• Zmena v koncoročnom hodnotení žiakov
     • Zmena v koncoročnom hodnotení žiakov

     • Na základe odporúčania pedagogickej rady z 29. apríla 2020 riaditeľka školy vydala metodický pokyn o zmene spôsobu hodnotenia za 2. polrok školského roka 2019/2020. Zároveň upravuje aj ostatné podmienky priebežného hodnotenia s platnosťou pre všetkých žiakov školy.

      Zmena koncoročného hodnotenia

    • Pokyny zriaďovateľa k platbám ŠKD
     • Pokyny zriaďovateľa k platbám ŠKD

     • V zmysle VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a v zmysle  rozhodnutia ministra školstva o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania sa príspevok :

      • za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí neuhrádza počas prerušenia prevádzky

      Všetky príspevky, ktoré boli uhradené navyše, budú zohľadnené pri nástupe dieťaťa, žiaka do školy.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Duch veľkonočných sviatkov je spojený s láskou a pokorou. Nemali by sme preto zabudnúť popriať príjemnú Veľkú noc tým, s ktorými sa nemôžeme stretnúť osobne a na ktorých nám záleží ... našim rodičom, žiakom i zamestnancom školy. ĎAKUJEME za porozumenie a spoluprácu. Možno práve vinš po ťažkých dňoch poteší a prinesie dôvod na radosť a pohodu.

      Láska Zeleného štvrtku,
      viera Veľkého piatku,
      nádej Bielej soboty
      a víťazstvo Veľkonočnej nedele,

      na Slovensku nevelkom
      sú spojené s pondelkom.
      Tento rok je v prestupe,
      Covit je na vzostupe. 

      Každý osve, všetci spolu,
      poteší nás rúška dolu.
      Lúče slnka pribúdajú
      a prírodu prebúdzajú. 

      A my  láskou, pokojom
      naplňme si byt či dom.
      Prajme si,  svet ktorý ožil
      a nalial nám silu do žíl.

      PaedDr. Janka Kamenská-Halečková
      riaditeľka školy