• Úspešný riešiteľ MO

     • Úspešný riešiteľ MO - Obrázok 1


      V tomto školskom roku je Michal Márton z 5.C úspešným riešiteľom obvodného kola matematickej olympiády. Srdečne gratulujeme!

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme - Obrázok 1


      Dňa 21.4.2017 sa na našej škole konal Deň Zeme, ktorý bol tento rok venovaný problematike vody. Bližšie informácie o udalosti vo fotoalbume po kliknutí na obrázok.

     • MAXI kraslica a naše víťazstvo

     • MAXI kraslica a naše víťazstvo - Obrázok 1

      Super správa! MAXI kraslica, ktorú vyrobili naše deti z 1.stupňa s p.uč. Galovičovou a Koprdovu, vyhrala 1.miesto!  Autori maxivajíčka ďakujú za všetky hlasy - bolo ich 461. My srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi. 

     • Beseda o islamizme a problémoch migrácie

     • Beseda o islamizme a problémoch migrácie - Obrázok 120. apríla sa naši najstarší žiaci zúčastnili besedy o islamizme a problémoch migrácie. Pastor Martin Hunčár im priblížil hodnoty tohto náboženstva a kultúry a vysvetlil rôzne tradície, či historické udalosti. Besedu sme zaradili do školského programu prevencie rasizmu a xenofóbie.

     • Stop drogám

     • Stop drogám - Obrázok 1Vybraní žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zapojili do preventívneho programu drogových závislostí vďaka netradičnému zážitkovému divadelnému predstaveniu z produkcie Jozefa Abafiho, ktoré žiakov vtiahlo do deja živou interakciou hercov so žiakmi. Stretli sa tak so "starším závislým žiakom", "novou pani učiteľkou" i "policajným vyšetrovateľom".

     • Deň Zeme v ŠKD

     • Deň Zeme v ŠKD - Obrázok 1


      Naše deti z 5., 6. a 2.oddelenia ŠKD Srdiečko sa taktiež zapojili k významnej akcii DEŇ ZEME svojimi návrhmi na plagátiky.  Ak chceš vidieť viac, pozri si fotoalbum po kliknutí na obrázok.

     • Budatínsky hrad - 4.ročník

     • Budatínsky hrad - 4.ročník - Obrázok 1


      Žiaci zo 4.A a 4.B sa vybrali v stredu 19.4. na exkurziu Budatínskeho hradu. Pozreli si nielen expozíciu drotárstva, ale zapojili sa aj do tvorivých dielní.  Viac vo fotoalbume po kliknutí na obrázok. 

     • S knihou za hudbou - 2.B

     • S knihou za hudbou - 2.B - Obrázok 1

       

      Všetci žiaci z 2.B sa zúčastnili so svojimi rodičmi celoslovenskej súťaže ,, S knihou za hudbou". Na konci boli všetci  odmeneni certifikátom.

     • Exkurzia u hasičov

     • Exkurzia u hasičov - Obrázok 1


      Jednou z najobľúbenejších exkurzií je exkurzia u hasičov. Naši druháci ju s veľkým záujmom absolvovali v apríli.

     • Štvrtáci čítali druhákom

     • Štvrtáci čítali druhákom - Obrázok 1

      Žiaci 4.B spestrili hodinu čítania druháčikom v 2.A. Predstavili  a prečítali im úryvok z knih Gabriely Futovej Nezblázni sa, mamička. 

     • Významné ocenenie

     • Významné ocenenie - Obrázok 1

       

      Dňa 28. marca 2017 bola v Rosenfeldovom paláci pri príležitosti Dňa učieľov ocenená primátorom mesta za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu naša pani zástupkyňa pre primárne vzdelávanie Monika Pistovčáková. Srdečne blahoželáme! Bližšie informácie o slávnostej udalosti po kliknutí na obrázok.

     • Starší čítajú mladším

     • Starší čítajú mladším - Obrázok 1
      Dňa 6.4. žiaci IV.A prišli so svojou najobľúbenejšou knihou na návštevu k žiakom II.B. Posadali si do dvojíc so svojím kamarátom a zoznamovali ich s knižkami, čítali im. Potom aj druháci prečítali im. Deti boli nadšené a tešia sa na ďalšie stretnutie.

     • Športová súťaž na 1.stupni

     • Športová súťaž na 1.stupni - Obrázok 1V marci sa na škole uskutočnila športová súťaž medzi ročníkmi 1.-2 a 3.-4.Všetky deti predviedli perfektné športové výkony a súťaživosť.V prvej kategórií druháci nedali šancu prvákom. Na 1.mieste sa umiestnila 2.A, 2.miesto obsadili deti z 2.C a na 3.mieste skončili námorníci z 2.B.Všetci prváci si odniesli pochvalné diplomy.Tešíme sa o rok!

     • Krúžok šikovných rúk

     • Krúžok šikovných rúk - Obrázok 1

       

      Členovia Krúžku šikovných rúk opäť rozšírili svoje zručnosti a naučili sa vytvárať mnohé pekné veci. Bližšie vo fotoalbume po kliknutí na obrázok.

     • Čitateľský maratón

     • Čitateľský maratón - Obrázok 1
      Na konci marca sme na celoškolskom Čitateľskom maratóne pokusne ožilivi čítanie počúvaním hudby z playlistu, ktorý navrhla sama autorka knihy Trinásťroční Zuzana Štelbaská. A že to nebola jediná novinka sa dozviete vo fotoalbume po kliknutí na obrázok.

     • Zápis do 1.ročníka

     • Zápis do 1.ročníka - Obrázok 1
      5.-7.4.sa uskutočnil aj na našej škole zápis do 1.ročníka.  Zapísali sme 79  detí, ktoré nielenže ukázali svoju šikovnosť, ale zabavili sa aj s našimi šašami a pohrali sa v herni. V prípade, že ste zápis nestihli absolvovať v danom termíne, môžete tak urobiť kedykoľvek po dohovore s p.zást. Pistovčákovou.

     • MAXI kraslica

     • MAXI kraslica - Obrázok 1

       

      Do perfektnej súťaže o MAXI kraslicu sme sa zapojili aj my. Naša kreatívna pani učiteľka Danka Galovičová vymyslela takéhoto krásneho mimoňa a spolu s deťmi z 1.stupňa ho aj vyhotovili. Ak chcete zahlasovať za túto nádhernú kraslicu, môžete tak urobiť od štvrtku 20. apríla v obchodnom dome MAX.

     • Exkurzia v Kysuckom múzeu

     • Exkurzia v Kysuckom múzeu - Obrázok 1
      V piatok 31. marca 2017 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili prednášky v Kysuckom múzeu o Veľkonočných zvykoch. Dozvedeli sa nielen informácie o tradíciách, ale i o rôznych technikách zdobenia kraslíc. Bližšie o prednáške Kysuckého múzea po kliknutí na obrázok.

     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Olympiáda vo francúzskom jazyku - Obrázok 1
      Na celoštátnom kole OFJ v Bratislave nás reprezentoval žiak ôsmeho ročníka - Daniel Saberi a umiestnil sa na 3. mieste. Sme na jeho výkon veľmi pyšní a gratulujeme!

     • Chemická olympiáda

     • Chemická olympiáda - Obrázok 1
      Na okresnom kole chemickej olympiády našu školu úspešne reprezentovala Kristína Buchelová. Veríme, že takýchto šikovných chemikov na našej škole bude stále pribúdať. Gratulujeme!