• Bábovka

     • V 3. A sme sa rozhodli, že si sami upečieme bábovku. Ale ako na to? Pozorne sme si prečítali recept aj s postupom, ktorý nám pripravila pani učiteľka. Zistili sme, aké suroviny budeme potrebovať, rozdelili sme si úlohy, vypracovali rozpočet, rozdelili eurá a HOR SA na nákup! Spokojní s nákupom, niečo sa nám podarilo aj ušetriť, sme sa pustili do prípravy cesta a jeho pečenia. Popritom sme si ani nevšimli, koľko nových vecí sme sa naučili. No najväčšou odmenou bola pre nás sladká voňavá bábovka, ktorú sme aj hneď s chuťou zjedli.

     • Pre krajší deň

     • Deti z 2.B sa spolu s pani učiteľkou rozhodli sebe aj obyvateľom Hájika skrášliť deň vyzdobením cestičky zo Slnečného námestia ku škole. Medzi stromy natiahli potravinové fólie, ktoré pomaľovali rôznymi obrázkami a želaniami.

      Do maľovania sa zapojili aj náhodní okoloidúci - deti i dospelí, ktorí tiež chceli prispieť svojou kresbou alebo odkazom. Najväčšou odmenou boli vyčarené úsmevy na tvárach ľudí či pochvala od nich. Takto mali deti možnosť zažiť na vlastnej koži to, ako málo stačí k tomu, aby sme  urobili deň krajší nielen sebe ale aj iným.

     • Medzinárodná súťaž v písaní esejí

     • The Goi Peace Foundation z Japonska každoročne organizuje medzinárodnú súťaž v písaní esejí, do ktorej sa tento rok po prvýkrát zapojila aj naša škola. Marta Báčiková z 8.CKristína Popluhárová zo 7.B. Táto súťaž je organizovaná v snahe využiť energiu, tvorivosť a iniciatívu svetovej mládeže pri propagácii kultúry mieru a trvalo udržateľného rozvoja. Jej cieľom je tiež inšpirovať spoločnosť, aby sa učila od mladých myslí a premýšľala o tom, ako každý z nás môže zmeniť svet.

      Témou esejí pre tento rok je "What is Life?" a rozsah práce je max.700 slov v anglickom jazyku.

      Dievčatá sa úlohy nezľakli, svoje myšlienky dali na papier a my veríme, že sa v medzinárodnej konkurencii nestratia. Držíme palce!

     • LandArt v 4.C

     • Aj sovičky zo 4.C vylákalo slniečko učiť sa vonku. Na hodine výtvarnej výchovy sme využili materiály, ktoré nám ponúkla príroda vôkol nás a premenili sme ich na umenie. Žiaci z prírodných materiálov vytvorili obrazy podľa svojej fantázie. Môžete vidieť narodeninovú tortu, matku prírodu, domček pre zvieratá či celý vesmír.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Prosím rodičov, aby si odhlásili deti, ktoré na budúci týždeň idú na celodenný výlet zo školy. V prípade neodhlásenia rodič platí celú sumu obeda.

     • Angličtina netradične

     • Všetci sa asi zhodneme na tom, že cudzí jazyk sa učíme kvôli tomu, aby sme sa vedeli dorozumieť. Tak sa aj naši žiaci z 3.B najskôr naučili, ako si majú objednať v reštaurácii jedlo. Potom si v skupinách vytvorili vlastný jedálny lístok, rozdelili sa na hostí a čašníkov, nachystali stôl, a objednávanie mohlo začať. Deti sa zabavili a popri tom sa aj učili. A tak to má byť :D

     • Malý darček pre našich druhákov od pána primátora

     • Posledný májový týždeň našich žiakov z 2.A navštívil pán primátor Peter Fiabáne. Na svojej oficiálnej FB stránke primátora o tejto udalosti píše:

      Dnešná návšteva ZŠ na Námestí mladosti mi dodala pozitívnej energie na celé týždne dopredu. Pred pár mesiacmi som mal to šťastie na diaľku čítať druháčikom z triedy pani učiteľky Danky a rozprávali sme sa o knižkách a radosti z čítania. Vtedy som im sľúbil, že ich určite prídem pozrieť aj osobne, keď to situácia umožní a donesiem im zopár knižiek do zbierky.

      Dnes som svoj sľub dodržal a deťom ďakujem za krásne privítanie a dar v podobe knihy "Na vrchol kopca" od Marianne Dubuc. Strávil som v tejto vyberanej spoločnosti celú hodinu a prebrali sme všetko možné od práce primátora až po môj vzťah k zvieratám a športu. Knižky decká uložili do knižnice a verím, že zaujmú.

      Rád sa vrátim a opäť svoj sekretariát musím požiadať o zaradenie viac takýchto návštev do kalendára!

      #zilina #spolusmeZA

      Ďakujeme krásne za milú a usmiatu návštevu aj za knižné darčeky. Super zážitok pre všetky rybičky z 2.A a motivácia do ďalšieho čítania!

     • Artefiletika a rovesnícke vzdelávanie 2

     • Aj žiaci 1.A nadviazali na rovesnícke vzdelávanie. Celý deň sa venovali téme: Živly prírody. V prvej časti blokového vyučovania rozoberali danú tému a v druhej časti sa presunuli do učebne VESNA, kde sa spolu s pani učiteľkou Mgr. Mirkou Kotríkovou a žiakmi 8. ročníka venovali artefiletike. Deti mali úžasný zážitok zo spolupráce so staršími žiakmi, z práce s hlinou a všetkými aktivitami. Vo fotoalbume nájdete okamihy nášho dňa.

     • Búdky na zahniezdenie pre drobné vtáctvo

     • Nakoľko hniezdnych príležitostí v prírode pre naše spevavé vtáctvo nie je dosť, rozhodli sme sa, že budeme podporovať hniezdenie drobného vtáctva v areáli našej školy.

      Deviataci na hodinách Techniky pod vedením pani učiteľky Kiššovej vyrobili búdky a náš pán údržbár ich umiestnil na stromy v školskom areáli. Veľká vďaka patrí pani učiteľke Kiššovej, pánovi údržbárovi i žiakom: Martinovi Klimekovi, Samovi Koňušíkovi, Sáre Šimekovej, Viki Labudovej, Martinovi Rusnačkovi, Peťovi Závodskému, Jakubovi Zvolenskému. Dúfame, že sa vtáčikom nové obydlia budú páčiť a čo najskôr sa v nich zabývajú! 😊

     • Vesmír očami detí 2021

     • Počas dištančného vzdelávania sa naši žiaci zapojili do regionálnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2021. Medzi päť najlepších prác odborná porota vybrala aj práce Lukáša Arendárika a Šimona Jurovca z 8.C. Ich práce postúpili ďalej do celoslovenského kola. Tešíme sa z ich úspešnej prezentácie školy a gratulujeme k výsledku!

     • Mor ho! trochu inak

     • Báseň Mor ho! patrí k hrdinským básňam, ktorej verše dokáže zarecitovať každý Slovák, či Slovenka. S ôsmakmi (8.A a 8.B) sme využili priestor blokového vyučovania a prvkami tvorivej dramatiky sme prenikli do hĺbky jednotlivých veršov. Výzvou pre žiakov bolo v priebehu dvoch vyučovacích hodín scénicky prepracovať, zobraziť a odprezentovať čo najpodrobnejšie tri vybrané pasáže (obrazy) básne.

      Popracovali tak na svojom výraze prednesu, odhalili význam slov (pomedzie, luna, šiatre, stolec, surmity, šíky, voje...), vyskúšali si nemé divadlo, prácu s priestorom na javisku i v hľadisku, niektorým sa podarilo za krátky čas zohnať aj provizórne rekvizity. Báseň sa tak neučili len spamäti a mechanicky, ale aj s prežitým porozumením obsahu, s tvorivým prístupom k jeho transformácii, a nakoniec aj so zážitkom náročnosti tvorby divadelnej formy.

     • Recy-veci tašky

     • Ako naložiť s odpadom a s vecami, ktoré už nepotrebujeme? Práve toto si vyskúšali deti z 2.A a prispeli tak svojou troškou k ochrane životného prostredia. Vyskúšali si, ako sa dá využiť staré tričko a urobiť z neho napríklad nákupná taška. Deti prišli aj s inými tvorivými nápadmi. Ak si chcete niečo podobné vyrobiť pozrite náš jednoduchý video návod :-). Chráňme našu planétu nielen na Deň Zeme.

     • Artefiletika a rovesnícke vzdelávanie

     • Na pokračujúcich hodinách artefiletiky, pod taktovkou pani učiteľky Kotríkovej, sme spojili skupiny žiakov 8. a 4. ročníka pre podporu rovesníckeho vzdelávania, kde učenie nespočíva v tom, že učiteľ pôsobí na žiaka, ale žiaci pôsobia sami na seba.

      Tento druh vzdelávania zahŕňa metódy, ktoré podporujú spoluprácu žiakov, deľbu práce, schopnosť riešiť problémy a spory, hodnotiť a oceňovať sa navzájom, plánovať činnosť, využívať rozdielne nadanie a schopnosti žiakov k dosiahnutiu lepšieho výsledku skupiny.

      U žiakov, ktorí sa často učia v kooperačných situáciách, vzrastá záujem o učenie, vyučovací predmet, o školu a zlepšujú sa vzťahy k učiteľom. Dochádza tiež k upevňovaniu sociálnych väzieb, čo vedie k zníženiu rizika šikany a agresivity.

      Zážitkové aktivity artefiletiky „Lúka z látok (bezpečné miesto)“ a „Pavučina (komunikačná sieť)“ umožnili našim pomiešaným skupinám ochutnať učenie, vzájomný rešpekt a atmosféru vyučovania z úplne inej strany. Ďalej tak pracujeme na vzájomnom porozumení a vnímaní seba samého, ale svojho okolia.

     • Po stopách žiab

     • Žiaci 4.C sa vybrali po stopách žiab. Najskôr sme sa porozprávali o živote žiab a ukázali si rôzne druhy žiab žijúcich na Slovensku. Najviac nás zaujalo ako ďaleko dokážu žaby doskočiť, a tak sme si odmerali, kam by sme až museli doskočiť, keby sme boli žaby. Žiaci s úžasom zistili a uznali, že nie sme ani zďaleka takí dobrí skokani ako žaby.

      Potom sme sa vybrali vonku k močiaru na lúke, kde sme hľadali žaby a žubrienky. Tiež sme si zopakovali rastliny, ktoré sme videli kvitnúť všade naokolo. Aj sme si zaskákali ako žaby a preskákali tak našim žabacím dňom:)

     • Malí veľkí pomocníci

     • Hovorí sa, že deti sa veľa vecí naučia pozorovaním. A takto to bolo aj pri meraní teploty dospeláckym dozorom vo vestibule školy. Malé deti to odkukali a spýtali sa, či môžu teplotu merať ony. Týmto chcem pochváliť našich malých veľkých pomocníkov - žiakov z 1.stupňa, ktorí prebrali úlohu meračov teploty. Táto činnosť ich veľmi baví a vykonávajú ju naozaj perfektne.

     • Čerstvé hlavičky

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky, 

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu (pre jednoduchšie vyhľadanie vpíšte „Námestie mladosti“) a zahlasujete za nás! Tento rok nie je hlasovanie podmienené nákupom v reťazci, ale len vpísaním overovacieho kódu, ktorý vám bude zaslaný bezplatnou SMS správou.

      HLASOVAŤ MOŽNO OPAKOVANE, KAŽDÝ DEŇ AŽ DO 23. júna 2021.

      Každý hlas sa počíta. Naša škola vzhľadom na počet žiakov (a ich členov rodín, priateľov...) má obrovskú šancu tento rok vyhrať. Stačí len naša spoločná snaha - každodenné hlasovanie a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

      S poďakovaním,

       

      PaedDr. Janka Kamenská Halečková
      riaditeľka školy

     • Deň Zeme u prvákov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme u prvákov.

      Ako si prváci z 1.B pripomenuli Deň Zeme? V tento deň sme si pozreli zaujímavú prezentáciu o našej planéte, ktorá je domovom rastlín, živočíchov a samozrejme človeka. 

      Deti zistili, že okrem človeka nikto iný  nemôže pomôcť našej planéte. Človek vymyslel veľa dobrých vecí, ale zabudol na množstvo odpadu, ktorý je potrebné triediť a nevyhadzovať do prírody. Jednoducho byť zodpovední. Tejto zodpovednosti je potrebné sa učiť od malička.

      Počas dňa plnili úlohy, čítali zaujímavosti  a vyrobili si knihu o našej planéte. Vymaľovali podľa čísel, krásne obrázky. Prváci sa naozaj snažili. Nakreslili aj ako vyzerá naša planéta zvnútra.

      Vysvetlili sme si význam slova zem a ako malí záhradkári sme do vyvýšených záhonov pri škole, v ktorých nám rastú liečivé bylinky, zasiali semienka kvetov, o ktoré sa budeme starať.

     • Včela medonosná

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Včela medonosná.

      Štvrtáci sa v rámci aktivít ku Dňu Zeme zoznámili nielen so včelou medonosnou a jej životom v úli, ale aj s prácou včelára vďaka krátkemu edukačnému videu, ktorým našich žiakov pozvala pani učiteľka Frolová do včelnice svojej mamy. Sprostredkovane im tak umožnila nahliadnuť včielkam priamo pod nožičky bez rizika štipancových nehôd. Do školy priniesla aj skutočné nástroje včelárov a odpovedala na veľké množstvo spontánnych otázok našich včelích zvedavcov. Nakoniec naši malí poučení "včeráli" zo včelieho plástu vlastnoručne vyrobili naozaj krásne sviečky. Čo poviete?