• EYOF 2022 - vyhodnotenie

     • Počas predchádzajúceho školského roku naša škola aktívne pracovala v Olympijskom kultúrnom a vzdelávacom programe (OCEP), ktorý propaguje šport aj kultúru európskych krajín a navzájom ich prepája v duchu olympijských hodnôt – výnimočnosti, priateľstva a rešpektu. Výsledky svojej práce sme v júli prezentovali v stánku na najväčšom športovom podujatí v histórii samostatného Slovenska EYOF 2022 v Banskej Bystrici.

      Minulý týždeň Slovenský olympijský a športový výbor zverejnil výsledky súťažnej časti a v konkurencii 46 základných a stredných škôl z celého Slovenska naša škola obsadila fantastické 5.miesto!

      Počas roka sme plnili 15 bodovaných výziev, napríklad z oblastí geografie, fair play, ekoolympiády, s partnerskou školou v Turecku sme komunikovali na témy geografia, tradície, šport. Zapojili sme sa do medzinárodnej fotosúťaže fair play, oslávili Deň Zeme alebo zorganizovali Olympijský beh. Hodnotili sa aj aktivity školy na sociálnych sieťach a zapojenie pedagógov do seminára OCEP. Zúčastnili sme sa Olympijského dňa v Banskej Bystrici alebo navštívili Slovenské olympijské a športové múzeum.

      Bol to náročný rok, ale výsledok nielen v podobe 5.miesta, ale aj získaných skúseností, zážitkov, poznatkov aj zahraničných priateľstiev rozhodne stál za to!

     • Žilinská plavecká štafeta

     • 22.9.2022 sa konal už 14.ročník Žilinskej plaveckej štafety. Akcia je organizovaná pre širokú verejnosť i školy a jej cieľom je zaplávať v uvedený deň čo najviac kilometrov, bez ohľadu na dosiahnutý čas. Naši žiaci teda už tradične vymenili učebnice za plavky a snažili sa zaplávať čo najviac. Z predbežných výsledkov už vieme, že tento rok sa akcie zúčastnilo 772 plavcov, ktorí dokopy odplávali 1 162 380 metrov. Veríme, že sa aj naším plaveckým výkonom podarilo obhájiť prvenstvo medzi slovenskými mestami.

     • Exkurzia do SND

     • Poď sa kultúrne vyžiť a navštív s nami Slovenské národné divadlo v Bratislave a odnes si silný zážitok z operného predstavenia Čert a Káča!

      Prihlásiť sa môžeš cez Edupage na Exkurziu do SND, ktorá sa uskutoční v piatok 4. novembra 2022 spolu s prehliadkou starého mesta v cene 26 €.

      Prihlasovanie je otvorené pre žiakov 5. až 9. ročníka.

     • Platby prevodom z účtu

     • Vážení rodičia.

      Členský poplatok OZ Hájik deťom bude možné zaplatiť aj cez Edupage - Platby prevodom na účet od 1.10.2022!

      Zdržanie tejto formy platby je zapríčinené vytvorením databázy platcov a druhý dôvod je, aby sme zbytočne neplatili Tatrabanke za prijaté platby (od októbra máme vybavený vyšší program, kde sú už všetky platby v cene).

      • Momentálne testujeme skúšobné platby a riešime drobné technické problémy.
      • Platobné príkazy Vám prídu na Edupage na príslušnú sumu. V prípade, že chcete zaplatiť na dve splátky vyberiete si možno pri platbe „Zaplatiť inú sumu“ a zaplatíte minimálne 50% zo sumy z predpisu.
      • Prosím zaplaťte ich cez QR kód pre rýchlejšie spárovanie platieb.
      • Testujeme možnosť platby aj cez VIAMO, ale tá je možná len v prípade, že máte účet v Tatrabanke, alebo VÚB.
      • Platby z ostatných bánk musia byť urobené, ako „Bankový prevod“.

      Prosím Vás o trpezlivosť, lebo keď zaplatíte nebudete hneď vidieť, že platba prebehla. Túto skutočnosť uvidíte, až keď my doplníme údaje do Edupage (musíme spárovať výpis z účtu s platbami na Edupage). Keďže všetci máme tiež svoje zamestnania a pri veľkom množstve platieb to nebude v našich silách. Ešte raz ďakujem za pochopenie.

      Platba v hotovosti triednemu učiteľovi je naďalej možná, ale uvítame keď využijete tento nový spôsob platby.

      V prípade akéhokoľvek problému nás prosím kontaktujete na: ozhajikdetom@zshajik.sk.

      S pozdravom

      Ing. Stanislav Kostik, predseda OZ Hájik deťom

     • Matematika v kocke

     • Vo štvrtok 22.9. začal svoju činnosť krúžok Matematika v kocke. Na prvom stretnutí si deti hravou formou zlepšovali postreh, pozornosť a zopakovali si geometrické tvary. Ukázali  sa ako veľmi šikovné a milo prekvapili svoje vedúce aj vytvorenými stavbami. Ako bolo na krúžku veselo,  uvidíte vo fotogralérii.

     • Zbierka Biela pastelka

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      Na našej škole bude možné prispieť do zbierky 23.9.2022 /v piatok/.

     • Hľadanie škriatka Nepočúvajka

     • Žiaci 1.C, naši noví malí rytieri, sa nedávno vybrali hľadať škriatka Nepočúvajka. Škriatok sa stratil, lebo pozorne nepočúval. Hľadali ho po celej škole, a tak spoznali priestory, kde naše pani kuchárky varia chutné obedy, kde sa učia starší žiaci.

      Zistili, kde nájdu pani upratovačky, keď budú potrebovať ich pomoc a na záver sa dozvedeli, aj kde sídli, a čo všetko má na starosti naša kráľovná - pani riaditeľka.

      Aj keď nakoniec škriatka Nepočúvajka nenašli, pretože sa vrátil naspäť do Rozprávkovej krajiny,  spoznali celú našu školu a zistili, že je lepšie byť aktívnym Počúvajkom, ktorý počúva uškami, očkami a srdiečkom a určite sa potom v škole toho veľa naučí.

     • Tréneri v škole

     • Aj naša škola sa zapojila do projektu Tréneri v škole. Program tohto projektu je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

      Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku základnej školy.

      Žiaci sa zoznámia s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách. Zároveň bude kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov. Viď Sprievodný leták projektu.

      Oblasti športovej prípravy, na ktoré je program zameraný:

      • základy lokomócie : atletika, gymnastika
      • loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy
      • rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy
     • Adaptačný program

     • Po 2 mesiacoch prázdnin, keď naši žiaci už takmer zasadli do školských lavíc, pomohli sme im preklenúť návrat do školy, do kolektívov. Prvé septembrové dni u nás prebehol Adaptačný program. Žiaci 1.- 6.ročníka sa neučili podľa štandardného rozvrhu, ale mali do vyučovania zaradené aktivity vedúce k posilneniu vzťahov, komunikácie a spolupráce.

      Zároveň tak prehĺbili vzťah s triednym učiteľom a namotivovali sa k práci v novom školskom roku. Uvedomujeme si totiž, že v dnešnej dobe nie sú dôležité iba vedomosti ako také, ale čoraz väčší dôraz sa kladie na sebarozvoj, rozvoj emocionality, vzájomných vzťahov a efektívnej komunikácie.

      Aktivity, z ktorých bol adaptačný týždeň zostavený, mali za úlohu pomôcť žiakom osvojiť si základné pravidlá fungovania v triede tak, aby bola vytvorená pozitívna atmosféra, kde sa bude žiakom aj učiteľom dobre učiť. Cieľom bolo uľahčiť deťom včleňovať sa do skupiny, naučiť sa ako sa navzájom dohodnúť, vyriešiť konflikty a viesť rozhovory. Teda všetky kompetencie, ktoré nevyužijú iba v škole, ale aj v bežnom živote.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • A je to tu! Prázdniny sa skončili, začína škola. Tešíme sa na vás v pondelok 5. septembra na slávnostnom otvorení školského roka. 

      S prvákmi sa stretneme o 8,15 a ostatnými žiakmi (2.-9. ročník) o 9,00. Predpokladané ukončenie prvého školského dňa je 10,30.

      Upozorňujeme, že 5. septembra sa v školskej jedálni nevarí a nepracuje ani ŠKD.