• Čitateľský maratón v ŠKD

     • Čitateľský maratón v ŠKD - Obrázok 1

       

      Deti z 3.-7.oddelenia ŠKD si popoludnie spestrili čitateľským maratónom. Zdokonalili sa tak v čítaní pred obecenstvom. 

     • Viem, čo zjem 4.-7.ročník

     • Viem, čo zjem 4.-7.ročník - Obrázok 1

      V marci sa vybraní žiaci 4. - 7. ročníka zúčastnili besedy s p. Fialovou z RÚVZ v Žiline v rámci projektu Viem, čo zjem.  Bližšie o projekte na stránke www.viemcozjem.sk a o priebehu besedy vo fotoalbume po kliknutí na obrázok.

     • Voda a mokrade

     • Voda a mokrade - Obrázok 1Dňa 9. 2. sa štvrtáci zapojili do výukového programu Školy ochrany prírody Varín s názvom „Voda a mokrade“. Dnes už každý štvrták vie, čo sú mokrade, aká je ich úloha v prírode, prečo sú vzácne a čo by sme mali robiť pre ich zachovanie. Ďakujeme i touto cestou Mgr. A. Badurovej  zo ŠOP vo Varíne za inšpiratívne a pútavé predpoludnie.

     • Karneval

     • Karneval - Obrázok 1
      Krásne, vtipné, ale aj strašidel né masky tancovali a zabávali sa na školskom karnevale, ktorý bol v stredu 15.2. Všetci dostali okrem super zábavy aj sladkú nutelovú šišku s čajom a na záver ako odmenu lízatko. Viac po kliknutí na obrázok.