• Čaká vás zápis do prvej triedy? Poriadne sa pripravte!

     Ak aj vy patríte k rodičom, ktorých deti čaká tento rok nástup do prvej triedy základnej školy, iste už viete, že povinnosť zapísať dieťa do prvého ročníka platí pre všetky deti (respektíve ich rodičov), ktoré do 1. septembra tohto roku dovŕšia vek 6 rokov. Pre mnohých rodičov je však okolo zápisu do školy veľa otáznikov. Aké najčastejšie otázky a dilemy rodičia nádejných prváčikov riešia?

     Do akej školy vlastne dieťa môžem zapísať?

     Výber školy je v dnešnej dobe na rodičoch. Môžete sa teda rozhodnúť, že dieťa nezapíšete do školy podľa miesta trvalého bydliska, ale ho prihlásite do školy v inom meste či obci. Ak sa vám teda nejaká základná škola vo vašom okolí pozdáva viac (či už z pohľadu zamerania, skúseností rodičov alebo iných dôvodov), vaše dieťa ju môže navštevovať.

     Riaditeľ danej školy však so zápisom vášho dieťaťa musí súhlasiť a mať pre neho v prvom ročníku miesto. Pokiaľ vôbec netušíte, či je škola v mieste bydliska pre vaše dieťa vhodná, alebo bude lepšia nejaká iná, skúste si poobzerať vopred viaceré základné školy, porozprávať sa s riaditeľom, pozrieť si priestory a podobne. Obzvlášť dôležité to môže byť pre rodičov, ktorých deti majú nejaké menšie či väčšie zdravotné obmedzenia a podobne.

  • Kedy sa zápis bude konať a čo k tomu treba?

   Informácie o dátume, mieste a čase konania zápisu získate priamo v základnej škole, kam sa chystáte dieťa zapísať a často ich zverejňujú aj materské školy. Väčšinou sa tieto informácie nachádzajú aj na webových stránkach danej školy a v mnohých mestách či obciach sa to môžete dozvedieť aj z miestneho rozhlasu. Na zápis treba priniesť:

   • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa (spravidla rodiča)
   • rodný list dieťaťa
   • základné školy vyžadujú pri zápise aj určitý poplatok (napríklad ako príspevok na školské pomôcky), ktorého výška môže byť rôzna.

    

   Ako to prebieha?

   Keď prídete s dieťaťom na zápis, okrem oficiálnej časti (zapísania potrebných údajov), učiteľ nenásilnou formou „preskúša“ vaše dieťa, aby zistil, či je váš drobec na školu zrelý v oblasti psychických, fyzických i sociálnych schopností. Typický je krátky rozhovor s dieťaťom, kedy sa ho učiteľ popýta na rôzne veci, možno poprosí dieťa, aby niečo nakreslilo, povedalo básničku a podobne. Tento „pohovor“ ale nemožno brať ako test školskej zrelosti.

   Ako dieťa pripraviť?

   Psychológovia aj pedagógovia radia, aby rodičia svoje deti zbytočne nestresovali a na zápis svoje ratolesti nijako špeciálne nepripravovali.

   O škole sa s dieťaťom rozprávajte vždy v pozitívnom duchu, hovorte mu, čo všetko sa tam naučí a koľko nových kamarátov si nájde. Hlavné je, aby dieťa nemalo zbytočne zo zápisu a tým pádom aj zo samotnej školy strach a obavy. Malo by sa tam tešiť. Dieťa by však malo byť na školu zrelé. To znamená, že by malo zvládať určité veci a mať isté návyky.