• Matematika v kocke a tangramy

     • Posledný deň pred jesennými prázdninami sa opäť stretli deti z krúžku Matematika v kocke. Začiatok patril, ako už tradične, veselej rozcvičke. Tentokrát museli všetci spolupracovať a vyriešiť zábavné úlohy, napr. vytvoriť zo svojich tiel číslicu 8 či 1. Potom už vytvárali rôzne tangramy - podľa predlohy alebo podľa vlastnej fantázie. Tangramy skladali aj na počítačoch, kde bola na to vytvorená aplikácia. Tieto aktivity deti veľmi bavili. Viac uvidíte vo fotoalbume.

     • Hurá, LEGO...

     • Žiaci z krúžku Matematika v kocke sa 13.10.22 venovali obľúbenému LEGU. Stavali samostatne, vo dvojiciach i skupinách rôzne stavby a boli naozaj kreatívni. Najkrajšie stavby boli odmenené malou sladkosťou.

     • Informatická súťaž iBobor

     • V dňoch 7. - 11. novembra 2022 sa na našej škole bude už tradične konať online informatická súťaž iBobor. Prihlásiť sa do súťaže môžu žiaci 2. až 9. ročníka prostredníctvom Edupage. Registrovaní do súťaže budú len žiaci, ktorí označili v sekcii Súťaže, že majú o súťaž iBobor záujem. Z organizačných dôvodov prosíme odkliknúť záujem najneskôr do piatku 4. novembra 2022. Viac informácií nájdete na www.ibobor.sk.

     • Hravo, ale bezpečne

     • Ako sme Vás už informovali, tento rok sa naša škola naplno zapojila do projektu Recyklohry. V mesiaci október sme splnili aj niektoré projektové výzvy.  Prvá z nich bola nazvaná Hravo, ale bezpečne! Žiaci 1.stupňa sa mali preniesť do budúcnosti a vymyslieť nové piktogramy s novými funkciami, ktoré na mobile ešte nemáme. Mohli to byť užitočné funkcie, aj veselé až bláznivé, fantázii sa medze nekládli :)

      Úloha určená pre žiakov 2.stupňa bola zameraná na bezpečnosť údajov, ktoré máme uložené v našich mobiloch. Žiaci 9. ročníkov na hodinách p. u. Oršulovej vytvorili prezentáciu o tom, ako správne pripraviť svoj mobil na odovzdanie. Svoje poznatky si nenechali len pre seba, ale s nimi oboznámili aj žiakov nižších ročníkov. A tým ich pripravili aj na splnenie ďalšej výzvy, a tou bola súťaž v zbere mobilov SMS – starý mobil sem.

      Žiaci 5.ročníkov pripravili plagáty, ktorými informovali spolužiakov o konajúcej sa akcii, vo vestibule boli pripravené hliadky a tak sa nám za 3 dni podarilo vyzbierať až 147 starých, poškodených a nefunkčných mobilov, za čo Vám všetkým ďakujeme!

      Teraz už len počkáme na výsledky, ktoré by mali byť zverejnené do Vianoc.

     • Popoludnie so zvieratkami

     • Rybičky zo 4.A príjemne strávili jedno slnečné popoludnie, keď sa vybrali pozrieť zvieratká, ktoré doma chovajú a nemohli na Deň zvierat navštíviť našu triedu. Postupne sme navštívili psíkov, morčatá, vtáčiky, ale aj obrovského slimáka. Deti si mohli vyskúšať venčenie psíkov alebo pohladkať ulitu slimáka Karola.

      Niektoré zvieratká nám ukázali, čo dokážu a ako sú vycvičené. Deti si navzájom porozprávali o starostlivosti a náročnosti chovu jednotlivých zvierat, ale aj príbehy odkiaľ pochádzajú. Naučili sme sa veľa nového.

     • Štvrtácka šarkaniáda

     • Úžasné slnečné jesenné popoludnie využili spoločne štvrtáci na púšťanie šarkanov na Hradisku. Okrem rozmotávania zamotaných šnúr 🙂 sa museli popasovať aj s bezvetrím, a o to viac zapojiť nohy na "vynesenie" šarkanov do vzduchu. Chlapci sa mohli pokochať aj modelom lietadla, ktorého vzlietnutie a pristátie si mohli pozrieť na vlastné oči. Ďakujeme za pomoc všetkým zúčastneným dospelákom. Bola to veľká zábava!

     • Rybičky tvoria

     • Ako sa popasovať s 3D priestorom a zároveň spoluprácou vo dvojici si vyskúšali štvrtáci - rybičky. Merali, kreslili, strihali, maľovali a výsledok stojí za to. Do akvárií umiestnili rôzne morské živočíchy, koraly a mušle. Zároveň sme využili odpadový materiál - krabičky z PC klávesníc, ktoré by inak skončili v koši. Výsledok stojí za to.

     • Testovanie pohybových predpokladov

     • Dňa 19. a 20.októbra 2022 žiaci prvého a tretieho ročníka absolvovali Testovanie pohybových predpokladov. Vyskúšali si rôzne disciplíny a zmerali sily so spolužiakmi. Testovanie prebehlo na výbornú a tešíme sa z ich výsledkov.

     • Relaxačno-terapeutická miestnosť Oáza

     • Vďaka projektu, ktorý podporil Nadačný fond MobisNadácii Pontis, sme vytvorili i relaxačno – terapeutickú miestnosť. Túto sme nazvali Oáza a budeme ju využívať na individuálne stretnutia so žiakmi. Miestnosť je útulne zariadená tak, aby sa v nej žiaci cítili príjemne.

      Špeciálny pedagóg tu môže pri práci so žiakmi využívať pomôcky potrebné na systematickú stimuláciu, multisenzorické pomôcky, terapeutické karty, relaxačné prvky (relaxačná hudba, osvetlenie, aromaterapia...). Oázu budeme využívať aj počas prestávok na relaxáciu a uvoľnenie hlavne pre žiakov s poruchou autistického spektra, psychickými poruchami a poškodením CNS. V poobedných hodinách môžu Oázu využívať aj pedagogickí zamestnanci, asistenti učiteľa a odborní zamestnanci na relaxáciu v rámci starostlivosti o duševné zdravie a ako prevenciu proti syndrómu vyhorenia.

     • Snoezelen miestnosť

     • V našej škole sa nám podarilo svojpomocne vybudovať a uviesť do života novú multisenzorickú miestnosť Snoezelen. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Miestnosť je vybavená aromadifúzerom, projektorom hviezdneho neba, farebnými optickými vláknami, závesnou hojdačkou, snovým ostrovom, mäkkým bielym kobercom, zatemňovacím závesom, multisenzorickými pomôckami, s využitím relaxačnej a meditačnej hudby.

      Snoezelen miestnosť je určená najmä pre žiakov s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami a traumatickým poranením mozgu. So žiakmi v tejto miestnosti budú pracovať vyškolení špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa. V poobedných hodinách pod ich vedením môžu Snoezelen miestnosť využívať aj pedagogickí zamestnanci, asistenti učiteľa a odborní zamestnanci na relaxáciu v rámci starostlivosti o duševné zdravie a ako prevenciu proti syndrómu vyhorenia.

     • So zvieratkom v škole

     • Počas dňa „So zvieratkom v škole“ bolo s nami v triedach prítomných:

      10 škrečkov, 6 morčiat, 2 zajace, 4 korytnačky, 3 rybičky, 2 ježkovia, 5 slimákov, 1 potkan, 1 agama, 2 axolotlovia...

      Spolu: 36 zvierat

      Pre Žilinský útulok sme vyzbierali: 21 kg granúl, 16,5 kg psích konzerv, 1 kg salámy pre psov, 5,5 kg pochúťok ( kapsičky, kostičky, pásiky na žuvanie či čistenie zubov, maškrty, pochúťky, vitamínové doplnky...), 2,5 kg piškót, 2 obojky, 400 g cestovín a 6 hračiek.

      Všetkým Vám, žiaci, ktorí ste do zbierky prispeli, ako i Vašim rodičom, patrí veľké psie poďakovanie. HAF! 😊

       

     • Dopravné ihrisko

     • My, žiaci z 1.stupňa zo Základnej školy Námestie mladosti sme navštívili dopravné ihrisko na Vlčincoch. 

      Veľmi sme sa tam tešili a boli plní očakávaní. Stretli sme sa s naozajstnými policajtmi. Pripravili pre nás zaujímavý program, ktorý bol rozdelený do 2 častí. V 1. časti sme sa venovali dopravným značkám. Hovorili sme si pravidlá, ktoré sa  na dopravnom ihrisku musia dodržiavať, aby sme boli v bezpečí a neublížili si. V 2. časti nám nasadili ochranné pomôcky. Veď prilba samozrejme nemôže chýbať! Potom sme už nasadli na bicykle a kolobežky a užili sme si parádnu jazdu podľa dopravných predpisov, ktoré sme sa na úvod naučili. 

      Potom sme sa plní zážitkov vrátili do školy. Bola to veľmi pekná akcia. 

       

      Natália Cyprichová, žiačka 4.B 

     • Starý mobil sem!

     • Od tohto školského roku začala naša škola aktívne pracovať v programe Recyklohry.  Ide o školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

      Jednou z prvých výziev, do ktorej by sme sa radi zapojili, je súťaž SMS – Starý mobil sem! Ide o zber starých, nefunkčných mobilov. Hlavným partnerom súťaže je Orange, ktorý venoval do súťaže tablety. Celkovo sa hrá o 255 cien pre zberačov a o možnosť financovať zelený projekt pre školu.

      Na našej škole plánujeme uskutočniť zber v dňoch 19. – 21.októbra, vždy ráno od 7:30 – 7:45 vo vestibule školy.
      Kvôli počtu zberných nádob, o ktoré môžeme organizátora požiadať, by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie, či máte záujem o zapojenie sa do súťaže a zúčastnili by ste sa zberu starých mobilov pomocou vyplnenia ankety spustenej na Edupage.


      Ďakujeme! 

     • Beh pre najmenších

     • V piatok 7. októbra 2022 sa konalo tradičné podujatie Beh pre najmenších, Preteky o pohár primátora mesta Žilina, v Sade SNP a na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Pretekov sa úspešne zúčastnili aj naši žiaci z prvého stupňa základnej školy.

      Po 1. kole do finále postúpili Barborka Pohánková 2.A, Sofia Gromnicová 2.C, Amélia Gáliková 3.B, Andrej Keblušek 4.B a Leo Mokáň. Z tejto skupiny detí získal ocenenie za 3. miesto Leo Mokáň zo 4.A, ktorý si prevzal cenu od primátora mesta Žilina, Mgr. Petra Fiabaného.

      Víťazovi aj ostatným deťom gratulujeme a želáme veľa športových úspechov. Veľká vďaka patrí nielen organizátorom podujatia, ale aj rodičom, ktorí pripravili deti na túto akciu.

      Mgr. Janka Ružbarská 

     • Športové popoludnie v ŠKD

     • Náš ŠKD Srdiečko využil v piatok (7.10.) krásne počasie a spolu s deťmi sme strávili veľmi pekný deň na čerstvom vzduchu a zašportovali sme si na rôznych stanovištiach. Na konci tejto predvíkendovej akcie dostali deti sladkú odmenu.

     • Literárna exkurzia na Oravu

     • Poznáte modrý domček v Jasenovej? Alebo drevený kostol postavený za prísnych podmienok v Leštinách? A čo tak príjemné námestíčko v Dolnom Kubíne? 30.septembra sa naši siedmaci a piataci vybrali na Oravu, aby na vlastné oči spoznali miesta, na ktorých žili a pracovali naši spisovatelia Martin Kukučín a Pavol Országh Hviezdoslav.

      Orava nás privítala upršaným a chladným počasím. My sme naň však boli pripravení. V Jasenovej sme si pozreli dom a dvor, kde Martin Kukučín vyrastal. Evanjelický drevený kostol v Leštinách sme zažili naozaj ako v dávnej minulosti - bez elektriny, ktorú práve rekonštruovali. V Dolnom Kubíne sme sa zohriali v Múzeu Pavla Országha Hviezdoslava. Mali sme možnosť vypočuť si mnohé informácie o jeho živote a vidieť predmety, ktoré vlastnil. V neposlednom rade musíme oceniť obrovské vedomosti pána sprievodcu v Leštinách a recitátorský talent pani sprievodkyne v Dolnom Kubíne. Naši žiaci si tiež zaslúžia pochvalu za správanie a pohodovú cestu.


      Mgr. Lenka Dobroňová

     • Varíme na THD

     • Začiatkom októbra sa pavilónom F našej školy šírili neskutočne lákavé vône starostlivo pripravovaného jedla. Na hodinách techniky si žiaci 6.A zdokonalili svoje zručnosti pri výrobe pizze, žiaci 8.A pripravili nielen chutné, ale aj oku lahodiace palacinky a naši deviataci z 9.A uvarili parádne cestoviny rôznych chutí.

     • So zvieratkom v škole

     • V utorok 4.októbra sa na našej škole pri príležitosti Dňa zvierat uskutoční už tradične akcia "So zvieratkom v škole". Žiaci si môžu po dohode s triednym učiteľom a rodičmi priniesť živé zvieratko, o ktoré sa doma starajú, alebo plyšové. V žiadnom prípade rodičia nekupujte deťom živé zvieratko iba kvôli tomuto dňu!

      Zvieratko musí byť v nádobe, klietke, ...z ktorej nevylezie. Do školy je zakázané vodiť psíkov, mačičky,  príp. iné strach naháňajúce či nebezpečné živočíchy (pavúčiky, hady…)

      Pri príležitosti Svetového dňa zvierat sa vo vestibule dňa 4. a 5. októbra vždy ráno uskutoční materiálna  zbierka pre Žilinský útulok (granule, psie konzervy, piškótky, pamlsky, oblečky pre stredne veľkých psov – tých je teraz v útulku prevaha...). Nenoste prosím suché rožky, uteráky, deky – tých majú dosť. Zvieratká Žilinského útulku Vám vopred ďakujú… 😊

     • Európska noc výskumníkov 2022

     • Dňa 30.9. 2022 sa žiaci 6.C zúčastnili akcie Európska noc výskumníkov v OC Mirage. Táto akcia je projektom na podporu výskumu, vývoja a inovácií a festivalom vedy.  Žiaci mali možnosť navštíviť rôzne stánky s vedeckou tematikou ako napr. Čo vie družica zistiť o Zemi, Čarovný svet pod mikroskopom, Vesmírne komunikačné technológie, Súťaž so svojim robotom, Virtuálne televízne štúdio, Premeňme odpad na energiu, Vlaky sú budúcnosť, Rýchla 3D tlač a iné.  

      Mohli si tiež prakticky vyskúšať prácu kriminalistických technikov na mieste činu, pozorovať pod lupou rôzne druhy semien a rastlín, vyskúšať, či aj sami zvládnu naprogramovať jednoduchého LEGO robota tak, aby splnil zadanú úlohu s pomocou motorov a senzorov a aký je to pocit byť na mieste krízovej situácie vo virtuálnom prostredí, pozorovať ukážku 3D tlače z plastovej struny, prezrieť si malú modelovú železnicu, vyskúšať si simuláciu plavby prostredníctvom lodných simulátorov, dozvedieť sa o prijateľnom zhodnotení odpadu či o monitorovaní určitých životných funkcií ľudského tela, vyskúšať si zaujímavé chemické reakcie, zažiť ako prebieha komunikácia medzi pozemnou a orbitálnou stanicou a ešte mnoho iného. 

     • Kocky, kocky a znovu kocky...

     • Deti z krúžku Matematika v kocke sa na ďalšom stretnutí venovali malým i veľkým kockám. Stavali z nich rôzne stavby, či už podľa fantázie alebo podľa predlohy, robili príklady, či súťažili o najvyššie postavenú vežu. Trénovali tak nielen priestorovú orientáciu, ale aj trpezlivosť a spoluprácu. Časť krúžku sa zabavili na počítačovej hre VLAK, kde tiež museli prejaviť svoje schopnosti a naučiť sa nevzdávať pri drobných neúspechoch.