• Riaditeľské pochvaly 2019/2020

     • Do galérie Riaditeľské pochvaly 2019/2020 boli pridané fotografie. Na záver školského roka 2019/2020 bolo udelených spolu 32 riaditeľských pochvál pre našich najšikovnejších žiakov v rôznych oblastiach ako napr. vzorné správanie, výborný prospech, reprezentácia vo vedomostných či športových súťažiach, ako aj aktívny prístup k životu školy - ďakujeme a tešíme sa z Vás!

     • Rozlúčka deviatakov

     • Do galérie Rozlúčka deviatakov boli pridané fotografie. Našim deviatakom sa podarilo napriek veľkým karanténnym prekážkam v orgánizácii pripraviť dôstojnú rozlúčku so svojou školou, ako aj veľmi pekné ročenky. Všetkým ďakujeme za úprimné slová a prajeme Vám úspešné vykročenie do ďalšej etapy Vášho života!

     • Dovoľte mi prihovoriť sa Vám všetkým...

     • Tento školský rok bol zvláštny.  Minimálne druhý polrok bol jedným slovom netradičný. Po prvýkrát v histórii sme mali brány našej školy zatvorené pre žiakov aj v priebehu školského roka. Je jasné, že to nebolo kvôli nášmu alebo Vášmu oddychu, ale z dôvodu  možnosti celosvetovej pandémie Coronavírusu, Covid-19 na Slovensku.

      Väčšina menších žiakov  minimálne 2,5 mesiaca a starších žiakov 3 mesiace z piatich sa vzdelávala v domácom prostredí  pri počítačoch, tabletoch. Stal sa obrat. Doposiaľ sme žiakom zakazovali tieto vymoženosti doby, ale  práve v tomto období sme ich  požadovali. Boli sme radi aj  za každý Váš mobil s pripojením na internet, resp. s neobmedzenými dátami, ktorý sa v rodine nachádzal. Hlavne pri viacerých súrodencoch v jednej domácnosti sa prejavovali znaky potreby prehodnotiť dary k narodeninám, meninám, poprípade napísať do budúcna požiadavku Ježiškovi.

      Ak sa k tomu pridal ešte aj home- office rodičov, nervozita a napätie  sa mohli počas dňa v  rodinách  doslova krájať. 

      Mnohí pracovali svedomite a dokonca aj samostatne. Všetka česť! Našli sa aj takí, ktorí podávali výkony v dištančnom vzdelávaní nad očakávania, a možno aj nad svoje možnosti... iní si zase trošku poprázdninovali, no veľmi rýchlo zistili, že  to myslíme vážne a budeme vyžadovať zodpovedný prístup.

      Ale zvládli sme to všetci - učitelia, rodičia aj žiaci!

      Nik nebol na túto situáciu pripravení vopred a doslova sme do nej vhupli. Dovoľte mi preto, poďakovať našim učiteľom. Po začiatočných ťažších pokusoch si prácu v Edupade osvojili a bolo vidieť výrazné pokroky. ĎAKUJEM im za túto prácu, častokrát aj na úkor svojho voľného času a rodiny.

      Robili sme, čo sme mohli. Snažili sme sa hlavne Vám rodičom a  našim žiakom uľahčiť danú situáciu. Zisťovali sme dotazníkmi, či priebežnou spätnou väzbou Vaše problémy a ponúkali možnosti riešenia.  Myslím tým napr.  opakovane odblokovanú prácu po časovom limite, doručenie v listinnej podobe, spoluprácu s asistentkami a odborným tímom, vyučovanie  a konzultácie cez ZOOM, Skype a iné možnosti.

      Na  prostredie  Edupage určite nezanevrieme ani do budúcna. Je to pre nás výzva, ktorú budeme chcieť začleniť aj do nášho vyučovania v rámci prezenčnej formy, teda aj pri dennodennej návšteve školy. To  nás ešte čaká :)

      ĎAKUJEM aj Vám rodičom za spoluprácu, vynaložené úsilie a podporu vašich detí, ako aj za oceňujúcu spätnú väzbu pedagógom.

       

      Začínajú sa  skutočné prázdniny. Prajem všetkým krásne leto s množstvom oddychu a rodinných zážitkov.

       

       

                                                               PaedDr. Janka Kamenská Halečková