• Školský turnaj v hádzanej
     • Školský turnaj v hádzanej

     • Vo februári sa na našej škole konal turnaj žilinských škôl v minihádzanej, kde sme ako jediný postavili dve družstvá a to Hájik A (naši tretiaci a štvrtáci) a Hájik B (kde prvé skúsenosti v minihádzanej už naberali aj naši prváci a druháci).

      Počas športového dopoludnia plného gólov, asistencií, obranných akcií a brankárskych atakov sa najlepšie darilo ZŠ Limbova, na 2. mieste skončilo naše družstvo A. Tretie miesto si vybojovala ZŠ Lichardova, 4. miesto obsadila ZŠ sv. Gorazda a naši najmenší skončili piaty. Veríme, že krásne športove zážitky nakopnú deti do ďalšej športovej práce.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • V stredu 12. februára sa najlepší z recitátorov z tried na 2. stupni zišli na školskom kole tradičnej recitačnej súťaže  Hviezdoslavov Kubín. Strávili sme spolu – súťažiaci i porota (Mgr.Horáčková, Mgr. Kotríková, Mgr. Labajová) veľmi príjemné a inšpirujúce popoludnie pri počúvaní veľmi pekných ukážok poézie i prózy.

      Všetkým súťažiacim patrí veľké poďakovanie za to, že sa vo svojom voľnom čase venovali naučeniu sa a nácviku prednesu umeleckej literatúry. Opäť si tým o niečo viac zdokonalili svoje prezentačné zručnosti, vystupovanie pred obecenstvom, zvládnutie trémy, prácu s hlasom, celkové vystupovanie.

      Medailu by si zaslúžili všetci za svoje pozoruhodné výkony. Víťazov však je len zopár a to sú práve tí, ktorí náročnú úlohu – umelecký prednes – zvládli najlepšie /viď výsledková listina/.

      V ďalšom  postupovom okresnom  kole budú našu školu reprezentovať Nelka Blahutiaková a Valika Gabajová. Držíme vám palce, dievčatá a všetkým ostatným ďakujeme.

    • Deutsch ist klasse!
     • Deutsch ist klasse!

     • Naša žiačka Veronika Magová z 9.B sa môže popýšiť 1. miestom na krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka. Budeme jej držať palce na celoslovenskom kole! Srdečne blahoželáme!

    • Okresné kolo MATolympiády
     • Okresné kolo MATolympiády

     • V stredu 29. januára 2020 úspešne vybojoval náš šikovný žiak z 5.C Tomáš Babík 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z5. Gratulujeme a želáme pozornú myseľ aj v ďalších kolách!

    • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko
     • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

     • Víťazka nášho školského kola Nelka Blahutiaková zo 6.B sa v utorok 28. januára zúčastnila okresného kola súťaže v umelecom prednese povestí - Šaliansky Maťko, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Žiline. Pod vedením svojej pani učiteľky slovenského jazyka Mgr. Kotríkovej sa Nelka na súťaž zodpovedne pripravovala a jej úsilie prinieslo ovocie v podobe získaného čestného uznania. Nelke blahoželáme a ďakujeme za kvalitnú reprezentáciu našej školy.

    • Dickensova Vianočná koleda
     • Dickensova Vianočná koleda

     • 27. januára 2020 sa naši piataci zúčastnili krásnej divadelnej derniéry Dickensovej Vianočnej koledy mladých hercov a tanečníkov zo Základnej umeleckej školy Ferka Špániho v Žiline - Vaša Banda. Predstavenie bolo skvelé a už teraz sa tešíme na ďalšie!