• Vážení rodičia, milí žiaci,

    • na základe preventívnych opatrení Ústredného krízového štábu budú školy a školské zariadenia zatvorené, a to s platnosťou od 16. 3. 2020 do odvolania.

     Školy podľa usmernenia ministerstva školstva z 12. marca 2020 majú zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Momentálne zatvorenie školy teda vnímajme ako bezpečnostné opatrenie a nie ako čas prázdnin a oddychu. Vyučovanie tak pokračuje v dištančnej forme – v školskom elearningu Edupage v domácom prostredí žiaka.

     V tejto novej sekcii našej stránky „Koronavírus - opatrenia“ budeme priebežne prinášať, čo najviac potrebných informácií vyplývajúcich z aktuálnych nariadení, ako aj praktické rady k dištančnej forme vzdelávania.

     Prosíme, aby ste k prideleným úlohám v elearningu pristupovali zodpovedne a využívali čas na štúdium. Pre nás všetkých (učiteľov, žiakov aj rodičov) je dištančná forma vyučovania v domácom prostredí novinkou a budeme sa snažiť ju zvládnuť čo najlepšie.

     Mnohí z Vás pravdepodobne budete pracovať z domu, prípadne zostanete doma na základe karanténnych opatrení. Tým, že máte učiace sa dieťa doma, môžu jeho žiadosti o pomoc pri úlohách prekračovať obyčajnú domácu prípravu na bežné vyučovanie.

     Cieľom dištančného vzdelávania určite nie je preniesť úlohu učiteľa na rodiča. Preto  sa pokúsime obsah ako aj náročnosť vypracovávania zadávaných úloh v elearningu nastaviť tak, aby nevyžadovala zvýšenú aktívnu spoluúčasť rodičov /napr. vysvetľovaním nového komplikovaného učiva a pod./, rovnako sa pokúsime o poskytovanie možnej spätnej väzby žiakom, aby mohli napredovať v žiadúcom smere. Poprosíme však rodičov o aktívne dozeranie, aby sa deti vzdelávali, odovzdávali svoje úlohy načas, komunikovali svoje problémy s učivom učiteľom, prípade o pomoc mladším žiakom s ovládaním elearningového prostredia.

     Prvé "úlohy", ktoré sa objavujú v elearningu v tomto období /štvrtok až nedeľa/ ešte môžu mať rôzne technické „muchy“, nakoľko naši učitelia testujú všetky možnosti e-learningu. Vopred ďakujeme za pochopenie pre situácie z toho vyplývajúce, v ktorých zadané úlohy náhle zmiznú, alebo ich zadanie, či doba na vyplnenie sa zmení a pod.

     Od pondelka 16. marca by už mal byť elearningový priestor plne využívaný tak, aby mohlo prebiehať dištančné vzdelávanie v domácom prostredí. Berme túto nezvyklú situáciu ako šancu naučiť sa niečo nové, pracovať online, načasovať si povinnosti. Taký malý školský home office.

     Ďakujem za zodpovedný prístup k povinnostiam a prajem príjemné domáce štúdium.

      

     PaedDr. Janka Kamenská - Halečková
     riaditeľka školy