• Capoeira

     • Capoeira - Obrázok 1
      Poznáte toto bojové umenie? Ani my sme nepoznali. Prezentácia členov žilinského klubu Capoeira Oxumare nám však mnohé priblížila. Fotoalbum z akcie po kliknutí na obrázok a bližšie informácie o klube TU.

     • Ženský zákon

     • Ženský zákon - Obrázok 1


      Divadelný krúžok pani učiteľky Mgr. Horáčkovej v júni zorganizoval vďaka finančnej podpore Nádacie Kia predstavenie Ženský zákon. Bližšie o predstavení pozri a čítaj vo fotoalbume po kliknutí na obrázok.

     • Finále Projektového dňa 2017

     • Finále Projektového dňa 2017 - Obrázok 1


      V školskom roku 2016/2017 sme úspešne zorganizovali 6. ročník finále medziškolskej súťaže projektov žiakov 8. ročníka "Projektový deň 2017". Aký bol priebeh a výsledky môžete bližšie čítať vo fotoalbume po kliknutí na obrázok. Podrobné informácie o súťaži TU.

     • Dažďový tanec

     • Dažďový tanec - Obrázok 1


      Keď máme dažďovú záhradu, prečo by sme nemohli mať aj dažďový tanec? Súťaž o naj dažďový tanec prebehla v júni a víťazom sa stali žiaci z 3.A. Pochvala patrí ale všetkým,  ktorí si dali tú námahu a tanec nacvičili. 

     • Didaktické hry

     • Didaktické hry - Obrázok 1

       

      Didaktické hry na 1.stupni sú zamerané na ochranu života a zdravia. Ako sa s tým popasovali naši žiaci si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok. 

     • Tržnica v ŠKD

     • Tržnica v ŠKD - Obrázok 1

      Pani vychovávateľky vymysleli pre svoje deti v ŠKD zase niečo nové. Tentokrát to bola tržnica, kde deti absovlovali rôzne stanovištia, za ktoré získali peniažky. za tie si potom mohli kúpiť rôzne veci na tržnici. Takto si v praxi vyskúšali finančnú gramotnosť, ktorá je pre život veľmi dôležitá. 

     • Záverečné zasadnutie školského parlamentu

     • Záverečné zasadnutie školského parlamentu - Obrázok 1

      Vo štvrtok 29.6. bolo slávnostné záverečné zasadnutie školského parlamentu. Pani riaditeľka poďakovala všetkým žiakom za aktívnu účasť, ako aj pani učiteľkám Boguskej a Muščíkovej za vynikajúcu prácu. Prebehli aj voľby: novou predsedníčkou sa stala Nikola Jánošíková a podpredsedníckou Valentína Stoilová. Blahoželáme!

     • What would you like?

     • What would you like? - Obrázok 1


      I would like strawberries with chocolate... alebo dala by som si  jahody s čokoládou. Takto netradične sa rozlúčili žiaci 3.A a 3.B s tohtoročnou angličtinou. Mňa, boli to dobrotky. Všetkým prajeme krásne leto. 

     • Školská športová liga

     • Školská športová liga - Obrázok 1


      V školskej športovej lige 2016/2017 naši žiaci získali v celkovom hodnotení 3. miesto. Gratulujeme! Výsledková listina po kliknutí na obrázok. Fotoalbum z odovzdávania ocenení TU.

     • Farebná chémia

     • Farebná chémia - Obrázok 1

      Pozrite si v našom fotoalbume krátku ukážku "farebného" experimentovania našich ôsmakov. Bližšie po kliknutí na obrázok.

     • Akčný výlet 8.B a 8.A

     • Akčný výlet 8.B a 8.A - Obrázok 1

      Akčný výlet našich ôsmakov  na Kysuciach si môžete bližšie pozrieť vo fotoalbume po kliknutí na obrázok.

     • Aquacity za odmenu

     • Aquacity za odmenu - Obrázok 1


      Tento rok si tí najaktívnejší žiaci Žiackeho parlamentu a najlepší z jednotlivých tried užili super výlet v Aquacity Poprad. Bližšie po kliknutí na obrázok.

     • Viem, čo zjem

     • Viem, čo zjem - Obrázok 1


      Ďalšie pekné umiestnenie pre našu školu! V celoslovenskej súťaži "Viem, čo zjem" získala 4.B trieda pekné 3.miesto. Pochváliť treba aj žiakov zo 4.C,  ktorí mali tiež krásne aktivity. Viac po kliknutí na obrázok.... 

     • Po stopách Čachtickej pani

     • Po stopách Čachtickej pani - Obrázok 1


      Pozrite sa v našom fotoalbume, ako bolo našim šiestakom na koncoročnom výlete, v ktorom išli po stopách Čachtickej pani a miniatúr. Bližšie po kliknutí na obrázok.

     • Preteky v orientačnom behu /OB/

     • Preteky v orientačnom behu /OB/ - Obrázok 1
      31. mája sa konalo krajské kolo v OB štvorčlenných družstiev žiakov a žiačok ZŠ.  Pretekov sa zúčastnili aj žiaci z našej školy. Všetci, ktorých tento šport oslovil, sa môžu tešiť! Od budúceho školkého roka bude na našej škole krúžok orientačného behu.

     • Záverečná akcia športovo-turistického krúžku

     • Záverečná akcia športovo-turistického krúžku - Obrázok 1


      Krásne počasie, jazda vlakom, opekačka, zábava s vodou, hra aktivity, zmrzlina... to všetko zažili členovia športovo-turistického krúžku na svojej poslednej akcii. Viac uvidíte po kliknutí na obrázok.

     • Koniec zberu

     • Koniec zberu - Obrázok 1


      Zber druhotných surovín na našej škole končí v piatok 16.6.2017 o 14:00 hodine. Po tomto termíne budú zberové aktivity žiakov vyhodnotené a najlepší jednotlivci budú odmenení pani riaditeľkou dňa 21.6.2017.

     • Dodatočné prijatie žiakov do 1.ročníka

     • Dodatočné prijatie žiakov do 1.ročníka - Obrázok 1


      Do našej ZŠ na Hájiku volajú viacerí rodičia kvôli  dodatočnému prijatiu dieťaťa do 1.ročníka. Z toho dôvodu oznamujeme, že v školskom roku 2017/2018 otvárame 4 prvé triedy, do ktorých je ešte možné deti prijať. V prípade záujmu môžete kedykoľvek prísť alebo kontaktujte priamo p.zástupkyňu Pistovčákovú.