• Zápis do prvého ročníka v apríli 2021

     • V zmysle VZN  mesta Žilina č. 12/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina  sa v roku 2021 zápis detí uskutoční v dňoch 7. – 9. apríla 2021 v čase od 14,00 hodiny do 18,00 hodiny.

      Bližšie podrobnosti oznámime v priebehu marca. Tešíme sa na Vás!

     • Čítanie s primátorom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítanie s primátorom.

      Dištančné vzdelávanie sme si s deťmi z 2.A - Rybičkami obohatili čitateľským projektom, ktorý vyvrcholil už v triede - v laviciach :-). Privítali sme veľmi milú a vzácnu návštevu - pána primátora Petra Fiabáneho. Sme veľmi radi, že aj v tak náročnom období si na nás našiel čas.

      Cez online prostredie sme sa preniesli do jeho domácej knižnice, ktorá je naozaj obdivuhodná. Pán primátor porozprával deťom o svojom vzťahu k čítaniu, obľúbených knižkách a prečítal príbeh od žilinskej spisovateľky. Deti mali možnosť sa opýtať niekoľko otázok, ktoré ich zaujímali a ukázali knižky, ktoré práve čítajú.

      Čitateľský projekt v triede prebieha aj naďalej, o ďalších aktivitách sa dozviete už čoskoro :-).

     • Fašiangovo-karnevalový deň v 2.B

     • V predprázdninovom týždni mali žiaci 2.B blokové vyučovanie na tému Fašiangy a karneval. Všetky deti aj s pani učiteľkou prišli v maskách. Rozdelili sa do skupín a vypracovávali rôzne úlohy zo slovenského jazyka, matematiky aj čítania s porozumením. Deti veľmi bavila najmä hra Šašo velí, diskotéka aj výroba hlavy šaša pomocou octu a sódy bikarbóny. Tento deň sme si všetci užili a veľa nového naučili.

     • Mojich 3672 hodín

     • Posledné mesiace znamenajú veľmi náročné obdobie pre každého, bez ohľadu na vek a povolanie. Zvláštnu skupinu tvorí študujúca mládež a deti, ktorých úlohou je naučiť sa učiť. Snažíme sa žiakom priblížiť rôzne témy z rôznych oblastí, prioritným cieľom predmetu slovenský jazyk v dištančnom vzdelávaní je podľa odporúčaní ŠPÚ prehlbovanie kompetencií a zručnosti komunikácie, vyjadrovania sa, formulovania vlastných myšlienok a názorov s následnou argumentáciou.

      Súhrn veľmi vydarenej formulácie myšlienok, pocitov a názorov si môžete prečítať v úvahe nášho žiaka, ktorá je venovaná pohľadu na dištančné vzdelávanie. Pre jej vysokú kvalitu spracovania sme úvahu ponúkli na zverejnenie aj Tlačovej agentúre SR, ktorá ju obratom vypublikovala na svojom portáli skolske.sk (pozri TU). David, výborná práca!