• Oznam ŠKD
     • Oznam ŠKD

     • Platba za ŠKD pre december musí byť zaplatená najneskôr do 6.12. Z dôvodu účtovnej uzávierky upozorňujeme rodičov, aby platby za rok 2019 neplatili v decembri 2018. Ďakujeme.

    • Olympiáda ANJ
     • Olympiáda ANJ

     • Do galérie Olympiáda ANJ boli pridané fotografie.

      Minulý týždeň sa na našej škole na druhom stupni konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Aj napriek veľkej náročnosti sme mali úspešných žiakov - Výsledková listina. Žiaci umiestnení na 1. mieste pôjdu reprezentovať našu školu do Okresného kola v januári 2019 a zároveň žiačka Tamara Tereza Grenčíková postupuje priamo na krajské kolo v kategórii C1. Držíme im palce!

    • Stretnutie rodičov deviatakov
     • Stretnutie rodičov deviatakov

     • Dňa 27.11. /utorok/ sa o 15,00 hod. v multimediálnej učebni uskutoční spoločné stretnutie rodičov deviatakov s výchovným poradcom spojené s prezentáciou vybraných stredných škôl.

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • V uplynulých dňoch si vybraní ôsmaci a deviataci, ktorým slovenský jazyk nerobí ťažkosti, zmerali sily v školskom kole tejto súťaže. Ukázalo sa, že hoci ôsmaci majú pred sebou ešte rok vo zvládaní tajov a zákutí jazyka v porovnaní s deviatakmi, boli svojim starším spolužiakom viac než zdatným súperom. Bližšie o udalosti TU.

    • Dary Zeme 2018
     • Dary Zeme 2018

     • Do galérie Dary Zeme 2018 boli pridané fotografie.

      Naše šikovné žiačky pod vedením pani učiteľky Kotríkovej dosiahli ďalšie úspechy. Vo výtvarnej súťaži DARY ZEME 2018 boli ocenené na Mestskom úrade za 3.miesto Mercedes Clare Dužeková zo 7.A a cenu za námet získala Gabriela Kosová zo 4.C. Srdečne blahoželáme.

     • Oskar nádeje 2018

     • Do galérie Oskar nádeje 2018 boli pridané fotografie.

      Tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Celoslovenského protidrogového festivalu Dni nádeje 2018. Nadácia LÚČ v Žiline v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Mestským úradom v Žiline zorganizovala už XXIV. ročník tohto podujatia, ktoré je zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti.

      Výtvarné  práce  žiakov  boli  ocenené  na  akadémii „Oskar nádeje 2018". Naše žiačky Valéria Gabajová a Katarína Janíčková získali v kategórii ZŠ dve 3. miesta. Jedno v kategórii 8.-9. ročník a jedno v kategórií 4.-7. ročník.

      Gratulujeme!

    • Lampiónový sprievod
     • Lampiónový sprievod

     • Do galérie Lampiónový sprievod boli pridané fotografie.

      Vo štvrtok 8.11. sa deti z 1.stupňa zúčastnili tvorivých dielní, kde si vytvorili pekné výrobky a vyšantili sa na diskotéke. Potom sa aj s rodičmi a obyvateľmi sídliska vybrali na lampiónový sprievod a rozsvietili krásne celý Hájik. Účasť sa odhadla na asi 300 ľudí. Ďakujeme všetkým za krásny večer.

    • Návšteva starých rodičov
     • Návšteva starých rodičov

     • Do galérie Návšteva starých rodičov boli pridané fotografie.

      Naši starí rodičia si prišli zaspomínať so svojimi vnúčatami na študentské časy. Žiaci tretieho ročníka si pripravili s pani učiteľkami a pani asistentkou krátky program a malé posedenie. Akcia mala úspech a tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia.