     • Opäť je tu september a pre našich žiakov sme pripravili znovu krajšie priestory, aby sa cítili v škole príjemne. Teraz nám pomohol projekt z nadácie Pontis, vďaka ktorému školské chodby na 1.stupni vyzerajú takto:

     • Pozor zmena v poskytovaní dotácií na stravu

     • S účinnosťou od 1.8.2021 je ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ.  Naďalej však zostáva možnosť požiadať o dotáciu na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdze alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

      Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      Každý rodič, ktorý si požiada o dotáciu na stravu pre svoje dieťa musí predložiť na ekonomické oddelenie ZŠ:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Bližšie informácie Vám poskytneme na telef. č. 041/56 62 303.

      2021_zmena_dotacie_na_stravu.pdf

     • Čitateľský projekt

     • V 2.A sme počas školského roka 2020/21 úspešne ukončili polrok trvajúci čitateľský projekt, v rámci ktorého k nám online zavítali viacerí zaujímaví hostia ako napr. Braňo Jobus, Gabriela Futová, Spievanka či Miro Jaroš a mnoho ďalších.

      Boli to krásne chvíle plné zážitkov, nových vedomostí a radosti. Absolvovali sme aj online návštevu viacerých kníhkupectiev a dozvedeli sa niečo o ceste knižky až na poličku v kníhkupectve. V máji sme si v triede zriadili čitateľský kútik, kde trávime tiché chvíle s knižkami.

      ĎAKUJEME za podporu kníhkupectvu MARTINUS, o.z. Hájik deťom, rodičom z 2.A za pomoc s nákupom poličiek a za darček v podobe veselých vankúšikov 101 drogerie. Aj vďaka Vám sa môžeme kedykoľvek v triede preniesť do sveta fantázie prostredníctvom kníh.  

      Odkaz od našich druhákov pre Vás všetkých - ČÍTAJTE 🙂! (Pretože keď čítame, všetko sa mení, Neil Gaiman)

      Ďakujeme za krásny čítajúci polrok pre našich žiakov, ako aj podnetnú pedagogickú inšpiráciu inovatívneho prístupu pani učiteľke Mgr. Daniele Ozimý ❤️👌👍

     • Návšteva z polície

     • Žiaci 1. a 2.ročníka mali na konci školského roka 2020/21 možnosť si pozrieť časť práce policajtov a ich policajné auto. Vyskúšali si putá, dopravnú paličku, terčíky aj tester na alkohol 🙂, ale aj sedenie za volantom, či spustenie policajnej húkačky. Pre našich najmenších žiakov to bol veľký zážitok.

      Za ochotu a trpezlivosť ďakujeme oteckovi Nelky Šipulovej z 2.A spolu s kolegom.

     • Komixové "minútky"

     • Čítate radi? Máte radi v knihách ilustrácie? Tak potom určite poznáte aj komix. Je to literárny žáner, ktorý v sebe spája text a obrázky. Piataci z tried 5.A a 5.C vytvorili krátke autorské komixy, z ktorých vznikli tieto dve dielka: Kniha komixov 5.A a Obrázkové nápady z 5.C.

      Vyzerá to jednoducho, ale podať príbeh s pointou na takom malom priestore si zaslúži minimálne pochvalu. Veď posúďte sami.

     • Bájky

     • Naši šiestaci sa stali spoluautormi kníh. Ako je to možné? Žiaci 6.A a 6.B vytvorili v rámci projektovej práce na hodinách slovenského jazyka a literatúry v mesiacoch apríl až máj Knihu bájok 6.A a Knihu bájok 6.B.
      Na hodinách literatúry sa najskôr zoznámili so slávnymi bájkarmi ako Ezop, Krylov, La Fontaine, Petiška a ich dielami. Všímali si ich formu, postavy a ich vlastnosti, ktoré nám práve v bájkach pripomínajú nás ľudí. Pri každom prečítanom texte sa snažili sformulovať ponaučenie pre každodenný "ľudský" život.

      Ďalšou fázou bolo obdobie príprav - každý autor si premyslel príbeh, postavy, ponaučenie svojej bájky. Mnohé sú doplnené obrázkom, ale čo sa cení ešte viac, väčšina šiestakov svoje texty doplnila vlastnou ilustráciou.

      Nech sa páči, čítajte, zabavte sa a možno aj trochu poučte....
       

     • Voľné pracovné miesta

     • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, príjme do pracovného pomeru: 

      • upratovačku do školskej telocvične, s nástupom od septembra 2021

      Požiadavky na uchádzača: zdravotná spôsobilosť, odborná spôsobilosť

      Pracovný pomer: dohoda počas víkendov a prázdnin

      hodinová sadzba v súlade so zaradením v príslušnej triede 1

      Dátum nástupu : september 2021

      Uchádzači o pracovné miesto doručia:

      - žiadosť o prijatie do zamestnania

      - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania

      Požadované doklady posielajte do 30.7.2021 na adresu školy: ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
      Kontaktná osoba: PaedDr. Janka Kamenská Halečková, riaditeľka školy,
      e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com, 041/5078611, 0915792784

     • Bodka na záver školského roka v 1.A

     • Krásnu bodku na záver školského roka urobili žiaci 1.A spoločným výletom na Straník. Pani učiteľka Katka, pani vychovávateľka Dáška, rodičia a koalky si užili peknú slnečnú nedeľu. Rozlúčka s prvým ročníkom dopadla na jednotku. 

     • Výlet 5.A a 5.B

     • V piatok 18.6.2021 sa triedy 5.A a 5.B zúčastnili koncoročného výletu. Zo Starej Bystrice vyrazili na menšiu túru na rozhľadňu Bobovec, kde si rozložili "dekové mestečko" a  opekali si a užili krásny slnečný deň.