• Slovenčina nemusí byť vždy strašiakom

     • Tento nadpis do bodky naplnili súťažiaci zo škôl v našom okrese, ktorí sa stretli v Centre voľného času (Kuzmányho ul.) v stredu 27.11.2019 na Okresnom kole olympiády SJL. Zišlo sa tu 34 mladých mužov a slečien, žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí majú slovenčinu radi. Našu školu reprezentovala Simonka Kvasnicová z 9.B, víťazka nášho školského kola. Zodpovedne sa na túto súťaž pripravovala, riešila testy, precvičovala si transformáciu – zmenu určitého typu textu na iný typ textu, prezentačné zručnosti pri tvorbe a ústnej prezentácii textu podľa daných kritérií, konzultovala s pani učiteľkou, aby to všetko čo najlepšie zvládla.

      A podarilo sa! Stala sa úspešnou riešiteľkou. Nestála na stupňoch víťazov, ale sme presvedčení, že úspechom je najmä to, že si zmerala sily s rovesníkmi, že dokázala kultivovane a správne vystupovať pred porotou pri ústnom prejave, že prekonala trému a ostych,  že si počas súťaže našla kamarátky, spolu si dodávali sily a že si vlastne týmto spôsobom posilnila schopnosti a zručnosti, ktoré sú v živote dôležité.

      Simonka, blahoželáme a ďakujeme!

     • MO v streľbe zo vzduchovky

     • 21. novembra 2019 sa konali v Hôrkach školské majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky, kde našu školu reprezentovali Jakub Knižka, Julka Magdalíková a Števka Michaličková. V družstvách obsadili pekné druhé miesto s tesnou stratou bodov hneď za Hôrkami, pričom v jednotlivcoch Jakub obsadil prvé a Julka 3. miesto. Gratulujeme!

     • Osud útulkáčov nám nie je ľahostajný...

     • Deti i my, zamestnanci ZŠ Námestie mladosti, milujeme zvieratká. Preto sa už stalo tradíciou, že usporadúvame finančnú a materiálnu zbierku na pomoc zvieratám v Žilinskom útulku.

      Tentoraz sme na jeho konto poslali sumu 140 €. Spolu s 15 žiakmi – najaktívnejšími prispievateľmi do zbierky sme do Útulku zaviezli  23 diek a prikrývok, 30 kg granúl, 6,5 kg psích maškŕt, 17 kg psích konzerv, 10 hračiek, 1 tašku suchých rožkov, 4 uteráky, balík piškót, balík cestovín, 1 náhubok a 1 vôdzku. Pre deti bolo stretnutie s útulkáčmi a rozprávanie pani Janky - mamy celého útulku nezabudnuteľným zážitkom.

      Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám Mgr. Weinzetteleovej,  PaedDr. K.Šolekovej, Mgr. K. Kalmanovej, Mgr. D. Ozimý a Mgr. M. Hlavajčíkovej za zorganizovanie a podporu tejto akcie.

    • MO v bedmintone
     • MO v bedmintone

     • 12.11.2019 sa konali MO v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali Lenka Grűllingová a Šárka Sádecká z 9.A a skončili na krásnom 3. mieste. Srdečne gratulujeme 🙂

     • Školské kolo Olympiády zo SJL

     • Ôsmaci a deviataci, ktorým slovenčina celkom ide, sa 23. októbra stretli v školskom kole olympiády zo SJL. Svoje sily si zmeralo 20 účastníkov.

      Riešili vedomostný test, ktorý bol pre niektorých veru tvrdým orieškom. Po jeho skončení čakala ďalšia časť súťaže – transformácia textu, v skratke vysvetlené – jeden typ textu vedieť zmeniť na iný typ textu, napr. náučný text na správu z novín, úryvok povesti napríklad na plagát a podobne. Túto úlohu niektorí súťažiaci zvládli bravúrne a s prehľadom, hoci to bola pomerne náročná úloha. No a tí, ktorí nazbierali dostatočný počet bodov, sa stretli v treťom kole – ústnej prezentácii na danú tému. Išlo viac – menej o schopnosť improvizovať a vedieť sa správne, zrozumiteľne a logicky vyjadrovať.  Najlepšie tieto úlohy zvládla Simonka Kvasnicová z 9.B, ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom kole olympiády a my jej budeme držať palce!

      Ostatným oceneným súťažiacim blahoželáme, všetkým ďakujeme za účasť a veríme, že aj takýmto spôsobom nadobudli ďalšie schopnosti a zručnosti, ktoré môžu využiť.

     • Imatrikulácie

     • Do galérie Imatrikulácie boli pridané fotografie.

      Stalo sa už v škole na  Hájiku dobrým zvykom,
      že každý rok deviataci vítajú malých prváčikov.
      Pripravia si pre nich program plný veselia
      a pri športových hrách každého z nich posmelia.

      Spolu sa zabávajú malí, veľkí
      a nechýbajú ani ich pani učiteľky a vychovávateľky.
      Pozerajú na to príbuzní, kamaráti aj rodičia
      a deti vtedy ani veľa nekričia.

      Po paráde, keď sa všetko utíši a urovná,
      prichádza pani riaditeľka – kráľovná.
      Pozdraví, pohladí každého prváka
      a pasuje ho na riadneho žiaka.

     • Poďakovanie spoločnosti Siemens

     • Radi by sme touto cestou poďakovali spoločnosti SIEMENS za to, že nám pomohla vybudovať našu učebňu, ktorú využívame na hodinách techniky. Dostali sme technické pomôcky – logický modul LOGO za špeciálne ceny, aby sme sa mohli naučiť pracovať s týmto systémom. Môžeme ho využívať  na technicky zameraných predmetoch, ako sú hodiny fyziky a informatiky.

      Aj prostredie, v ktorom sa učíme, má vplyv na našu prácu, preto vieme oceniť aj  3D tapetu, ktorá je súčasťou vybavenia a spríjemňuje prostredie učebne.

      Ktovie, možno z nás raz budú počítačoví experti, architekti alebo iní odborníci a budeme sa venovať navrhovaniu inteligentných domov alebo priemyselných strojov, ktoré využívajú tento systém. Aj vďaka tejto pomoci firmy SIEMENS môžeme povedať, že škola nás učí niečo, čo môžeme použiť v našom ďalšom praktickom živote. Ako tieto poznatky využijeme, to je ale len na nás.

      Ďakujeme.

                              Žiaci ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina

     • Halloween 2019

     • Do galérie Halloween 2019 boli pridané fotografie.

      Deti milujú dobrodružstvo a prekonávanie prekážok či vlastného strachu. A keď k tomu prirátame strašidelné masky a aj krásu vyrezávaných a osvetlených tekvíc, prídeme na dôvod, prečo sa tak tešia na Halloween. U nás sa táto akcia uskutočnila 28.10. Deti z 1.stupňa najskôr na tvorivých dielňach tvorili rôzne tematické výrobky, potom prešli strašidelnou uličkou a na záver si zatancovali na diskotéke. Keďže za pomoci rodičov vyrobili aj nádherné vyrezávané tekvice, ich kreativita bola odmenená zaujímavými darčekmi. Touto cestou chceme poďakovať aj poslancom za časť Hájik, ktorí nám prispeli na odmeny nádhernými šarkanmi. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľkám, vychovávateľkám a asistentkám, ktoré túto úspešnú akciu na Hájiku pripravili.

     • Čítanie so starými rodičmi

     • Dňa 21.10. 2019  nás poctili svojou návštevou starí rodičia, a rodičia žiakov 1.B triedy na akcii s názvom Čítanie so starými rodičmi. Na úvod si pre nich deti pripravili krátky program a malý darček. Starí rodičia i rodičia nám potom prečítali zo svojich knižiek z detstva, porozprávali, ako to bolo, keď chodili do školy oni. Tiež nám prečítali z knižiek, ktoré čítajú svojim vnúčatám. Prváci, keďže ešte nevedia čítať, nám aspoň prerozprávali svoju obľúbenú rozprávku. Posedenie sme si spríjemnili teplým čajom, kávičkou i koláčikom. Akcia sa všetkým páčila a už teraz sa tešíme na ďalšiu o rok.