• Nie ste v tom sami

     • Milí žiaci, rodičia a učitelia,

      ak ste sa ocitli v psychicky náročnej životnej situácii vy alebo vaši blízki, prípadne pociťujete úzkosť, depresívne nálady a súčasná kríza spojená s tlakom sa pre vás stáva psychicky neúnosnou, vyhľadať pomoc nie je prejavom slabosti či zlyhania. 

      V prípade potreby sa môžete obrátiť na našu školskú psychologičku Zuzanu Sapietovú, ktorú môžte osloviť cez EduPage, mailom: zuzana.sapietova@gmail.com alebo telefonicky : 041/5078616.

      Pokiaľ chcete ostať v anonymite a vybrať si iného odborníka, pre mladých ľudí je tu internetová poradňa IPčko, ktorá poskytuje pomoc na emailovej a chatovej poradni: www.ipecko.sk

      Pre všetkých ľudí v kríze vznikla aj táto linka pomoci: https://www.krizovalinkapomoci.sk/, 0800 500 333 alebo sa môžete obrátiť na Linku dôvery Nezábudka: 0800 800 566.

      Tu nájdete Zoznam psychológov v Žiline

      Ak zvládate túto situáciu s prehľadom, držíme Vám palce, aby to tak aj ostalo. 

      Chceme Vás však poprosiť, aby ste neostali ľahostajní, pokiaľ by ste vedeli, že sa na niekom z Vášho okolia pácha domáce násilie. Domáce násilie totiž na Slovensku výrazne stúplo počas prvej karantény. O týchto skutočnostiach môžete informovať odborníkov na spomínaných linkách, políciu alebo zavolať na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212.

      Ďakujeme a prajeme všetko dobré!

       

     • Učíme sa vonku

     • Do galérie Učíme sa vonku boli pridané fotografie. Ak nám to situácia a počasie dovolí, deti z 1.stupňa sa učia niektoré predmety vonku. Deti sa učia vlastnou aktivitou a spoločne riešia úlohy v skupinách a zažívajú veľa zábavy :-).

     • Zahájenie dištančného vzdelávania od 26.10.2020

     • Na základe uznesenia vlády prechádza od pondelka 26. októbra 2020 druhý stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie, prvý stupeň pokračuje v prezenčnej forme.

      Pre žiakov prvého stupňa bude vstup do školy umožnený v čase 7.00 - 7.40.

      Vyučovanie žiakov prvého stupňa začína o 7.45 a bude prebiehať podľa platného rozvrhu pre danú triedu. /Rozvrh z organizačných dôvodov budeme aktualizovať najneskôr v nedeľu poobede, prosíme rodičov o sledovanie informácií v portáli Edupage, kde budú o všetkých zmenách informovaní formou správy ako i novinkou na webe školy/. 

      Školská jedáleň je v prevádzke pre žiakov prvého stupňa, ostatní žiaci sú automaticky odhlásení.

      Školský klub bude v prevádzke do 16.00 h.

      Žiaci druhého stupňa /5.-9. ročnik/ v pondelok 26.10.2020 nastupujú na dištančné vzdelávanie /pokyny TU/, so začiatkom elearningového vyučovania o 9,00 h podľa dištančného rozvrhu.

       

      Nezabúdajme, že sami sme len drobne kvapky, ako sem tam skákajúce žabky.
      Len spolu a s veľkým elánom staneme sa oceánom....

       

      PaedDr. Janka Kamenská Halečková
      riaditeľka školy

       

     • Pripomienka

     • Dovoľujeme si zákonným zástupcom pripomenúť povinnosť hlásiť triednej učiteľke:

      1. podozrenie na ochorenie COVID dieťaťa, resp. zákonného zástupcu

      2. ochorenie COVID dieťaťa, resp. zákonného zástupcu

      Zároveň pripomíname: Pri každom  návrate do školy po prerušení dochádzky v trvaní 3 dni a viac, vrátane víkendu,  je potrebné vypísať tlačivo o bezinfekčnosti.

     • Organizačné pokyny od 12.10.2020

     • Škola bude od pondelka 12. októbra 2020 fungovať v rovnakom režime ako doteraz (v zmysle manuálu MŠVVaŠ SR s názvom Semafor), teda naďalej v prezenčnej forme.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nariaďuje povinnosť nosiť rúška žiakom na 1. aj 2. stupni základných škôl počas celého dňa v interiéri aj exteriéri. Prosíme preto rodičov o zabezpečenie dostatočného počtu rúšok, minimálne dvoch, aby si ich dieťa mohlo počas dňa v prípade potreby vymieňať. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok na celej škole sa daná skutočnosť hlási na Políciu.

      Krúžková činnosť sa z nariadenia ministerstva ruší.

      Bližšie k organizácii vyučovania v dokumente Organizácia prevádzky.

     • DŠZ - rekapitulácia

     • V tomto školskom roku si Deň duševného zdravia pripomenieme netradične - nesúťažne. V rámci solidarity k významu tohto dňa sa zapoja všetky triedy. Malou galériou fotografií si zaspomínajme na minulé školské roky, v ktorých sa triednym kolektívom podarilo spoločne vytvoriť lepšiu farebnú atmosféru v mene súdržnosti a vzájomnej podpory.

     • Deň duševného zdravia

     • 10. október je vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami.

      Podľa svetových štatistík trpí duševnými poruchami asi 450 miliónov ľudí a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytne u každého štvrtého človeka. Táto skutočnosť celosvetovo umiestňuje duševné poruchy na štvrté miesto v chorobnosti a invalidity. Ako byť duševne zdravý? Pozrite si prezentáciu pripravenú našimi pani učiteľkami.