• Pokojné Vianoce a šťastný nový rok

     • Ďakujem za spoluprácu v tomto kalendárnom roku všetkým zainteresovaným učitelom, odborným zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom ale aj rodičom a žiakom... tiež priaznivcom a priateľom školy.

      Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie, zo srdca praje

      PaedDr. Janka Kamenská Halečková

      Dúfam, že sa stretneme v zdraví 8. januára 2021  so zamestnancami a 11. januára 2021 so žiakmi. O aktuálnych pokynoch k nástupu Vás ešte budeme informovať cez portál Edupage ako aj našu webovú stránku.

     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Aj tento rok sa žiaci siedmeho ročníka ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline opätovne zapojili do dobročinnej akcie Vianočná pošta pre seniorov. Dištančné vzdelávanie nebolo prekážkou, aby žiaci vyrobili pozdravy a prejavili tak veľkú dávku empatie v období pandémie.

      Potešili sme 27 starkých z DSS v Rakovci nad Ondavou a v Rožňave. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme pestovať v žiakoch pozitívne vlastnosti ako úctu a spolupatričnosť k starším a osamelým ľuďom. Vianoční anjeli sú aj v našich žiakoch ❤❤❤

     • Vianoce, čas darovania a pomoci, na Hájiku

     • Základná škola Námestie mladosti 1 v spolupráci s OZ Hájik deťom, sa v tomto náročnom adventnom období rozhodli, že usporiadajú charitatívnu zbierku detského oblečenia a obuvi zameranú na pomoc rodinám. Do zbierky sa zapojili rodičia detí z našej školy, ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.         

      Ponuka darovaného oblečenia a obuvi sa bude konať od 15.12. do 17.12.2020, v čase od 7:30 do 9:30 a od 14:00 do 16:30 v areáli školy - v dažďovej záhrade za prísnych hygienických opatrení.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli pre dobrú vec!

     • Mikuláš na škole

     • Do galérie Mikuláš na škole boli pridané fotografie. Priznám sa, že sme sa trochu obávali... je tu korona a my sme nevedeli, či Mikuláš a čert nebudú v karanténe a budú môcť medzi nás prísť. Našťastie, obidvaja sú zdraví, zobrali k sebe aj nádherného anjela a potešili (a niektorých aj postrašili) všetky deti a dospelých, ktorí môžu chodiť do školy. Okrem toho si šikovné deti z 2.A zobrali na starosť aj Mikulášsku poštu, takže tradícia sa dodržala a my sme prežili krásny deň.

     • Svetový deň boja proti AIDS

     • Milí žiaci, pozrite si krátku prezentáciu pri príležitosti Svetového dňa boji proti AIDS, ktorý pripadá na 1.decembra.

      Červené stužky - svetový deň boja proti AIDS

      Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane. Tento rok síce v sťažených podmienkach, ale o to viac sme využili kreativitu a nadšenie detí pre výrobu červenej stužky. Týmto im chceme všetkým zo srdca poďakovať ♥