• Prvácky piknik

     • Lienky z 1. B, ich kamaráti Žabky a Zajačiky sa vybrali na piknik. Nebol to však obyčajný piknik, ale taký, na ktorom sa žiaci naučili po anglicky pomenovať, čo vidia okolo seba. Zároveň sa dozvedeli niečo nové o rastlinách a ich častiach, ktoré na lúke dôkladne preskúmali aj zakreslili. Zistili, že niektoré rastliny majú liečivé účinky, iné sú zákonom chránené.  K ochrane prírody prispeli tiež, a to tým, že lúčne kvety netrhali a radšej si ich vyrobili.

     • Včielky z 2.B a Koalky z 2.A na exkurzii u hasičov

     • V jeden krásny májový slnečný deň sa Včielky z 2.B a Koalky z 2.A vybrali na exkurziu ku hasičom.

      Bolo to zážitkové učenie. Mohli sme si zblízka pozrieť hasičské autá, sedieť v nich a počuť ich húkačky. Vyskúšali sme si oblečenie, nasadili si prilbu a striekali z naozajstnej hasičskej hadice silným prúdom vody na cieľ. To všetko sme zažili vďaka jednému z rodičov, pánovi Gálikovi, ktorý pracuje na tejto hasičskej stanici. Ďakujeme. :)

     • EYOF 2022

     • Tento rok sa od 24.- 30.7.2022 v Banskej Bystrici uskutoční najväčšie podujatie pre mladých športovcov z 50 krajín Európy vo veku od 14 do 18 rokov EYOF 2022 (Európsky olympijský festival mládeže). Zúčastniť sa má 3600 športovcov, ktorí si svoje sily zmerajú v 11 športoch. A naša škola bude súčasťou tohto festivalu.

      Tento rok sme sa totiž veľmi úspešne zapojili do projektu OVEP – Olympijská výchova pre školy organizovaného Slovenským olympijským a športovým výborom. V priebehu školského roka sme plnili rôzne výzvy zamerané na rozvoj a podporu olympijských hodnôt, ideálov a tradícii.

      V projekte je zapojených 50 slovenských škôl a my sme zatiaľ vyhrali 2 zo 4 najdôležitejších výziev, dokonca sme získali aj špeciálnu cenu poroty. V rámci projektu je každej zapojenej škole pridelený zahraničný partner, ktorého krajinu budú prezentovať práve počas festivalu mládeže v Banskej Bystrici. Našou partnerskou školou sa stala Tevfik Fikret College v Ankare, v Turecku. Cieľom komunikácie je získať čo najviac informácii o danej krajine, ich kultúre, tradíciách, ale aj o najúspešnejších športoch a športovcoch a zároveň predstaviť Slovensko.

      Práve preto sa niektorí naši deviataci poriadne pripravili a prostredníctvom zoomu sa spojili so svojimi tureckými spolužiakmi. Pripravili si pre nich interaktívnu prezentáciu o našej krajine, na záver aj s malým kvízom. Stretnutie potom pokračovalo voľnou diskusiou, kde si naši žiaci mohli rozvíjať svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Celý zoom sa niesol v uvoľnenej atmosfére, po opadnutí úvodnej trémy sa rozviazali aj jazyky a otázok bolo na obidvoch stranách viac než dosť. Až toľko, že jeden zoom na to nestačil a už dohadujeme ďalšie stretnutie.

      Mgr. Barbora Boguská

     • Osmijankova literárna záhrada

     • Do celoslovenskej súťaže Osmijankova literárna záhrada, ktorá ponúka rôznorodé výzvy počas celého školského roka sa zapojili deti z 3.A zhruba pred polrokom.

      Za tento čas precestovali novými príbehmi, tvorili knihu, zistili, aké je to nemať domov, ako sa robia machule, zahrali si divadlo, vytvorili erb súťaže, zistili v čom sa podobajú na svojho kamaráta, ale aj aké majú talizmany. Popasovali sa so svojimi strachmi, učili sa spolupracovať a cestovali  fantáziou prostredníctvom príbehov.

      Ako poďakovanie vytvorili Osmijankovi obraz, ale aj nové gombíkové  tričko. Nakoniec cestoval k Osmijankovi a Osmidunčovi obrovský balík plný našich výtvorov. Ďakujeme za túto úžasnú cestu! 

     • Exkurzia ruštinárov v Brodzanoch

     • Vo štvrtok 19.5.2022 sa ruštinári 6., 7. a 8.ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu A.S.Puškina v Brodzanoch. Pani sprievodkyňa nás previedla zaujímavou históriou kaštieľa, ktorý bol navštevovaný rodinou ruského básnika Puškina. Dozvedeli sme sa veľa informácií o zaujímavých osudoch básnika, napr. to, že písal už ako osemročné dieťa, bol vo vyhnanstve, neskôr pôsobil pri cárskom dvore, zomrel v súboji, keď mal 37 rokov a veľa ďalších zaujímavostí. Po exkurzii si naše p. učiteľky ruského jazyka pre nás pripravili malý kvíz. Keď žiak správne odpovedal, dostal sladkú odmenu. Cestou späť sme navštívili Prievidzu, kde sme mali rozchod, aby sme sa mohli najesť alebo len tak prejsť uličkami mesta. V autobuse pri návrate domov sme ešte chvíľu zostali verní ruštine a tak niektorí z nás si zaslúžili sladké odmeny, ak zarecitovali správne po rusky nejakú básničku alebo povedali pár viet správne po rusky.

      Pridal som sa aj ja a zarecitoval som úryvok básne, s ktorou som bol úspešný na súťaži Ruské slovo. Hovorí sa, že ,,zlatý klinec nakoniec“ a tým zlatým klincom bola krátka recitácia našej p.uč.Vydashenko, o ktorej sme sa dozvedeli, že sa stala víťazkou tej istej súťaže v kategórii dospelých. Povedala nám aj pár viet v ukrajinčine, teda vo svojom materinskom jazyku a my sme tak mali možnosť trochu porovnávať vlastne už tri jazyky – slovenčinu, ruštinu, ukrajinčinu. Ďakujeme p.uč. Labajovej, Kiššovej a Vydashenko za organizovanie tejto vydarenej exkurzie.

      Žiak Luboš Halama 8.A

     • Záhada stratených kníh

     • V našej triede sa stala pred pár mesiacmi takáto záhada. Jedného dňa, keď sme prišli ráno do triedy, všetky knižky z našej triednej knižnice boli preč 🙁. Na poličke nás čakal iba list. List od našej knižnice, že sme prestali čítať.

      Knižnica to vedela, pretože v triede máme strom, ktorý bol na začiatku roka veľmi smutný. Nemal žiadne listy ani kvety... našou úlohou je ho počas roka rozveseliť a pomôcť mu zakvitnúť. Lenže na strome bolo len pár kvietkov...tak naše knižky jedného dňa všetky odišli.

      Boli sme veľmi smutní a začali sme knižnici posielať odkazy. Odkazy však nepomohli. Vedeli sme, že pomôže len jediné! Znovu začať čítať. Knižnica nám predsa len trocha chcela pomôcť a tak nás v jedno ráno čakal pod poličkami malý balíček s novými knihami.

      Prečítali sme ich VŠETKY a potom ďalšie a ďalšie... náš strom postupne zakvitol a viete čo sa stalo jedného dňa? Máme svoje knižky späť a už im nedovolíme odísť. A vďaka tejto záhade máme aj kopu ďalších prečítaných príbehov. 

      deti z 3.A rybičkovej

     • 1.C na výprave za pirátskym pokladom

     • Zajkovia z 1.C sa vydali hľadať ukrytý pirátsky poklad. Zobrali k sebe aj stroskotaného piráta Marca Godu zo štvrtého ročníka, s ktorým sa vydali na dobrodružnú cestu. Spoločne čelili rôznym úlohám a riešili hádanky. 

     • Tajomstvá našich lesov

     • Dňa 27. apríla 2022 sa u nás konala beseda pri príležitosti Apríla – mesiaca lesov pre 3. a 4. ročník. Naším hosťom bol pán poľovník MVDr. Peter Majtán, ktorý nám rozprával o lese, lesných zvieratách aj to, prečo sú poľovníci oblečení v zelenom. Ako sa starajú o zvieratká počas celého roka a hlavne cez zimu.

      Naučili sme sa napr. ako zistiť vek muflóna, alebo že strážcom lesa je sojka, ktorá svojím škriekaním ohlási všetkým zvieratkám nebezpečenstvo. Ukázal nám rôzne vábničky, kly z diviaka, parožie zo srnca, jeleňa i muflóna, kožu z líšky, kuny aj jazveca. Na záver nám porozprával rôzne zážitky, ktoré sa mu stali v lese.  Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná, všetkým deťom sa veľmi páčila.

                                                 Natália Cyprichová, Terézia Veličová
                                                 žiačky 3.B triedy

     • Prijímačky do športovej triedy

     • 4. mája 2022 na našej škole prebehli prijímacie skúšky do športovej triedy v 5. ročníku. Zúčastnili sa ich šikovní žiaci štvrtého ročníka našej aj iných škôl. Športová trieda bude zameraná na hádzanú chlapcov a dievčat a basketbal dievčat. Našim malým športovcom sa darilo a skúšky úspešne zvládli. Tešíme sa v septembri!

     • Malý futbal

     • Vo štvrtok 28. apríla 2022 sa chlapci zúčastnili Okresného kola v malom futbale. Konkurencia bola veľká a chlapci bojovali statočne 🙂

     • Stolný tenis

     • Po uvoľnení opatrení sa naši žiaci opäť zúčastňujú rôznych športových súťaží. 25.4.2022 sa konalo Okresné kolo žiakov a žiačok v stolnom tenise. Dievčatá obsadili 3. a chlapci 4. miesto. 🙂

     • Deň narcisov 2022

     • Podporujeme zbierku Ligy proti rakovine Deň narcisov 2022!  Aj tento rok v našej škole stretnete dobrovoľníkov, ktorí Vám radi odovzdajú narcis na znak podpory a spolupatričnosti s ľuďmi chorými na rakovinu.

      Viac informácií prečo a ako podporiť zbierku Ligy proti rakovine nájdete na Deň narcisov (dennarcisov.sk)

     • Ako 1.C uletela do Motýľova

     • Zajačiky z 1.C sa po ceste do praveku vybrali na výlet do Motýľova. Okrem čítania a písania o zvieratách na lúke prileteli aj ku kvetom z matematiky. Naučili sa ako to chodí v živote motýľa a pozreli si najkrajšie motýle sveta. Na každého ruke alebo krku pristál motýľ, ktorého hľadali v knihách, čo priniesli. A nakoniec preleteli k výrobe nádherných obrázkov. 

     • Veľkonočný ježko z 2.B

     • Včielky z 2.B tak zaujal text v čítanke Veľkonočný ježko z obilia, že si ho spolu s rodičmi vypestovali počas veľkonočných sviatkov. Musíte uznať sú naozaj šikovní. Ježkovia spolu s vajíčkami boli krásnou veľkonočnou výzdobou. 

      Poďakovanie patrí nielen deťom, ale aj ich rodičom. 😊

     • Zápis do prvého ročníka

     • Apríl sa tiež na všetkých žilinských školách niesol v duchu zápisu detí do 1.ročníka. Na našej škole sme zapísali 73 detí, čiže budeme otvárať 3 prvé triedy, z toho jednu so zameraním na športovú prípravu. Rodičom ďakujeme za dôveru a tešíme sa na prváčikov v septembri.

     • Mestom Žilina

     • Tretiaci sa prvý aprílový zúčastnili peknej chladnej prechádzky mestom Žilina. Oboznámili sa so stručnou históriou nášho mesta, vystúpili po strmých schodoch okolo úžasných zvonov až na balkón Burianovej veže a pozreli sa na naše mesto z výšky.

      Prešli si významné pamiatky v meste, ukázali si Krajskú knižnicu a navštívili Rosenfeldov palác. V podkroví sa ukrýva úžasná interaktívna výstava bábok zo Žilinského bábkového divadla. Deti si mohli vyskúšať aká náročná je práca bábkohercov a koľko vážia niektoré bábky, alebo aké náročné je ich ovládanie. Výstava je spracovaná priam očarujúco a vrelo ju odporúčame všetkým. Ďakujeme.   

     • Za príbehmi v knižnici

     • Počas mesiaca marec a apríl všetky triedy z 1. stupňa navštívili pobočku Mestskej knižnice na Hájiku.

      Pani knihovníčky pripravili pre deti pekné oboznámenie sa s knižnicou. Deti plnili rôzne úlohy - vyhľadávanie knižiek v knižnice, tvorenie písmen z vlastného tela, vyhľadávanie konkrétnych informácií, diskusia o prečítaných knižkách a o autoroch, ktorí píšu pre deti. Deti dostali aj pekné knižné typy na ich ďalšie čítanie.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Vyhodnotenie domáceho kola matematickej olympiády

     •  

       

      Naši dvaja úspešní riešitelia domáceho kola Matematickej olympiády

      PETER ŠVRLO – 6.B

      FERDINAND STRAKA – 8.A 

      postúpili do okresného kola tejto súťaže a stali sa úspešnými riešiteľmi okresného kola. Ferdinand Straka obsadil 2. - 3. miesto, Peter Švrlo 4. - 5. miesto.

      Gratulujeme!!!

      Za vyriešenie náročných matematických úloh dostali zaujímavú odmenu, z ktorej sa tešili.