• Matematika v kocke

     • Vo štvrtok 22.9. začal svoju činnosť krúžok Matematika v kocke. Na prvom stretnutí si deti hravou formou zlepšovali postreh, pozornosť a zopakovali si geometrické tvary. Ukázali  sa ako veľmi šikovné a milo prekvapili svoje vedúce aj vytvorenými stavbami. Ako bolo na krúžku veselo,  uvidíte vo fotogralérii.

     • Zbierka Biela pastelka

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      Na našej škole bude možné prispieť do zbierky 23.9.2022 /v piatok/.

     • Hľadanie škriatka Nepočúvajka

     • Žiaci 1.C, naši noví malí rytieri, sa nedávno vybrali hľadať škriatka Nepočúvajka. Škriatok sa stratil, lebo pozorne nepočúval. Hľadali ho po celej škole, a tak spoznali priestory, kde naše pani kuchárky varia chutné obedy, kde sa učia starší žiaci.

      Zistili, kde nájdu pani upratovačky, keď budú potrebovať ich pomoc a na záver sa dozvedeli, aj kde sídli, a čo všetko má na starosti naša kráľovná - pani riaditeľka.

      Aj keď nakoniec škriatka Nepočúvajka nenašli, pretože sa vrátil naspäť do Rozprávkovej krajiny,  spoznali celú našu školu a zistili, že je lepšie byť aktívnym Počúvajkom, ktorý počúva uškami, očkami a srdiečkom a určite sa potom v škole toho veľa naučí.

     • Tréneri v škole

     • Aj naša škola sa zapojila do projektu Tréneri v škole. Program tohto projektu je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

      Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku základnej školy.

      Žiaci sa zoznámia s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách. Zároveň bude kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov. Viď Sprievodný leták projektu.

      Oblasti športovej prípravy, na ktoré je program zameraný:

      • základy lokomócie : atletika, gymnastika
      • loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy
      • rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy
     • Adaptačný program

     • Po 2 mesiacoch prázdnin, keď naši žiaci už takmer zasadli do školských lavíc, pomohli sme im preklenúť návrat do školy, do kolektívov. Prvé septembrové dni u nás prebehol Adaptačný program. Žiaci 1.- 6.ročníka sa neučili podľa štandardného rozvrhu, ale mali do vyučovania zaradené aktivity vedúce k posilneniu vzťahov, komunikácie a spolupráce.

      Zároveň tak prehĺbili vzťah s triednym učiteľom a namotivovali sa k práci v novom školskom roku. Uvedomujeme si totiž, že v dnešnej dobe nie sú dôležité iba vedomosti ako také, ale čoraz väčší dôraz sa kladie na sebarozvoj, rozvoj emocionality, vzájomných vzťahov a efektívnej komunikácie.

      Aktivity, z ktorých bol adaptačný týždeň zostavený, mali za úlohu pomôcť žiakom osvojiť si základné pravidlá fungovania v triede tak, aby bola vytvorená pozitívna atmosféra, kde sa bude žiakom aj učiteľom dobre učiť. Cieľom bolo uľahčiť deťom včleňovať sa do skupiny, naučiť sa ako sa navzájom dohodnúť, vyriešiť konflikty a viesť rozhovory. Teda všetky kompetencie, ktoré nevyužijú iba v škole, ale aj v bežnom živote.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • A je to tu! Prázdniny sa skončili, začína škola. Tešíme sa na vás v pondelok 5. septembra na slávnostnom otvorení školského roka. 

      S prvákmi sa stretneme o 8,15 a ostatnými žiakmi (2.-9. ročník) o 9,00. Predpokladané ukončenie prvého školského dňa je 10,30.

      Upozorňujeme, že 5. septembra sa v školskej jedálni nevarí a nepracuje ani ŠKD.

     • XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže

     • Tento týždeň prebiehalo v Banskej Bystrici jedno z najväčších športových podujatí v dejinách Slovenska – XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF 2022).  Súčasťou tohto festivalu bola aj naša škola zapojená do Olympijského kultúrneho a vzdelávacieho programu (OCEP).

      O našich úspešných aktivitách v rámci projektu sme Vás už niekoľkokrát informovali a zavŕšili sme ich v stredu 27.7.2022 vo Fan zóne v Parku pod pamätníkom SNP. Práve tu sme totiž prezentovali našu partnerskú krajinu – Turecko, s ktorou sme spolupracovali počas školského roka.

      Našu školu zastupovali naši končiaci deviataci Lenka Bikárová, Nina Kotešovcová, Nina Hlavčová a Lukáš Kubek spolu s pani učiteľkou Sylviou Turekovou. Tí získali prístup na všetky športoviská, mali možnosť nazrieť aj do zákulisia či najesť sa spolu so športovcami v hlavnom stane. Poobede ich však už čakali povinnosti v stánku. A treba uznať, že ich zvládli na výbornú, pretože náš stánok patril v ten deň medzi najnavštevovanejšie.

      Tým, ktorí mali záujem, predstavili základné informácie o Turecku, zaujímavosti, naučili ich základné frázy, mohli sa zabaviť rôznymi aktivitami a ochutnať tradičný turecký chlieb, ktorý napiekla pani učiteľka Lalinská alebo ich typické sladkosti od pani učiteľky Kotríkovej. Rôzne suveníry a pravé turecké cukrovinky nám poskytlo aj Veľvyslanectvo Tureckej republiky, ktoré sme oslovili s prosbou o pomoc. 

      Radca veľvyslanectva, pán Ali Noyam Coskun sa na nás prišiel aj pozrieť, spolu so zástupcami tureckej delegácie, ktorú na EYOFe reprezentovalo až 150 športovcov. Vyvrcholením celého dňa bol koncert Majka Spirita.

      Byť súčasťou takejto akcie bola naozaj jedinečná príležitosť, pre našu školu aj zaujímavá skúsenosť, ktorá nám ukázala, že máme veľa šikovných žiakov a učiteľov, ktorí dokážu veľké veci a fantasticky obstoja aj v konkurencii iných škôl. Všetkým, ktorí sa na projekte podieľali ĎAKUJEME!

     • Rozlúčka deviatakov

     • Naši deviataci, úspešní absolventi v školskom roku 2022, si v deň vysvedčenia pripravili rozlúčkovú akadémiu, na ktorej predstavili krátky hudobno-tanečný program a spracované videoprezentácie ročeniek. Nakoniec učiteľov poctili kvetmi a náramkami pre šťastie. Želáme im hladké zaradenie sa do života stredoškoláka a z celého srdca prajeme veľa šťastia!

     • Poďakovanie žiakov pani zástupkyni PaedDr. Marte Šplhovej

     • Žiaci 8.A triedy (skupina angličtinárov) prekvapili odchádzajúcu pani zástupkyňu PaedDr. Martu Šplhovú a počas záverečného slávnostného ukončenia školského roka sa s ňou rozlúčili nielen ďakovnou rečou, ale aj fantastickou, vlastnoručne upečenou tortou. Vrelé ďakujeme pani zástupkyňa Šplhová! Zostanete v našich srdciach ❤️

     • Odovzdávanie ocenení

     • Pani riaditeľka už tradične na záver školského roka 2021/2022 odovzdala pochvaly riaditeľky školy našej žiackej elite z prvého aj druhého stupňa. Zároveň odovzdala ceny víťazom Olympijského behu v kategórii jednotlivec aj bežecký tím. Ceny si prevzali aj víťazné tímy školského turnaja v prehadzovanej. Oceneným blahoželáme!

     • Olympijský deň

     • V stredu 22.6.2022 sme na našej škole plnili ďalšiu z výziev nášho olympijského projektu a zorganizovali sme športové podujatie – Olympijský deň. Každá trieda z 2. stupňa si zvolila 4 chlapcov a 4 dievčatá, ktorí sa postavili na štart pripravení vybojovať víťazstvo. Zapojiť sa mohli aj pani učiteľky ako žolík. Počasie nám v stredu prialo, tak sme sa všetci vybrali na neďaleké Hradisko, kde už bola pripravená 2 km trasa. Pekne v prírode, žiadna atletická dráha.

      Nezaháľali sme ani pri organizácii. P.u. Kotríková pripravila propagačné postery, p.u Lalinská na výtvarnej výchove vyrábala so žiakmi pompomy, aby sme mohli povzbudzovať spolužiakov. P.u. Labajová a p.u.Dobroňová spolu so siedmakmi vytvorili redakčný tím, ktorý na podujatí zbieral podklady na článok, fotil, natáčal videá, robil rozhovory. P.u. Oršulová si v 8.A vyškolila zdravotníkov, ktorí boli rozmiestnení popri trati pripravení kedykoľvek pomôcť. V oranžových šiltovkách bol ľahko rozpoznateľný realizačný tím pod palcom p.u.Muščíkovej, ktorý sa staral o zapisovanie výsledkov, odovzdávanie medailí, atď.

      Po krátkej rozcvičke sa na štart postavilo 78 druhostupniarov, o 10:00 zaznel výstrel a beh sa mohol začať. V súťaži jednotlivcov prebehol cieľovou páskou prvý Tomáš Rusnačko z 8.A, ako druhý dobehol Maxim Volkov z 9.Ana 3.mieste na umiestnil Jakub Vyletel z 5.A. V súťaži tried už síce výsledky poznáme, ale ešte neprezradíme. Výsledky budú vyhlásené na slávnostnej akadémii na konci školského roka. Víťazi si odnesú bohaté darčekové koše.

      Akcia vyšla na výbornú a my už vieme, že takto sme určite nebežali naposledy.

      #OlympicDay   #MoveForPeace  #eyof2022  #ovep

       

      Reportáž spracovaná pani učiteľkou Mgr. Máriou Oršulovou:

       

      Reportáž redakčného tímu 7.A a 7.B triedy:

     • Majstrovstvá Slovenska v basketbale U12

     • Od piatka 24.6. do nedele 26.6. 2022 sa v Trnave organizovali Majstrovstvá Slovenska v basketbale U12. Na turnaj sa prebojovali dievčenské kluby BKM Žilina, MBK Ružomberok, BK ŠKP Banská Bystrica, BK Slovan Bratislava, BAM Poprad, MBK Stará Turá, Young Angels Košice, BK AŠK Slávia Trnava.

      BKM Žilina zaznamenalo historicky najväčší úspech, keď najprv porazili MBK Stará Turá 59:9. V semifinále vyhrali nad Young Angels Košice 66:55. Ich geniálne víťazstvá zastavilo až vo finále družstvo MBK Ružomberok, s ktorým prehrali 54:41 a odniesli si z Majstrovstiev SR historicky prvú medailu za druhé miesto.

      Teší nás, že aj žiačky našej školy sú súčasťou tohto úspešného tímu: Natália Šmihovská, Sandra Jaroščiaková, Adela Klimková, Kristína Rumanová, Dominika Papajová, Kamila Trnovcová.

      Veríme, že i otvorenie športových tried v basketbale pomôže, aby výkonnosť našich úspešných basketbalistiek každoročne rástla a k 2. miestu na Majstrovstvách v U12 pribudli aj ďalšie medailové umiestnenia aj v iných kategóriách. Ku krásnemu 2. miestu samozrejme gratulujeme!

      Foto: Rastislav Novota – RR-Photography

      Mgr. Sylvia Tureková 

     • Oceňovanie žiakov primátorom mesta Žilina

     • Ocenenie žiakov primátorom mesta Žilina si tento rok odniesol za našu školu Ferdinand Straka z 8.A triedy za vzornú reprezentáciu vo viacerých súťažiach v oblasti matematiky ale i športu. Srdečne blahoželáme a sme na Ferka veľmi pyšní! Slávnostné udeľovanie sa konalo 22.06.2022 na Radnici mesta Žilina.

     • 4.B na chate

     • Aj žiaci zo 4.B sa chceli rozlúčiť so školským rokom v prírode. Niektorí preto nasadli v sobotu na vláčik s menom Rajecká Anča, cez les prišli ku chate, zložili ruksaky a hurá na to... Chlapci založili oheň, dievčatá nakrájali zeleninu, nachystali špekáčky a mohlo sa opekať. Potom sa už len opaľovali, striekali vodou, hrali hry. Bol to proste pekný deň.

     • Projektový deň v 4.A

     • 4.A prebehol koncoročný projektový deň. Žiaci mali za úlohu pripraviť si vlastný projekt na ľubovoľnú tému. Ich úlohou bolo, čo najlepšie svoj projekt odprezentovať. A tak vďaka vytvoreným projektom deti bližšie spoznali Japonsko, Čínu, Mount Everest, Alexandra Veľkého, Chorvátsko, najdrahšie hotely sveta, 2. svetovú vojnu, mini hádzanú, slovenské jaskyne ......

     • Čitateľský hrad

     • Na začiatku  školského roka stála pred nami rytiermi zo 4.A výzva. Prečítať, čo najviac kníh, aby sa nám podarilo vyfarbiť náš čitateľský hrad. 1 tehlička = 1 kniha. Ako odmenu za splnenú úlohu sme mali sľúbenú pizzu. A tak sme teda začali usilovne čítať. Kniha sa stala našim kamarátom. Spolu sme prečítali 248 kníh, čo je v priemere 13 kníh na 1 žiaka. A za to sme si už naozaj zaslúžili sľúbenú odmenu. Pani učiteľka Katka Jurgová  nám v našej triede zorganizovala: Pizza párty. Pizza bola výborná a aj pocit z nášho úspechu.

      Žiaci 4.A

     • Turistická vychádzka v ŠKD

     • Pred záverom školského roka sa všetky oddelenia ŠKD vybrali na turistickú vychádzku k vojenskej chate na Hradisko. Cieľom vychádzky bolo tiež preveriť fyzickú zdatnosť našich detí. Do cieľa prišli síce unavení, ale ani to ich neodradilo od rôznych aktivít. Niektorí športovali, iní zbierali lesné plody alebo len tak oddychovali.  Na záver vytvorili z nazbieraných prírodnín veľkého krásneho smajlíka.

     • Prvá pomoc

     • V rámci didaktických hier sa naši žiaci na 1.stupni venovali aj 1. pomoci. Niektorí sa naučili obväzovať, iní zase zistili, čo majú robiť pri poštípaní osou, včelou, hadom či ako vybrať kliešťa. Veríme, že tieto zručnosti nebudú musieť použiť často a ak áno, že ich použijú správne.