• Pozor zmena v poskytovaní dotácií na stravu

     • S účinnosťou od 1.8.2021 je ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ.  Naďalej však zostáva možnosť požiadať o dotáciu na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdze alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

      Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      Každý rodič, ktorý si požiada o dotáciu na stravu pre svoje dieťa musí predložiť na ekonomické oddelenie ZŠ:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Bližšie informácie Vám poskytneme na telef. č. 041/56 62 303.

      2021_zmena_dotacie_na_stravu.pdf

     • Čitateľský projekt

     • V 2.A sme počas školského roka 2020/21 úspešne ukončili polrok trvajúci čitateľský projekt, v rámci ktorého k nám online zavítali viacerí zaujímaví hostia ako napr. Braňo Jobus, Gabriela Futová, Spievanka či Miro Jaroš a mnoho ďalších.

      Boli to krásne chvíle plné zážitkov, nových vedomostí a radosti. Absolvovali sme aj online návštevu viacerých kníhkupectiev a dozvedeli sa niečo o ceste knižky až na poličku v kníhkupectve. V máji sme si v triede zriadili čitateľský kútik, kde trávime tiché chvíle s knižkami.

      ĎAKUJEME za podporu kníhkupectvu MARTINUS, o.z. Hájik deťom, rodičom z 2.A za pomoc s nákupom poličiek a za darček v podobe veselých vankúšikov 101 drogerie. Aj vďaka Vám sa môžeme kedykoľvek v triede preniesť do sveta fantázie prostredníctvom kníh.  

      Odkaz od našich druhákov pre Vás všetkých - ČÍTAJTE 🙂! (Pretože keď čítame, všetko sa mení, Neil Gaiman)

      Ďakujeme za krásny čítajúci polrok pre našich žiakov, ako aj podnetnú pedagogickú inšpiráciu inovatívneho prístupu pani učiteľke Mgr. Daniele Ozimý ❤️👌👍

     • Návšteva z polície

     • Žiaci 1. a 2.ročníka mali na konci školského roka 2020/21 možnosť si pozrieť časť práce policajtov a ich policajné auto. Vyskúšali si putá, dopravnú paličku, terčíky aj tester na alkohol 🙂, ale aj sedenie za volantom, či spustenie policajnej húkačky. Pre našich najmenších žiakov to bol veľký zážitok.

      Za ochotu a trpezlivosť ďakujeme oteckovi Nelky Šipulovej z 2.A spolu s kolegom.