• Zápis do 1. ročníka

     • Tento rok prebieha zápis do prvého ročníka našej školy elektronickou formouZápis žiakov do prvého ročníka na našej škole pre školský rok 2020/2021 pokračuje do konca apríla 2021.  Odporúčaná je elektronická komunikácia bez osobnej prítomnosti detí.

      Bližšie o našej ponuke pre vaše deti v sekcii Prváci.

     • A stále sa zlepšujeme...

     • Naša škola si uvedomuje, že deti tu trávia veľa času. Preto sa snažíme vytvárať im príjemné prostredie, v ktorom sa budú cítiť veľmi dobre. Pozrite si, čo nové ich tu čaká...

     • ŠKD alebo Kto sa hrá, nehnevá

     • Naše pani vychovávateľky sa snažia držať hesla, Kto sa hrá, nehnevá. Preto sa snažia vymýšľať také aktivity, ktoré by deti bavili. Tu je pár z nich...

     • Časové priamky

     • Žiaci z 3.A počas dištančného vzdelávania vytvorili krásne časové priamky ich života. A tak počas tohto náročného obdobia si spolu s rodičmi pripomenuli pekné spoločné chvíle a zážitky.

     • Deň učiteľov

     • Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, po umenie preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať na napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po návyk všímať si aj nepatrné detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné v súčasnej dobe dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať, po odvahu a po mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné, do skvelej školy si chodíte po sebapoznanie. (William Cory)

      Dovoľte mi odovzdať našim učiteľom, mojim kolegom, túto virtuálnu kyticu vďaky za ich prácu, vytrvalosť pri prekonávaní prekážok, ktorými nám pandemické obdobie skrížilo činnosť. Kyticu vďaky za ich úsilie a snahu neustále tvoriť skvelú školu.

      PaedDr. Janka Kamenská Halečková

      riaditeľka školy

     • Beseda s Bratislavským bábkovým divadlom

     • V piatok 26. marca 2020 mali naši žiaci 7. a 8. ročníka jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na online besede s hercami a tvorcami predstavenia Deduško Bratislavského bábkového divadla. Po nedeľnom predstavení naši žiaci pracovali na učebných materiáloch, v ktorých odhaľovali dôvody použitia bábok, rekvizít, hudobných stôp... Vďaka Deduškovi objavili aj mesto Tomsk – Oxford na Sibíri.

      Na piatkovom zoom stretnutí si svoje zistenia mohli porovnať priamo so zámerom tvorcov. Mnohé odhady a vnímania našich žiakov boli potvrdené ako správne a ďalšie, ktoré sa nepodarilo dekódovať, im herci vysvetlili a zdôvodnili. Predstavili nám nielen samotnú hru a jej myšlienku, ale aj proces jej tvorby a umožnili našim žiakom nahliadnuť aj do bežného života bábkohercov, či režiséra hry Matija Solceho.

      Ďakujeme veľmi pekne za túto príležitosť obohatiť naše online vyučovanie virtuálnou návštevou divadla, jeho zákulisia, ako aj srdca hry. Naučili sme sa lepšie vnímať bábkové divadlo, jeho spôsob komunikácie a zobrazovania skutočnosti. Vďaka predstaveniu sme si precvičili obrazotvornosť, predstavivosť a zručnosť vnímania súvislostí, prebudili zvedavosť a vlastnú fantáziu, objavili hranice svojho poznania, ako aj našu ochotu tieto hranice posúvať ďalej a ďalej.

     • Ponožková výzva

     • 21. marec je svetový deň Downovho syndrómu. My sme ho v rybičkovej triede v 2.A spravili 22.marca a o farebné ponožky nebola núdza. Ale všetci dobre vieme, že tento sviatok nie je len o ponožkách, ale hlavne o tom, že byť odlišný je normálne.

      O tom, ako to celé vzniklo, prečo práve 21.marec, prečo práve ponožky ale aj o hadoch, dinosauroch a korone, sme sa porozprávali s naším hosťom pani Majkou Srnákovou, ktorú možno poznáte z upútavky na ponožkovú výzvu.

     • Divadelné bábky zo 4.A

     • Ani naši štvrtáci nezaháľali a vytvorili originálne bábky s použitím odpadových materiálov. Budeme radi, keď sa inšpirujete a tiež dáte veciam druhú šancu.

     • Základné informácie o kloktacích testoch

     • Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail) - viď video

      Kloktací test bol po prvýkrat  úspešne zrealizovaný na našej škole dňa 19.3.2021 pre  vybraných žiakov 2. stupňa. Pokračujeme v testovaní 2. stupňa a zároveň rozširujeme ponuku testovania aj pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. Prvé testovanie aj pre žiakov 3. a 4. ročníka sa uskutoční 26.3.2021 v budove ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina.

      Žiak na II. stupni základnej školy môže byť v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu. Testovanie je bezplatné. Škola pri preberaní a odovzdávaní odberových sád komunikuje s poskytovateľom služby Klinická biochémia s.r.o.

      Tento druh testovania z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Zároveň odber vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny predstavuje najmenej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom z nosohltana.

      Zákonní zástupcovia žiakov, a teda aj samotní žiaci sa dozvedia výsledok z kloktacieho testu najneskôr do 72 hodín od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom služby, a to buď prostredníctvom zaslanej SMS alebo zaslaného e-mailu.

      Testovacie kolá sa budú vykonávať v týždňových intervaloch (7 dní) vždy v piatok tak, aby v pondelok prichádzali žiaci do školy s výsledkom testu.

      Zároveň platí povinnosť odovzdávať čestné prehlásenie jedného zákonného zástupcu  s dátumom posledného vykonaného negatívneho testu. ( 7 dní)

      V prípade účasti Vášho dieťaťa na testovaní je nutné v deň testovania priniesť dve vypísané tlačivá:

      1.      Súhlas dotknutej osoby

      2.      Zber údajov - obojstranný dokument

     • Sčítanie obyvateľstva

     • Vážení rodičia,

      určite neuniklo Vašej pozornosti, že od 15.02. do 31.03.2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov. Pre mestá a obce spočíva primárny význam a prínos v skutočnosti, že ich financovanie závisí priamo na počte sčítaných obyvateľov.

      Sčítanie prebieha primárne samosčítaním, a to elektronicky prostredníctvom online formulára na stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu (dostupná pre Android aj iOS) v pohodlí domova. Sčítanie je zákonná povinnosť a musia sa ho zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda nielen občania SR, ale i cudzinci. Do formulára je potrebné zadávať údaje platné k 1. januáru 2021.

      Dovoľujeme si pripomenúť, že deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca. Ak viete o niekom, kto nemá pripojenie na internet alebo si nevie s elektronickým sčítaním poradiť, prosíme, aby ste mu so sčítaním pomohli. Sčítací formulár má 14 jednoduchých otázok a jeho vyplnenie zaberie maximálne 15 minút.

      V prípade, že ste svoju zákonnú povinnosť sčítať sa splnili, dovoľte nám v mene mesta Žilina poďakovať sa Vám. V opačnom prípade máte možnosť využiť samosčítanie ešte do 31.03.2021.

       

      Mgr. Ing. Radoslav Machan

      vedúci odboru

      Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

     • Učíme sa hrou

     • Žiaci 1.stupňa si obdobie dištančno-prezenčného vzdelávania spríjemňujú aj super interaktívnou pomôckou, ktorú máme na škole. Pomocou tabule FUNTRONIC si oživíme vyučovanie, zabavíme sa, ale si aj zopakujeme učivo a zasúťažime si. Opakujeme si s úsmevom a s radosťou. Pozrite si fotoalbum :-).

     • Bábky z 5.A a 5.C

     • Ak vám chýbajú predstavenia v bábkovom divadle, žiaci 5.A a 5.C vám určite zlepšia náladu. V rámci literatúry vyrobili bábky na tému rozprávky Krása Nevídaná. Veľká pochvala.

     • Podpora v hlasovaní Gesto pre mesto

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      chceme vás požiadať o podporu nášho projektu - Artefiletika online, ktorý postúpil do online hlasovania na stránke Gesto pre mestoVďaka projektu budú môcť naši aktívni a empatickí žiaci podať pomocnú ruku deťom z krízového centra a prostredníctvom zážitkovej tvorby - artefiletiky - priblížiť k sebe deti z rôznych svetov.

      Artefiletika deťom pomáha otvárať cesty k trvalému záujmu o umenie a kultúru. Nabáda deti k tvorivosti, k sebapoznaniu, pomáha zlepšovať komunikáciu. Prostredníctvom tohto projektu chceme prelomiť bariéry, ktoré stoja medzi deťmi z dvoch odlišných prostredí. Veríme, že v tejto pandemickej dobe dokážeme pomôcť deťom vytvoriť podnety a aktivity, ktoré vedú k pochopeniu hodnôt ako: pozeraj sa okolo seba; citlivo vnímaj a poznávaj všetko, čo ťa zaujíma; tvor sám alebo s ostatnými a vnímaj i komunikuj svoje prežívanie.

      Na momentálneho lídra v hlasovaní nám chýba viac ako 700 hlasov, preto vás prosíme, zahlasujte za náš projekt, ktorý spája cez umenie a digitálne technológie deti, ktoré stoja na opačných póloch nášho sveta. Pomôžte šíriť gesto nielen pre naše deti! Vopred ďakujeme za každý hlas.

     • Roboty z 3.A

     • Najprv sme sa  vzdelávali, rozprávali a diskutovali o životnom prostredí, o potrebe separovania odpadového materiálu a recyklácii. Zároveň sme rozmýšľali, ako by sme aj my mohli pomôcť našej planéte. Nakoniec sa naše šikovné ruky  pustili do usilovnej práce a z odpadového materiálu sme vyrobili krásnych robotov, ponorku, vesmírne lode... Strávili sme spolu príjemný čas, pri ktorom sme sa zabavili a aj niečo naučili. Žiaci 3.A triedy.

     • Online beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

     • 2. marca 2021  sa žiaci 2.B zúčastnili online besedy so spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorú organizovala Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove. Deti sa dozvedeli množstvo informácií o pani spisovateľke, o jej dielach, námetoch kníh, o jej zvieratkách. Tiež položili pani spisovateľke otázky, na ktoré im odpovedala. Beseda sa im veľmi páčila a už sa tešia na jej knihy, ktoré si prečítajú.