• Prihlasovacie údaje "Rodičovského konta" do elektronickej žiackej knižky Vám budú automaticky vygenerované a zaslané na email, ktorý ste uviedli v evidenčnom liste na začiatku školského roka.

     V prípade straty prihlasovacích údajov "Rodičovského konta", alebo z  iných dôvodov, môžete požiadať o opakované zaslanie kliknutím na odkaz "Zabudol som heslo", ktorý nájdete pod údajmi v časti "Prihlásenie".

     V prípade potreby aktualizácie emailových adries matky i otca /pre správnu funkcionalitu portálu sa nemôžu zhodovať/ kontaktujte triedneho učiteľa. Po aktuálizácii údajov v systéme, vám bude zaslaný email s novo vygenerovanými prihlasovacími údajmi do rodičovského konta.

     Z dôvodu ochrany osobných údajov, akékoľvek zmeny v znení rodičovských mailov, či žiadosti o opätovné vytlačenie  prihlasovacích údajov dieťaťa, potvrďte svojím vlastným podpisom. V prípade elektronickej komunikácie s triednym učiteľom platí, že email, z ktorého pošlete žiadosť, a ktorý sa nebude zhodovať s emailom v našej databáze, nebude akceptovaný.